081

ADB conference Report

103

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນຍົງ ທີ່ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມ ຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ຂັ້ນສູງ ອົງການ ຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ ນໍາພາຄະນະໂດຍ ທ່ານ ຮາວລຽງ ຊູ ຜູ້ຊ່ວຍເລ ຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຜູ້ຊ່ວຍ ຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາສໍາລັບພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ, ຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ ຮອງປະທານຄະນະ ບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ທ່ານ ບົວທອງ ຄຸນຍອດປັນຍາ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ສາ ລະວັນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມ ດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງອ້ອມຂ້າງແຂວງສາ ລະວັນເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນການມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ຢ້ຽມຢາມສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ສາລະວັນ ສູນ ດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017 ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍ ນ້ອງແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າ ພາຍໃນ ແຂວງ ສາລະວັນ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດ ງານທໍາ ແລະ ຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄອບ ຄົວ. ກິດຈະກໍາຂອງສູນປະ ກອບມີການຕໍ່າຫູກ, ຕັດຫຍິບ, ເສີມສວຍ, ປຸງແຕ່ງ ອາຫານພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍ ໃນແຂວງ.

          ຈາກນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ໄປ ຢ້ຽມຢາມບັນດາກິດຈະກໍາ ຢູ່ບ້ານເຕ ເມສັງທອງ ເມືອງເລົ່າງາມ ເຊິ່ງເປັນບ້ານທົດລອງໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນຍົງ. ບັນດາ ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ ການປູກຜັກປອດສານພິດ ເຮືອນຮົ່ມ, ກຸ່ມປູກເຫັດ, ລ້ຽງສັດ, ສ້ອມ ແປງທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສາມາດສ້າງລາຍຮັບມາສູ່ຄອບ ຄົວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂື້ນ.

          ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດ ທະນາ ແລະ ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ໂດຍຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃນ 3 ເມືອງຂອງແຂວງສາລະວັນຄື: ບ້ານ ດົງບັງ, ບ້ານເຕເມສັງທອງ, ບ້ານຂະ ໜວນ ເມືອງເລົ່າງາມ, ບ້ານວາປີເກົ່າ, ບ້ານແມດ ເມືອງວາປີ, ບ້ານຕະຮວກ ບ້ານປະຈູກະປາ, ບ້ານໂບງນໍ້າ, ບ້ານ ລຶກດົງ, ບ້ານກະມວນ ເມືອງຕະໂອ່ຍ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ໂດຍ: ວຽງໄຊ