Gallerys

ສສຍລ ຕາງຫນ້າຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ລັດວິສາຫະກິດ ຝ້າຍລາວ ມອບຜ້າຫົ່ມ ລວມມູນຄ່າ 6,000,000ກີບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

2039

ສສຍລ ຕາງຫນ້າຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ສຍ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມອບເຄື່ອງ ແລະ ເງິນສົດ ລວມມູນຄ່າ 4,100,000ກີບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

2038