ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

LAO WOMEN'S UNION

ແມ່ຍິງກັບການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ

ພັກເຮົາເວົ້າວ່າ: ແມ່ຍິງເປັນກ້ອນກຳລັງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເປັນກຳລັງແຮງຂອງສັງຄົມ ຊຶ່ງຂະບວນການຂອງແມ່ຍິງແມ່ນສ່ວນ

ປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຂະບວນການປະຕິວັດຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງພັກເຮົາ.ສະຫາຍ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະ

ນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວ

ປະເທດວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງຍາມໃດກໍ່ຕິດແໜ້ນກັບພາລະກິດຂອງຊາດ, ຂອງພັກ ຊຶ່ງຄະນະ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງທຸກຂັ້ນໄດ້ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ໃນການເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ

ຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າ, ປຸກລະດົມພີ່ປ້ານ້າອາ ແລະ ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງເດີນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ໄດ້ມີຄວາມ

ພະຍາຍາມຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດມາເປັນແຜນງານ-ໂຄງການພັດທະນາແມ່ຍິງ, ທັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກ

ອອກຜົນນັບມື້ນັບໃຫຍ່ຫຼວງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ຄວາມໝາຍຂອງການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງແມ່ນເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະແນ

ໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນ

ດາເຜົ່າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນມີຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກ, ປະເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ,ສັງຄົມມີຄວາມປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິ

ທຳ. ສະນັ້ນ, ແມ່ຍິງເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ກຸ່ມໜຶ່ງຂອງການປະກອບສ່ວນໃນການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາ

ດັ່ງກ່າວ. ເພາະແມ່ຍິງກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຍັງເປັນກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດກວ່າໝູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ພັກ-ລັດຈຶ່ງ

ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກໂດຍຕ້ອງມອບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ອັນໜັກໜ່ວງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງເປັນຕົ້ນ:ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວ

ຄິດ, ການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຮອບດ້ານ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດໃຫ້ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມພ້ອມກັນຕື່ນຕົວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ໃນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້,

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ເຊິ່ງແມ່ຍິງ

ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສ້າງຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້ຫຼາຍດ້ານ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 09/ກມສພ ວ່າດ້ວຍການສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາຕາມ 4 ເນື້ອ

ໃນ 4 ຄາດໝາຍ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວ, ຂັ້ນຕອນລະອຽດຊັດເຈນ. ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດທີ່ວ່າ ສ້າງ

ແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍແຜນການການເງິນ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດ ຜ່ານການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ໂດຍການຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຢ່າງແຂງແຮງຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວເຮັດໃຫ້ປະເທດ

ເຮົາມີການພັດທະນາຫຼາຍໆດ້ານ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ, ການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານກໍມີປັດໄຈໃໝ່-ໜໍ່ແໜງ

ໃໝ່, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແຕ່ມີບາງດ້ານຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງເຖິງ

ຖອງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ ມາເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ຈຶ່ງປັບ

ປຸງ ແລະ ອອກຄຳສັ່ງ ແນະນຳເລກທີ 03 ວ່າດ້ວຍວຽກງານ 3 ສ້າງ ໂດຍກຳນົດແນວທາງຍຸດທະສາດວ່າ: ສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍ

ຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ນີ້ແມ່ນແນວທາງ ທັງແມ່ນທິດ

ນຳທີ່ສືບທອດເສີມຂະຫຍາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມສະຫຼາດສ່ອງໃສ ໃນນີ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ເອົາຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ເພື່ອເປັນຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່

ສຳຄັນຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ. ຄະນະນຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນ

ແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ແລະ ໄດ້ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຢູ່ 16

ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ, 12 ກະຊວງອົງການ. ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າເຊື່ອມຊຶມ 1,694,660 ຄົນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ 486,030 ຄົນ, ຜ່ານ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຕົວຈິງ ມີຜູ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ 419,041 ຄົນ ເທົ່າກັບ 86,2%, ຄອບຄົວຜາສຸກ 259,918

ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 53,4% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວ. ຈາກນັ້ນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະເມີນຜົນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີທົ່ວ

ປະເທດ ເຊິ່ງສາມາດຄັດເລືອກບຸກຄົນ 3 ດີ ໄດ້ 337,329 ຄົນ; ກົມກອງ 3 ດີ 2,936 ໜ່ວຍ; ມີ 1,669 ບ້ານ ແລະ 40 ເມືອງ.

ແມ່ຍິງໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງແຮງໃນການເຂົ້າຮ່ວມທຸກຂົງເຂດວຽກງານເປັນຕົ້ນການຜະລິດກະສິກຳແມ່ຍິງກວມ 54%, ອຸດ

ສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ 57%, ການຄ້າ-ການບໍລິການ 41%. ແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າໃນທຸກທ້ອງຖິ່ນຍັງຮັກສາໄດ້ສີມືອັນປານີດຂອງຕົນ ດັ່ງຄຳ

ສຸພາສິດບູຮານວ່າ: ແມ່ຍິງລາວ ຂວ້ຳມືເປັນລາຍ ຫງາຍມືເປັນດອກ. ນອກຈາກເປັນຜູ້ຜະລິດແລ້ວແມ່ຍິງຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນ

ການເປັນພະນັກງານວິຊາການຫຼັກແຫຼ່ງ, ເປັນພະນັກງານຄຸ້ມຄອງນຳພາ, ມີຄວາມສາມາດເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທີ່ຖືກມອບໝາຍ, ນຳເອົາ

ຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານມາໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງເດັ່ນຊັດວ່າໃນການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການ

ເມືອງນັ້ນ ແມ່ຍິງແມ່ນກຳລັງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບເພດຊາຍ ເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ນຳພາຂະ

ບວນການດຳເນີນພາລະກິດຂອງຊາດເຮົາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງເວລາໃດ, ຍາມໃດກໍມີແມ່ຍິງເຂົ້າປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

 

 

 

ໂດຍ: ຫົງຊົ່ງ ຕົ່ງສື