ວັນທີ 3 ສິງຫາ 2018 ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ໄດ້ຈັດສັນປັນສ່ວນເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳໄປມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນະເຂດ ໃນວັນທີ 6 ສິງຫານີ້.

309840003099