p4

      ໜັງສືພິມແມ່ຍິງລາວ ສະບັບນີ້ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກກັບ ອິນດຣາ ນູຍີ (Indra Nooyi) ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດລະດັບແຖວໜ້າຂອງໂລກ ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແຕ່ກໍາເນີດໃນປະເທດ ອິນເດຍ, ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດເກີນຄວາມ ຄາດໝາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມູນຄ່າຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດແປບຊີ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,1% ທັງຍັງຊ່ວຍ ບໍລິຫານພະນັກງານຂອງບໍລິສັດແປບຊີ ເຖິງ 3 ແສນຄົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຍັງ ເປັນແມ່ຍິງທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ ມີລາຍໄດ້ 6 ໝື່ນ ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.

      ອິນດຣາ ນູຍີ ເກີດເມື່ອປີ 1955 ທີ່ເມືອງ ເຈນໄນ (Chennai) ລັດທາເມວ ນາດູ (Tamil Nadu) ປະເທດ ອິນເດຍໃນຊົນຊັ້ນກາງ. ພໍ່-ແມ່ຂອງທ່ານສອນໃຫ້ຍຶດໝັ້ນຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ: ຫາກທ່ານເຮັດວຽກ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ດີກວ່າຄົນອື່ນໆŽ ໃນເວລາທີ່ທ່ານມາຮອດອາເມລິກາທ່ານບໍ່ໄດ້ມີຫຼັກປະກັນໃດໆ ຖ້າຫາກເຮັດຜິດພາດຫຍັງຂຶ້ນມານັ້ນໝາຍເຖິງທ່ານຈະບໍ່ ມີໂອກາດ ເທື່ອທີສອງ.

      ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານກໍາລັງສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຍລ (Yale University) ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລເອກະ ຊົນໃນເມືອງ ນິວຮາເວນ (New Haven) ລັດຄອນເນດທີຄັດ (Connecticut) ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກ ເສີມ ເປັນພະນັກງານຕ້ອນຮັບຕັ້ງແຕ່ 12 ໂມງ ກາງຄືນຈົນຮອດ 5 ໂມງເຊົ້າ ເພື່ອຊອກເງິນ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນູຍີ ບໍ່ມີຮອດເງິນຊື້ ເສື້ອສູດດີໆ ເພື່ອນຸ່ງໄປສຳພາດວຽກ ແລະ ໄປເຮັດວຽກໃນໄລຍະພັກຮຽນ.

      ອິນດຣາ ນູຍີ ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາ ຮ່ວມວຽກກັບບໍລິສັດແປບຊີໃນປີ 1996 ຊຶ່ງເປັນປີທີ່ບໍລິສັດແປບຊີ ປະສົບວິກິດ ການ ທີ່ລົງທຶນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຜູ້ບໍລິ ຫານເສຍຊີວິດກະທັນຫັນແທນທີ່ ນູຍີ ຈະ ຕັດສິນໃຈອອກຈາກບໍລິສັດຄືຄົນອື່ນໆ ແຕ່ພັດໃຊ້ໂອກາດນີ້ ຍົກລະດັບຕົນເອງໄປພ້ອມໆກັບກອບກູ້ເອົາບໍລິສັດໃຫ້ຟື້ນຄືນມີຊີວິດໃໝ່ອີກຄັ້ງ.

p4.1

      ແມ່ຍິງຊາວອິນເດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ທ່ານເປັນແມ່ຍິງແບບຢ່າງທີ່ດີ ທີ່ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານວຽກ ງານທີ່ໜັກໜ່ວງແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ຂອງແມ່ ແລະ ເມຍທີ່ດີໄປພ້ອມໆກັນ. ການເປັນແມ່ຄຽງຄູ່ກັບ ການເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງກອນຖືເປັນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດ. ທ່ານກ່າວວ່າ: ທ່ານສາມາດຍ່າງອອກຈາກການເປັນຜູ້ບໍລິ ຫານໄດ້ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຍ່າງອອກຈາກການເປັນແມ່ຂອງລູກໄດ້. ລະຫວ່າງການເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ການເປັນແມ່ ນັ້ນບົດບາດຂອງແມ່ຈະມາກ່ອນສະເໝີŽແລະ ຜົວຂອງທ່ານກໍເປັນກຳລັງໃຈທີ່ດີທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກ້າວໜ້າໄດ້ຄືທຸກມື້ ນີ້.

      ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຍິງເກັ່ງຄົນນີ້ ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກນານາປະການໄດ້ກໍຄື: ທັດສະນະທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງອັນແຮງກ້າເພື່ອສ່ວນລວມ. ທັດສະນະທີ່ກ້າວໜ້ານັ້ນແມ່ນ: ຖ້າແປບຊີຈະຊຸກຍູ້ຕົນເອງຂຶ້ນໃນລະດັບ ສູງ ໄດ້ຈະຕ້ອງມີຜູ້ນໍາທີ່ພ້ອມຈະປ່ຽນ ແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງນັ້ນ ໝາຍເຖິງ ການພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ກ້າວສູ່ຈຸດທີ່ສູງສຸດສະເໝີŽ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.topmyjob.com

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ມໍລະກົດ