ໜ່ວຍ ສຍ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ສົບໄພພິບັດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຄັ້ງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018.

4034