ບົດພັດທະນາ

71.3271.33

71.2471.25

8

118

10315

ທ່ານ ນ. ບົວຈັນ ສີຫານາດຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນການພັດທະນາແມ່ຍິງຊຽງໄຮ້ ແລະ ກອງປະຊຸມແມ່ຍິງເຈົາຈິວ ໃນກາງເດືອນ ກັນຍາ 2018 ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້, ສປ ຈີນ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາແມ່ຍິງເຂົ້າ

ໃນຂະແໜງການສຶກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກຳ ແລະການຄິດໄລ່ (STEM). ເນື່ອງຈາກຂະບວນການພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກມີການ ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າສູງຂຶ້ນ. ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນຂອງປະເທດຕົນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ   ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ

ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດແຮງງານກັບປະເທດອື່ນ.   ເພາະສະນັ້ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງເຂົ້າໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງເປັນປະເດັນທີ່ລັດຖະບານຂອງທຸກໆປະເທດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປັນການສ້າງແຮງບັນ ດານໃຈໃນການຊອກຮູ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່,ການປະກອບວິຊາຊີບ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍຈາກວິທະຍາກອນທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຂະແໜງການSTEM ໂດຍເນັ້ນເຖິງບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງແມ່ຍິງໃນຍຸກເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ.

       ໃນວາລະກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຈັດເວທີສົນທະນາ,ຊຶ່ງມີຕາງໜ້າຈາກແຕ່ລະປະເທດເຂົ້າຮ່ວມເວທີໜຶ່ງມີ 3-4 ທ່ານ ໃນນີ້ທ່ານຮອງປະທານ ສສຍລ ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສົ່ງເສີມແມ່ຍິງໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຕໍ່ການສົ່ງເສີມວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ການພັດທະນາ, ການສົ່ງເສີມວິຊາຊີບ, ການເຊື່ອມໂຍງ, ການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ມີການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.  ກອງປະຊຸມມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດໃນອາເມລິກາລາຕີນ (11ປະເທດ), ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໄອແລນ, ອູເບກິດສະຖານ ແລະ ຈາກ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກເຊັ່ນ: ສປປ ລາວ ແລະ ສິງກະໂປ. ມີສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ທົ່ວປະເທດຈີນ,ແມ່ຍິງນະຄອນຊຽງໄຮ້, ຕາງ ໜ້າຈາກສະຖາບັນການສຶກສາ,ອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ບຸກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວຽກງານຂະແໜງຂອງ Science, Technology, Engineering and Mathematic(STEM)ລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ.

ນອກຈາກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລ້ວ, ໃນຂອບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງຊຽງໄຮ້ຍັງໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໂດຍ ທ່ານ ນ. ຊຸນເໝ ເອີ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງຊຽງໄຮ້ ພ້ອມຄະນະ ແລະ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວ ຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດອາຫານສົດ ຊຶ່ງເປັນ

ສະຖານທີ່ສົ່ງເສີມກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງແມ່ຍິງທີ່ເມືອງ ຊູໂຮ່ຍ (xu hui) ເປັນຕະຫຼາດທີ່ເກີດຈາກການຮ່ວມມືຂອງແມ່ຍິງພາຍໃນເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງໃນການປະກອບອາຊີບ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ເປັນບ່ອນສົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ທັກສະການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຈ້າງງານ. ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຊຸມຊົນທີ່ມີສູນ ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ (Womenžs home) ຊຶ່ງ ເປັນສະຖານທີ່ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປ ທີ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຈາກນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ ແລະ ກິດຈະກຳສຳລັບຊຸມຊົນເຊັ່ນ: ຫ້ອງສະໝຸດ, ການສົ່ງເສີມຝຶກອົບຮົມດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການອອກກຳລັງກາຍ, ການສິດສອນສິນລະທຳພື້ນເມືອງ ແລະ ສະໄໝໃໝ່, ຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດຂອງຊຽງໄຮ້ທີ່ໄດ້ວາງສະແດງຮູບພາບ, ວັດຖຸພັນ, ທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນຊຽງໄຮ້ ໃນອະດີດເຖິງປັດຈຸບັນ.

                                                                                                                                                                                                        ໂດຍ: ສ. ລານາວັນ