ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນວຽກງານການນຳພາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ Oxfam Novib.

ໂຄງ​ການ​ຫຍໍ້

 1. ກົມ/ສູນ: ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ, ສູນ​ກາງ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ.
 2. ຊື່​ໂຄງການ: ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ໃນ​ວຽກງານການ​ນຳພາ ​ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຍິງ-ຊາຍ
 3. ທີ່​ຕັ້ງ​ໂຄງການ : ​ແຂວງ ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ, ​ເຊ​ກອງ ​ແລະ ຫລວງ​ພະ​ບາງ (​ແຂວງ 1 ຈະ​ກວມ​ເອົາ 1 ເມືອງ / 15 ບ້ານ)
 4. ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ໂຄງການ: ຈຸດປະສົງ​ລວມເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ,​ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ບັນຫາ ​ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຍິງ-ຊາຍ ​ແລະ ລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ; ຈຸດປະສົງ​ສະ​ເພາ​ະຂອງ​ໂຄງການ, ​ເພື່ອ​ເພ່ີ​ມຈຳນວນ​ແມ່ຍິງ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນ​ການ​ນຳຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ​​ໃຫ້ຫລາຍ​ຂື້ນ, ​ເພື່ອ​ປັບປຸງຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບບົດ​ບາ​ຍິງ-ຊາຍ​ ຢູ່​ບັນດາ​ແຂວງ, ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ໂຄງການ ​ແລະ ​ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງຢູ່​ຊົນນະບົດ, ​ເພື່ອສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເອື້ອ​ຍອຳນວຍ​ໃຫ້​ແກ່​ເພດ​ຍິງ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​​ເພື່ອ​ສະໜັບ​ສະໜູນຕາໜ່າງຂອງ​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເພດ​​ຍິງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ເວທີ​ການ​ເມືອງ.
 5. ກິດຈະກຳ​ຂອງ​ໂຄງການ:
  1.ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ບັນດາ​ແຂວງ​ເປົ້າ​ຫມາຍ ​ສະໜັບສະໜູນ ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ເພດ​ຍິງ​ໃນ​ວຽກງານ​ການ​ປົກຄອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນ​ເວທີ​ການ​ເມືອງ​ຫລາຍ​ຂື້ນ.

  2.ຂຽນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ເພດ​ຍິງ​ໃນ​ການ​ເວທີ​ນຳພາ ​ແລະ ​ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຢູ່ຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ.
  3.ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວຽກງານ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ, ແມ່ຍິງ ​ແລະ ກາ​ນນຳພາ
  4.ຜະລິດ​ສື່ສິ່ງ​ພິມ ​ແລະ ​ໂຄສະນາ​
 6. ໄລຍະ​ເວລາ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ: 2 ປີ ( 2011-2013).
 7. ງົບປະມານ​ລວມທັງໝົດຂອງ​ໂຄງການ (2 ປີ): 150.000 ໂດ​ລາ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ
 8. ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ: ອົງ​ການ OXFAM Novib
 9. ຊ່ຽວຊານ : ບໍ່​ມີ​ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະ​ເທດ
 10. ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ໂຄງການ
  1. ຈະ​ມີແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ແມ່ຍິງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ເວທີ​ການ​ນຳ​ ໃນຂັ້ນຮາກ​ຖານ​ຫລາຍຂື້ນ. 

  2. ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ບັນດາ​ແຂວງ, ​ເມືອງ ​ແລະ ບ້ານ​ເປົ້າ​ຫມາຍ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ ​ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນ   ​ປ​ະຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ສູ​ກກາງ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ.
  3. ຈຳນວນ​ເພດ​ຍິງ​ດຳລົງ​ນຳ​ຕຳ​ແໜງ​ເປັນ​ກາ​ນຳ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ.
  4. ແມ່ຍິງຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ສ່ອງ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຍິງ​ຊາຍ​​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.