ສຍ ແຂວງເຊກອງ ຕາງຫນ້າຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ຫນ່ວຍ ສຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ, ສຍ ຮາກຖານພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫນ່ວຍ ສຍ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ 42 ຫນ່ວຍ ເພື່ອນຳໄປມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

\203020312032