Gallerys

ສຍ ແຂວງອັດຕະປື ເປັນຕົວແທນ ສສຍລ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ
- ສສຍລ ມອບເງິນ ຈຳນວນ 20,000,000ກີບ
- ໂຄງການ ຈຳປາຄຳ ຮ່ວມນໍ້າໃຈພັດທະນາແມ່ຍິງ ມອບເງິນ 5,000,000ກີບ
- ສຍ ແຂວງອັດຕະປື ມອບເສື້ອຍືດແມ່ຍິງ ຈຳນວນ 100ຜືນ ມູນຄ່າ 5,000,000ກີບ

2026

ສສຍລ ຕາງຫນ້າຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ບໍລິສັດ Climax Radio ມອບໂຈກ 1,000 ກ່ອງ ມູນຄ່າ 3,500,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

2025