ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018 ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງນັກທຸລະກິດຍິງ ຕັ້ງບຸດທີ່ໜ້າຕະຫຼາດແຂວງເຊກອງ ເປັນບ່ອນຮັບເຄື່ອງບໍລິຈາກ ເພື່ອນຳເອົາເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໄປຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.

202720282029