ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-19 ກັນຍາ 2018, ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ສສຍລ ເປີດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ "ການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ" ໂດຍໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄອບຄົວ ສ.ເກົາຫລີ, ກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ມີທ່ານ ນາງ ຈິນ ກ້ອງ ຫວ່າງ ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄອບຄົວ ສ.ເກົາຫລີ, ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທິສານຫົວໜ້າສູນອົບຮົມ ແມ່ຍິງລາວ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ຄົນ, ຍິງ 25 ຄົນ ຊາຍ 5 ຄົນ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດຕອບສະໜອງໃນການພັດທະນາທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ເພື່ອປັບປຸງສະພາບ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ ໄປພ້ອມກັບການປັບປຸງວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊິ່ງບົດຮຽນທີ່ນໍາມາຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ມີຍຸດທະສາດການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍຂອງລັດຖະ ບານລາວ ແລະ ນະໂຍບາຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແມ່ຍິງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງ ລວມທັງບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງແມ່ຍິງ.

100671006810069100701007110072100731007410075