ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ຄູ່ມືຄູຝຶກການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

Jul 4, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2023, ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ແຜນງານອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ຄູ່ມືຄູຝຶກການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ບຸນເຫຼືອ ຈັນທະພົມມາ ຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ, ທ່ານນາງ ມະນີຈັນ ແກ້ວວິລິຍະວົງ ຜູ້ບໍລິຫານແຜນງານອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປະຈຳລາວ, ມີຄະນະປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຈຳປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງ-ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 41 ທ່ານ, ຍິງ 34 ທ່ານ ແລະ ຊາຍ 7 ທ່ານ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ທັກສະຕ່າງໆຂອງການເປັນຄູຝຶກ ລວມທັງວິທີການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເພິ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອເປັນຄໍາແນະນໍາ ແລະ ບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ.