Gallerys

ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018 ທ່ານປະທານ ສສຍລ ໄດ້ນໍາເຄື່ອງອາສາສະຫມັກ ຈຳນວນ 100ຊຸດ ແລະ ເຄື່ອງຄົວກິນຈຳນວນ 2ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະຫມັກ ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື.

3047304830493050

ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018 ທ່ານປະທານ ສສຍລ ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງກູ້ໄພ ຈຳນວນ 200ຊຸດມອບໃຫ້ແກ່ ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອັດຕະປື ເພຶ່ອປະກອບເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ພາລະກິດ.

30183019302330243025