ພິມ
ໝວດ: ບົດພັດທະນາ
ກົດເບິ່ງ: 400

169

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແຜນການກໍ່ສ້າງວຽກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດຍິງ, ໂດຍສະເພາະມະຕິກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພະນັກງານນໍາ ພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດ ຍິງ ຄັ້ງທີ II ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ສສຍລ ໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມການ ສ້າງ ຄູຝຶກໃນວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງສໍາລັບພະນັກງານ ສຍ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພະ ນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ສສຍລ ໃນລະ ຫວ່າງວັນທີ 12-23 ມີນາ 2018 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກ່າວເປີດຂອງທ່ານດຣ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ກໍາ ມະການສູນກາງພັກ ປະທານຄະນະ ບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ມີສໍາມະ ນາກອນ ເຂົ້າຮ່ວມ 60 ທ່ານ.

      ໃນຊຸດອົບຮົມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບວຽກ ງານສະຫະພັນແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສໍາ ຄັນ ແລະ ສາມາດນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກ ງານສະເພາະ ເປັນຕົ້ນ: ການ ເປັນຄູຝຶກ (TOT), ທັດສະນະ ແລະ ທິດຊີ້ນໍາຂອງພັກ ຕໍ່ກັບວຽກງານແມ່ ຍິງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ລົງເລິກ ດ້ານການນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງ, ວຽກ ງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານຫ້ອງການ, ວຽກງານໂຄສະນາ ວຽກງານຂ່າວສານ ແລະ ຕິດຕາມກວດ ກາປະເມີນຜົນ, ການສະຫຼຸບລາຍງານ ວຽກງານຮອບດ້ານຂອງ ສຍລ ແຕ່ລະ ໄລຍະ, ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກ ນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາການດ້ານ ການບໍລິຫານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງໜ້າ ທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສຍ ທຸກຂັ້ນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ ວຽກງານໃຫ້ໄດ້ດີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

      ນອກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າສົນທະນາ ແລະ ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນ, ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວ ກັບການເປັນຄູຝຶກ ພ້ອມນີ້ຍັງຈະໄດ້ລົງ ເລິກແຕ່ລະໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານແມ່ຍິງ ເພື່ອໃຫ້ ສຍ ແຕ່ລະຂັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ ທຸກດ້ານ ເປັນກໍາລັງແຮງອັນ ໜັກແໜ້ນ ປະກອບສ່ວນໃນການປະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງລັດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ແມ່ຍິງໃຫ້ປະ ກົດຜົນເປັນຈິງ.

      ທ່ານນາງ ວາດສະໜາ ໂພ ໄຊຍະວົງ ຮອງປະທານ ສຍ ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ຮັບ ຮູ້ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນອັນໃໝ່ໆຫຼາຍ ຢ່າງຈາກຄູຝຶກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງ, ການບໍາ ລຸງສ້າງພະນັກງານເພດຍິງ ເພື່ອສືບ ທອດປ່ຽນແທນ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການ ຝຶກອົບຮົມ ຈະນໍາເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ໄປຖ່າຍທອດ ສຍ ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ບ້ານ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນອັນໃໝ່ ເພື່ອພັດ ທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານŽ.

                                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ນາງ ພັນທະພອນ