Gallerys

 

 

ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018 ທ່ານປະທານ ສສຍລ ໄດ້ນໍາເຄື່ອງອາສາສະຫມັກ ຈຳນວນ 100ຊຸດ ແລະ ເຄື່ອງຄົວກິນຈຳນວນ 2ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະຫມັກ ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື.

3047304830493050