ທ່ານນາງ ສີສຸພັນ ວັນທະເດດ ອາຍຸ 36 ປີ  ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານຜານົມ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນສະມາຊິກກຸ່ມຫັດຖະກຳບ້ານຜານົມ ທີ່ຍຶດຖືເອົາອາຊີບຕໍ່າຫູກມາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ຈາກຊີວິດຄອບຄົວທີ່ ພົບຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ  ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມດຸໝັ່ນ, ຫ້້າວຫັນຊອກຢູ່ຫາກິນ ບວກກັບ ຄວາມອົດທົນພາກ ພຽນ, ສູ້ຊົນ, ດິ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຫວັງໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ, ມີເງິນສົ່ງເສີມນ້ອງໆໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຫ້ຄອບຄົວ, ພໍ່ແມ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ.

     

p1.3.jpg

ທ່ານນາງ ສີສຸພັນ ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ: ເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວມີອາຊີບເຮັດນາເປັນຫຼັກ,ເຮັດໃຫ້ບາງຄັ້ງບໍ່ມີເງິນພຽງພໍສຳລັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ ດັ່ງນັ້ນ ຕົນເອງຈຶ່ງໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ໂດຍອາໄສ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່າຫູກ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການເກັບຂິດ ເກັບລາຍ ດອກດວງຕ່າງໆ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຫັນມາຍຶດເອົາອາຊີບຕໍ່າຫູກເປັນອາຊີບຫຼັກ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຫັດຖະກຳບ້ານຜານົມພາຍຫຼັງ ທີເຮັດມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງກໍເຫັນວ່າຄອບຄົວຄ່ອຍໆມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນ, ມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍໃນເວລາຈຳເປັນ. ເມື່ອເຫັນວ່າສິນ ຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກສີໄມ້ລາຍມືທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນບວກກັບສີມືອັນປາ ນີດໃນການຕໍ່າຫູກຂອງແມ່ຍິງ ລາວ ແລະ ການຍ້ອມສີ ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ ສີທຳມະຊາດເຂົ້າໃນການຍ້ອມໄໝ,ຝ້າຍ  ທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະ ພາບຂອງ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ແລ້ວ ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ .

p1.4.jpg

      ດັ່ງນັ້ນ, ມາຮອດປີ 2007 ໄດ້ປຶກ ສາຫາລືກັບຄອບຄົວ ເພື່ອກູ້ຢືມເງິນຈາກ ກອງທຶນສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານຜານົມ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຫັດຖະກຳຂອງຕົນຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ປຸກລະດົມແມ່ຍິງ ພາຍ ໃນບ້ານ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ, ມີຄວາມຮູ້ໃນການຕໍ່າຫູກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຊຶ່ງເບື້ອງຕົ້ນມີພຽງ 3 ຄົນ, ມາຮອດປະ ຈຸບັນ ມີ 10 ຄົນ. ສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍນອກຈາກຕົນເອງຈະຕໍ່າຕາມຄວາມມັກຂອງລູກຄ້າແລ້ວ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄິດລວດລາຍໃໝ່ທີ່ ທັນຍຸກສະໄໝ ເພື່ອໄປສະເໜີຕໍ່ລູກຄ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເອົາໄປແຈກຢາຍໃຫ້ສະມາຊິກພາຍ ໃນກຸ່ມຊ່ວຍກັນຕໍ່າ ເພື່ອ ທັນຕາມການສັ່ງຈອງຂອງລູກຄ້າ. ນອກຈາກນີ້ ກໍໄດ້ວາງຂາຍທີ່ສູນຫັດຖະກຳບ້ານຜານົມ ແລະ ຕະຫຼາດມືດເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ປະຈຸບັນ ສິນຄ້າທີ່ສະມາຊິກ ຕໍ່າຈະມີຫຼາກຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ສິ້ນ, ແພຕັດເສື້ອ, ຜ້າບ່ຽງ, ຜ້າປູໂຕະ, ຜ້າເຊັດມື ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຜະລິດມາ ຈາກໄໝ, ຝ້າຍ ຊຶ່ງມີລາຄາແຕ່ 30,000-500,000 ກີບ. ສະເລ່ຍແລ້ວໃນ ແຕ່ລະເດືອນ ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງຈະມີ ລາຍຮັບປະມານ 1,000,000-1,200,000 ກີບ. ເມື່ອຫັກຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າແຮງງານໃຫ້ ສະມາຊິກແລ້ວຈະມີກໍາໄລທີ່ໄດ້ຈາກການຕໍ່າຫູກ ປະມານ 5,000,000-6,000,000 ກີບ/ເດືອນ, ຖືວ່າເປັນອາຊີບທີ່ໜ້າ ພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມມູນເຊື້ອການຕໍ່າຫູກທໍໄໝ ທີ່ເປັນເອ ກະລັກສະເພາະຂອງລາວເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບຄົງທີ່, ມີຢູ່ມີກິນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງເປັນການສ້າງວຽກເຮັດ ງານທຳໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ໄດ້ມີ ລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ ຖ້າທຽບ ໃສ່ເມື່ອກ່ອນ. Ž

      ຈາກຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ,  ບວກກັບບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມມັກຮັກໃນອາຊີບຕໍ່າຫູກທໍໄໝ ເພື່ອສ້າງ ລາຍຮັບເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ ກ້າວໄປສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ ທ່ານນາງ ສີສຸພັນ ຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ, ມີດິນ, ມີເຮືອນຢູ່ທີ່ ແໜ້ນໜາຖາວອນ, ມີລົດໃຫຍ່, ມີເງິນສົ່ງເສີມລູກ 2 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງ ຮຽນ, ຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ທ້ອນ ໄວ້ເປັນເງິນແຮໃນເວລາຈຳເປັນ, ທັງໝົດນັ້ນກໍຍ້ອນຄວາມສາມັກຄີ, ການແບກຫາບຊ່ວຍເຫຼືອກັນລະຫວ່າງຜົວເມຍ ແລະ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ລວມເຖິງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມໝົດທຸກຄົນ ຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ.

ໂດຍ: ບົວສອນ