ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

LAO WOMEN'S UNION

ເງິນກີບ ເງິນລາວ

ເງິນກີບ ເງິນລາວ

ພົງເຜົ່າພັນຊາດເຊື້ອ    ແນວຫນໍ່ຕະກຸນລາວ ເຮົານາ

ຢ່າໄດ້ລືມໄລປະ             ຄ່າເງິນເດີມເຄົ້າ

ເງິນກີບລາວເຮົາໃຊ້          ເປັນເງິນປະຈໍາຊາດ

ໂລກປະກາດຮັບຮູ້           ເປັນເຈົ້າແມ່ນລາວ

ຍາມເມື່ອເຮົາຈ່າຍໃຊ້   ຊື້ເຄື່ອງຂອງຂາຍ

ທຸກລາຍການຈົ່ງຕິດ          ຄ່າຂອງສິນຄ້າ

ທັງລາຄາວາງໄວ້                  ໃຫ້ເປັນເງິນກີບ

ປວງຊົນລາວຮີບຟ້າວ         ຊົມໃຊ້ຈ່າຍເງິນກີບລາວທ້ອນ

ກະແສສຽງຮຽກເອີ້ນ    ບອກປ່າວເຕືອນມາ

ຍຸກນີ້ຄົນລາວປະ                  ກີບເງິນເຄີຍໃຊ້

ໄປຫລົງໄຫລໃຈປໍາ້         ນໍາເງິນສະກຸນອື່ນ

ເຂົາຊິກືນຮາບກ້ຽງ           ຍັງບໍ່ຮູ້ເມື່ອຄີງ ສາແລ້ວ

ເງິນກີບບໍ່ແນນິ້ງ       ບຶດຕໍ່າດຽວສູງນັ້ນນາ

ປັ່ນຂຶ້ນລົງລາຍວັນ           ໄລ່ລຽງເຫຍີງຫຍຸ້ງ

ຍ້ອນວ່າລຸງອາວປ້າ          ແລກເງິນຕາຜິດທີ່

ຈຶ່ງເຊີນຊວນພີ່ນ້ອງ          ນໍາໃຊ້ໃຫ້ຖືກທາງ ແດ່ເນີ

 

ໂດຍ: ສຸພາສິດ ລໍວັນໄຊ