ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2018 ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນພູເອີ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຜົ້ງສາລີ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ໄປ ທັດສະນະ ທີ່ ສູນວິຊາຊີບສາກົນພູເອີ , ສວນກາເຟມານຢາ ແລະ ຫຼັກໝາຍວັດຄໍາສັນຍາສາມັກຄີບັນດາເຜົ່າ ທີ່ເມືອງ ຍິງເອີ, ນະຄອນພູເອີ. ຈກນັ້ນ ຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດລາວໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ ດ້ວຍຄວາມສະຫວັດດີພາບ.

10280102821028310284