ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອສິນເຊື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ Clear path International.

 

ໂຄງ​ການ​ຫຍໍ້

ຊື່​ໂຄງການ

ຊ່ວຍ​ເຫລືອສິນເຊື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ 

ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານຫລັກ ຫລື ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ

ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ, ສູນ​ກາງ​ສະຫະ ພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ

ຊື່​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ທີ່​ຢູ່

ອົງການ CLEAR PATH INTERNATIONAL-321 High School Road NE#574; Bainbridge Island, WA 98110

ທີ່​ຕັ້ງຫ້ອງການ: ສູນ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ແມ່ຍິງ​ລາວ, 

ບ້ານ: ສະພານ​ທອງ​ກາງ, ເມືອງ​ສີ​ສັດຕະ​ນາກ, ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ​ໂທລະສັບ:: 856-21 413228, 416343; ​ແຟັກ: 856-21 416343; 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່: ທ່ານ ນາງ ນິນ​ປະ​ເສີດ ​ໄຊ​ຍະ​ພອນ​ສີ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ພັດທະນາ, ຫົວໜ້າ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ.

ທີ່​ຕັ້ງ​ໂຄງການ

​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ( ​02 ​ເມືອງຄື: ​ເມືອງ​​ແປກ ​ແລະ ​ເມືອງ​ພູ​ກູດ ) 

​ໄລຍະ​ເວລາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ​ໂຄງການ

2011- 2012

ກິດຈະກຳ​ຂອງ​ໂຄງການ

  • ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງເກັບ​ກຳ​ຂໍ້ມູນ​ກ່ຽວກັບ​ຜູ້ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ ທົບ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກທີ່​ມີ​ແມ່ຍິງເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຄົວ​ເຮືອນ 70 ຄົນ ​ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ສ້າງ​ຄະນະ​ກຳມະການ, ຈຳນວນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ບ້ານ​ກ່ອນເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ສິນ​ເຊື່ອ, ຈະ​ເປັນ​ແບບ​ແຜນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ອຳ ນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ຂັ້ນຕອນ.
  • ຄະນະ​ກຳມະການ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ​ໃນ​ຈຸດປະສົງ​ທີ່ 1 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ​ໂຄງການ​ສິນ​ເຊື່ອ, ​ໃຫ້​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດສະ​ເພາະ, ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການ, ​ແລະ ການ​ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​. 

ແຕ່ລະ 70 ຄົວເຮືອນທີ່ມີແມ່ຍິງ​​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຄົວ​ເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວ

ຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ ເງິນກູ້ຢືມໃນໄລຍະ 01 ປີ ຊຶ່ງມີປະມານ

1,000,000 ​ເຖິງ 2,500,000 ກີບ, ​ແລ້ວ​ແຕ່​ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງຄະນະ ​

ກຳມະການ​. ​​ໃນ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ແຕ່ລະຄັ້ງຈະ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ 2-3%,

ຊຶ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃຊ້​ກອງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກອງ​ທຶນ​ມີທຶນ​ເພີ້ມຂື້ນ​ໃນ​ອະ

ນາຄົດ, ​ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຄງການ​ນີ້ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ. 

ມັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຮອບ​ຄອບ​​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ​ແລະ ກຳນົດ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ກອງ​ທຶນ​ແນວ​ໃດ, ​ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ຄາດກະ​ວ່າ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ຫາ​ການ​ສ້າງ​ທຸລະ​ກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ, ກະສິກຳ ​ແລະ ລ້ຽງສັດ.

ງົບປະມານ​ຂອງ​ໂຄງການ

20.000 (​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ)

ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ: ອົງການ CLEAR PATH INTERNATIONAL

ພະນັກງານບຸກຄະ ລາ​ກອນ

ຈຳນວນພະນັກງານຕ່າງປະເທດ: ໄລຍະຍາວ( 1 ທ່ານ), ໄລຍະສັ້ນ(ບໍ່ມີ)

ພະນັກງານຄົນລາວ: 05 ທ່ານ.