ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມອບເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ວັນທີ 3 ສິງຫາ 2018

3083