ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງລະມາມ,ໜ່ວຍສະຫະພັນນັກທຸລະກິດຍິງ,ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ມາມອບໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອມອບຕໍ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ລວມມູນຄ່າເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຈຳນວນ: 16,825,000ກີບ. ເງີນສົດ: 15,285,000ກີບ.

20332034