Gallerys

 

 

 

14

          ທ່ານນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສສຍລ) ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງŽ ທີ່ ສ. ເກົາຫຼີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຕາມການເຊີນຂອງປະທານມູນນິທິສາກົນ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກໍາໜຶ່ງຂອງໂຄງການສືບ ຕໍ່ສົ່ງ ເສີມສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ, ສສຍລ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາຊີບສໍາລັບແມ່ຍິງ ປະຈໍາປີ 2017.

          ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍຈາກຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການສູງ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ໃນຫົວຂໍ້ສໍາຄັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເປັນຕົ້ນ:  ນະໂຍບາຍແມ່ຍິງຊຸມຊົນ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຂອງເກົາຫຼີ, ນະໂຍບາຍການຈ້າງ ງານຂອງແມ່ຍິງ, ນະໂຍບາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ, ນະໂຍບາຍການປົກຄອງ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວເປັນນະໂຍບາຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນດ້ານການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບຍິງ- ຊາຍ.

          ນອກນີ້້ ຄະນະຜູ້ແທນຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງມິດຕະພາບແມ່ຍິງເມືອງ ຊິຫືງ, ບໍລິສັດຄອບຄົວມິດຕະພາບ, ມະຫາວິທະ ຍາໄລຊຸກຢອງ, ສູນພັດທະນາ ແມ່ຍິງໂຊລເໜືອ, ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງ ໂຊລຕາວັນຕົກ, ເຊິ່ງແຕ່ລະສູນແມ່ນໄດ້ພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ມີລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.15