Gallerys

ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2018, ສສຍລ ໄດ້ມອບເງິນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງສະພາສະຕີແຫ່ງຊາດໄທ, ເຈົ້າອາວາດ ວັດໂສທອນ ວະລາລາມ ວໍລະວິຫານ ແລະ ສະມາຄົມແມ່ຍິງດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ແຂວງອຸດອນທານີ ຈຳນວນ 534,742,000 ກີບ ຫລື 2,041,000ບາດ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ.

3017

ສສຍລ ຕາງຫນ້າຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ຕົວແທນ ສະພາສະຕີແຫ່ງຊາດປະເທດໄທ ມອບເງິນ ຈຳນວນ 2,041,000 ບາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຊຶ່ງປະກອບມີ:
- ເຈົ້າອາວາດ ຈັງຫວັດ ສະເຊີງເຊົາ ມອບເງິນ 1,000,000ບາດ
- ສະພາສະຕີແຫ່ງຊາດປະເທດໄທ ມອບເງິນ 1,000,000 ບາດ
-ສະມາຄົມແມ່ດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດຈັງຫວັດ ອຸດອນທານີ, ສະມາຄົມສະຕີນັກທຸລະກິດ ແລະ ວິຊາຊີບແຫ່ງຊາດປະເທດໄທ ມອບເງິນ 41,000ບາດ

208220832084208520862087208820892090209120932094