ໃນວັນທີ 3​ ສິງຫາ 2018 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນະເຂດ
ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ນຳເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ
ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຈາກເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໄປມອບໃຫ້ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ເພື່ອຈະນຳໄປມອບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເປັນວັດຖຸມູນຄ່າ 8.495.000 ກີບ ເງິນສົດ 5.000.000 ກີບ.

4003