ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ໜ່ວຍ ສຍ ພະແຍກຍຸດຕິທຳ ມອບເງິນ ແລະ ອາຫານສົມທົບຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ຄັ້ງວັນທີ 6 ສິງຫາ 2018.

40044005