ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຮ່າງເອກະສານແນະນໍາການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

May 4, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຮ່າງເອກະສານແນະນໍາການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສຸກພາພອນ ຜານິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສສຍລ ທັງເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ P-EVAW ຝ່າຍລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຮຍອນຈອງ ຄວອນ(Hyunjeong Kwon) ຜູ້ຈັດການໂຄງການ P-EVAW ຝ່າຍເກົາຫຼີ; ມີທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ສູນ, ຫ້ອງການ ຄຊກມດ, ຄະນະຫ້ອງການ ສສຍລ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍຸຕິທຳ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ P-EVAW ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການ P-EVAW ແລະ ສູນ G-EVAW ໂດຍຫຍໍ້; ການນໍາສະເໜີພາບລວມ ແລະ ການຮ່າງເອກະສານແນະນໍາການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານແນະນໍາສະບັບນີ້ໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ແລະ ວຽກງານດ້ານຂະບວນຍຸຕິທຳ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແບບຄົບວົງຈອນ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາສາມາດກຳແໜ້ນກ່ຽວກັບທຸກຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.