ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ(PFHA) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ແມ່ຍິງແຈ່ມໃສ ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນວັດຖຸ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 8,200,000 ກີບ ວັນທີ່ 03 ສິງຫາ 2018.

40014002