Gallerys

ສສຍລ ຕາງຫນ້າຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ສຍ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມອບເຄື່ອງ ແລະ ເງິນສົດ ລວມມູນຄ່າ 4,100,000ກີບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

2038

ສສຍລ ຕາງຫນ້າຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ລວມມູນຄ່າ 15,500,000 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

2037