Gallerys

ສູນໂພຊະນາການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຮັດກິດຈະກໍາກວດສຸຂະພາບກ່ຽວກັບ ການປະເມີນໂພຊະນາການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄົບຮອບ 109 ປີ, ຢູ່ທີ່ ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

10377103781037910379103811038210383

ບັນຍາກາດງານວາງສະແດງຜົນງານ, ສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄົບຮອບ 109 ປີ. ວັນທີ 7 ມີນາ, ຢູ່ທີ່ ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ.

103741037510376