ກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເພື່ອຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສະບັບປັບປຸງ

Oct 12, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວັນທີ 05 ຕຸລາ 2023 ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບເພື່ອຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສະບັບປັບປຸງທຳອິດໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 05-06 ຕຸລາ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນ. ສິລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສລຍ; ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການກະກຽມປັບປຸງກົດໝາຍ 02 ສະບັບໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສສຍລ ເປັນຕົ້ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປະຈຳປີ 2023 ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະພາ ຊຸດທີ IX ໃນປີ 2024 ແລະ ປີ 2025; ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຮັບຟັງການນຳສະເໜີ, ສັງລວມຜົນການປະເມີນກົດໝາຍ ທັງ 02 ສະບັບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການຈາກບັນດາແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບການຮ່າງສະບັບປັບປຸງທຳອິດ ຂອງກົດໝາຍທັງສອງສະບັບທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ພ້ອມນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮ່ວມກັບຈັດກຸ່ມ ແລະ ປຶກສາຫາລືຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງມາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເນື້ອໃນທີ່ສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມ.