Gallerys

ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018 ທ່ານປະທານ ສສຍລ ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງກູ້ໄພ ຈຳນວນ 200ຊຸດມອບໃຫ້ແກ່ ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອັດຕະປື ເພຶ່ອປະກອບເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ພາລະກິດ.

30183019302330243025

ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2018, ສສຍລ ໄດ້ມອບເງິນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງສະພາສະຕີແຫ່ງຊາດໄທ, ເຈົ້າອາວາດ ວັດໂສທອນ ວະລາລາມ ວໍລະວິຫານ ແລະ ສະມາຄົມແມ່ຍິງດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ແຂວງອຸດອນທານີ ຈຳນວນ 534,742,000 ກີບ ຫລື 2,041,000ບາດ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ.

3017