ສະຫະພັນແມ່ຍິງຕົ້ນເຜິ້ງ ແລະ ເມືອງປາກທາ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ, ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື. ທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ວັນທີ 3 ສິງຫາ 2018.

30813082