ສສຍລ ຕາງໜ້າຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຮ້ານ CHEN WEN JING ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ ລວມມູນຄ່າ 10,000,000ກີບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

3006