ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1 (1st AGMSC).

Feb 24, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1 (1st AGMSC).
ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ກຸມພາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ກອງຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ນ. ທຳມາ ເພັດວິໄຊ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ປະທານຄະນະກຳມະການແມ່ຍິງອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ ນ. ຊຣິ ດັນຕິ ອັນຫວາ​ ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະກຳມາທິການ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ຈຸດ​ປະ​ສົງຂອງກອງປະຊຸມເພື່ອ​ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການປັບປຸງບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບຍຸດທະສາດການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງອາຊຽນ (AGMSF); ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ໂອກາດ ແລະ ອຸປະສັກຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບຍຸດທະສາດການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງອາຊຽນ (AGMSF)​ ແລະ​
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອາຊຽນ ຕໍ່ກັບການສ້າງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນອາຊຽນ (AGMSC). ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອາຊຽນ ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ອອນລາຍ.