ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເປີດການບໍລິການຢູ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເມືອງປາກລາຍ

Feb 23, 2023 | ຂ່າວສານ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ມັງກອນ – 03 ກຸມພາ 2023 ທີມງານສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ສສຍລ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງປາກລາຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເປີດການບໍລິການຢູ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເມືອງປາກລາຍ ລວມມີທັງໝົດ 16 ບ້ານຄື: ບ.ຕາກແດດ, ບ.ແກ້ງສາວ, ບ.ປາກແລງ, ບ.ບຸ່ງມ່າ, ບ.ສີວິໄລ, ບ.ບົວບານ, ບ.ນໍ້າຊົ້ງ, ບ.ຫ້ວຍຊາຍຄໍາ, ບ. ສຸວັນນະພູມ, ບ.ຫາດດ້າຍ, ບ.ໂພນງາມ, ບ.ໂພນໄຊ, ບ.ກາງ, ບ.ນໍ້າລິນ, ບ.ແສງລາຍ ແລະ ບ. ເມືອງວາ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 815 ຄົນ, ຊາຍ 15 ຄົນ. ການລົງໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນກໍຄືການບໍລິການຮັບຝາກເງິນ-ໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃນບັນດາບ້ານດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.