68

ສຍ ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຢ້ຽມຢາມສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບແມ່ຍິງແຂວງ ສາລະວັນ ໃນທ້າຍ ເດືອນສິງຫາ.

          ທ່ານນາງ ແສງອາລຸນ ຈັນທະລາດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ ສຍແຂວງ ທັງແມ່ນຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ພັດທະນາຊຸມ ຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນຍົງໄດ້ລາຍງານປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສູນ ດັ່ງກ່າວສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ວັນທີ 10 ຕຸລາ ປີ 2012 ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກພາກລັດ ຈໍານວນ1 ຕື້ 170 ລ້ານກີບ ເພື່ອສ້າງເປັນບ່ອນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບດ້ານການຕັດ ຫຍິບ, ຕໍ່າຫູກ, ປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກດ້ອຍໂອກາດ, ຂາດວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກມີວິ ຊາຊີບສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງແລະ ຄອບຄົວ. ສຳລັບອຸປະກອນຝຶກ ອົບຮົມເປັນຕົ້ນ: ຈັກຫຍິບ, ຈັກແຊັກ, ຈັກແສ່ວ, ກີ່ຕໍ່າຫູກແມ່ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາເປັນຜູ້ສະໜອງໃຫ້ ພ້ອມທັງອັດຕາກິນຂອງສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກບ້ານ ພ້ອມທັງໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນຈາກອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດເປັນຈັກຫຍິບຈຳນວນ 33ເຄື່ອງ. ໃນນັ້ນ, ຢູ່ສູນ ສຍ ແຂວງ ຈໍາ ນວນ23 ເຄື່ອງ, ສຍ ເມືອງຕະໂອ້ຍ 10 ເຄື່ອງ;ກີ່ຕໍ່າຫູກຈໍານວນ 46 ກີ່, ຢູ່ ສຍ ແຂວງຈໍານວນ 5 ກີ່, ສຍ ເມືອງຕະໂອ້ຍ 5 ກີ່,ຢູ່ ບ້ານ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ 6 ບ້ານ ບ້ານລະ6 ກີ່ ລວມງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເປັນມູນຄ່າ 226ລ້ານກີບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຍັງໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນ ໃຫ້ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີຄອມພິວເຕີຈໍານວນ12 ເຄື່ອງ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທັງສອງສູນມີມູນຄ່າ 150 ລ້ານກີບ.ສຳລັບເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຝຶກໃນ ໄລຍະນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ແມ່ຍິງບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ ໂຄງການ.ຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມຄະນະກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຫ້ອງຝຶກອົບຮົມຕັດຫຍິບ, ຕໍ່າຫູກ ແລະ ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ໂດຍ: ສຍ ແຂວງ