112

ທ່ານນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ພ້ອມ ດ້ວຍຕາງໜ້າສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ ພາກທີ່ ຮັບເງິນຝາກເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານກອງທຶນຢູ່ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ຂອງໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງ ທ່າພະບາດ. ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງທ່າພະບາດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2009 ເປັນໜ່ວຍ ບໍລິການທຳອິດ ປະຈຸບັນມີສະມາ ຊິກ 15ບ້ານ ມີ 24 ກຸ່ມ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 1.620 ຄົນ, ສະມາຊິກເງິນກູ້ 507 ຄົນ, ປະຈຸບັນໜ່ວຍບໍລິການທ່າພະບາດມີ ຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ສຳລັບເງິນທີ່ສະມາຊິກກູ້ຢືມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ນຳເອົາ ໄປປະກອບອາຊີບ ໂດຍສະເພາະ ມ່ນການຄ້າຂາຍ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຊັ່ນ ຜະລິດເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນ ແລະ ເພື່ອເກັບທ້ອນເປັນທຶນການ ສຶກສາຂອງລູກຫຼານ ແລະ ອື່ນໆ.

            ໃນໂອກາດນີ້ີ ທ່ານນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ ກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສະມາຊິກຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຝາກເງິນ ແລະ ມີສະຕິໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການກໍ່ຄືກົດລະບຽບຂອງສະຖາບັນວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ນໍາເອົາເງິນທີ່ຕົນເອງກູ້ຢືມໄປພັດ ທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ແມ່ຍິງລາວ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ໃຫ້ມີ ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກເທື່ອລະກ້າວ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ລັດຕະນະວົງ