P1

      ເພື່ອປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ, ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ກໍຄືການບັນລຸຄາດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການນໍາເອົາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະ ຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020, ທັງເປັນ ການສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສສຍລ) ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊບ (UNICEF) ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາທາງດ້ານການສຶກສາ, ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ສສຍລ ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນແຜນຮ່ວມມືປະຈຳສົກ ປີ 2017-2018 ໃນກາງເດືອນ ພຶດສະພາ  ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ດຣ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ຕາງໜ້າ ສສຍລ ໃຫ້ກຽດເຊັນແຜນ ຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ແລະ ທ່ານນາງ ຫົງເວ ກາວ (HongWei Gao) ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ອຸຍນີເຊບປະຈຳ ສປປ ລາວ.

      ໄລຍະຜ່ານມາ ສສຍລ ໄດ້ຮັບ ການຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນຈາກອົງການອຸຍນິເຊບ ໃນ ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ໃນສົກປີ 2015-2016 ເປັນຕົ້ນ ວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການສຶກສາ, ການລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 1000 ວັນ, ສັກຢາກັນພະຍາດ, ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກ ກ່ຽວກັບການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການຮຽນສຳລັບເດັກໃນຊຸມຊົນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນສຳ ເລັດເປັນຢ່າງດີ ສະແດງອອກ ສຍ ແຕ່ລະຂັ້ນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມື ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກ ຫັນປ່ຽນພຶດຕິກຳໃນການລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ເດັກນ້ອຍ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນ ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຂອງເດັກໃນບັນດາແຂວງ, ເມືອງເປົ້າໝາຍດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມຮູ້ໃນການສາທິດ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ສຳລັບເດັກ ເພື່ອນຳໄປເຜີຍແຜ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ປຸກລະດົມການສ້າງ ແລະ ນຳ ໃຊ້ວິດຖ່າຍ ຊຶ່ງໄລຍະຜ່ານມາສາມາດປະກາດຮັບຮອງບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍໄດ້ 5 ບ້ານທີ່ເມືອງ ວຽງທອງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.

      ສຳລັບປີ 2017-2018 ນີ້ ສສຍລ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທຶນຮອນຈາກອົງການອຸຍນີເຊບ ຈຳນວນ 741,000 ໂດລາ ເພື່ອຮ່ວມມື ໃນ 4 ແຜນວຽກໃຫຍ່ຄື: ແຜນ ງານປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ, ແຜນງານນຳ້ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ແຜນງານສຶກສາ ແລະ ແຜນງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະ ນາການ.

P1.1

      ໂອກາດດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ດຣ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ພ້ອມຄະນະນໍາ ສສຍລ ຍັງໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາ ຢ້ຽມຢາມ ຂອງທ່ານນາງ ຄາລິນ ໂຮຊ໊ອບ (Karin Hulshof) ຫົວໜ້າອົງການອຸຍນີເຊບປະຈຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກພື້ນປາຊີຟິກ  ໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປລາວ ໃນລະ ຫວ່າງວັນທີ 22-25 ພຶດສະພາ 2017 ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງ ວຽກງານທີ່ສາມາດຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຜົນງານ ດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີໃນການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ເວົ້າສະເພາະແມ່ຍິງ ເພື່ອເຮັດ ແນວໃດໃຫ້ ແມ່ຍິງສາມາດເປັນເຈົ້າການໃນການລ້ຽງດູລູກຫຼານໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ພ້ອມ ກັນສຸມໃສ່ ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ການສ້າງຄອບຄົວ, ເດັກຍິງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ ອີງໃສ່ຜູ້ ເປັນແມ່ເປັນຫຼັກໃນການອົບຮົມບົ່ມສອນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ສສຍລ ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີ ຜົນສຳເລັດໃນທຸກດ້ານ. ພ້ອມ ດຽວກັນນີ້ ທ່ານນາງ ຄາລິນ ຍັງໄດ້ໄປ ຢ້ຽມຢາມສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງສະພາບຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງ ສສຍລ ອີກດ້ວຍ, ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ຮອງປະທານ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ.

ໂດຍ: ວຽງພອນ