ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນຊຸດຝຶກອົບຮົມການກຳນົດຕົວ, ການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ

May 26, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນຊຸດຝຶກອົບຮົມການກຳນົດຕົວ, ການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2023 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກອົງການວິນລັອກສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບຸນເຫຼືອ ຈົນທະພົມມາ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ; ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນທັງໝົດ 60 ທ່ານ, ຍິງ 32 ທ່ານ, ຊາຍ 28 ທ່ານ ມາຈາກສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອົງການວິນລັອກສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກົມຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປກສ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຂອງ 04 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມຮັບຮຸ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນບົດຮຽນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກ 04 ແຂວງເປົ້າໝາຍໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທັງເປັນການສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກຳນົດຕົວ, ການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດຂອງບັນດາແຂວງ ໂດຍສະເພາະບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ເພື່ອຈະໄດ້ພ້ອມກັນຊອກວິທີການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນກວ່າເກົ່າພ້ອມທັງວາງທິດທາງແຜນການຮ່ວມມືກັນໃນຕໍ່ໜ້າ.