ບົດພັດທະນາ

94

ທ່ານນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີກ່າວວ່າ:

ສສຊ ພາຍໃນແຂວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳເອົາມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍ ແຜ່ໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ຊຶ່ງ ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ລົງຮາກຖານກວມກວ່າເຄິ່ງ ໜຶ່ງຂອງບ້ານທັງໝົດ, ເພື່ອລົງຕິດ ຕາມສະພາບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ:ໄຟຟ້າ, ນໍ້າກິນ, ນໍ້າໃຊ້, ຖະໜົນຫົນທາງການຊອກຕະຫຼາດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ກໍຄືຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. ນອກຈາກ ນີ້ ພາຍໃນແຂວງໄດ້ສຸມໃສ່ການ ສ້າງຕາ ຝັ່ງກັນເຈື່ອນຢູ່ເຂດ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແລະ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເພື່ອປ້ອງກັນດິນປູກ ຝັງຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຄມນໍ້າ ແລະ ຈະ ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຮາກຖານບ້ານເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ສະເໜີຈາກ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນຳໄປສະເໜີຂັ້ນເທິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

95

ທ່ານນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງ ວຽງຈັນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນ ກໍຄື ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນ ບັນຫາຖະໜົນຫົນທາງມີຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກ, ເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນ ອະນຸບານ ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກບໍ່ມີ ອາຄານ, ສະຖານທີ່ ເພື່ອຮອງຮັບ ຈຳນວນເດັກດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກນີ້ ໂຮງ ຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ກໍບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຕອບສະໜອງ ໄດ້ຕາມຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ມີຕົວຈິງ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກແມ່ນບັນຫາອຸປະກອນການແພດ, ແພດໝໍ ທີ່ຈະໄປປະຈຳຢູ່ຕາມສຸກສາລາ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ການ ຝຶກອົບຮົມ ທາງດ້ານວິຊາການ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທຶນຮອນທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາກິດຈະກຳຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວ. ຄໍາ ສະເໜີຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ສະເໜີມາ ໄດ້ນຳໄປສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ. ພິເສດ 1 ປີ ຜ່ານມາ ສສຊ ແລະ ສສຂ ເພດຍິງ ໄດ້ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນ ຮອນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອມາກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ໄດ້ 2 ແຫ່ງ ແລະ ຊ່ວຍທຶນສົມທົບ ສ້ອມແປງນ້ຳລິນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຊຶ່ງລວມມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານມາ ຈໍານວນ 600 ກວ່າລ້ານກີບ.

96

ທ່ານນາງ ຂັນກາບ ໄຊຍະກຸມມານ ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນ ເຂດ ເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ແຂວງໄຊສົມບູນເປັນແຂວງຕັ້ງໃໝ່ສິ່ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຍັງບໍ່ພຽງພໍ ຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງຄະນະພັກຄະນະນຳແຂວງ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ພັດທະນາແຂວງໃນທຸກດ້ານ, ສສຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນ ຜົນກະທົບຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ ຄຳພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1, ເຂື່ອນນໍ້າໄຜ່‚ ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ເປັນເຈົ້າການກະກຽມເນື້ອໃນ ເພື່ອເປີດກອງປະ ຊຸມ ເປັນຕົ້ນ ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດ ໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການຊົດເຊີຍຜົນ ກະທົບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຄມນໍ້າຈັ້ງ ທີ່ເປັນສາຍ ນໍ້າສຳຄັນຂອງແຂວງ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ສສຊ ເພດຍິງໄດ້ຮ່ວມກັບ ສຍ ແຂວງ ເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຍ້ອນເປັນແຂວງພູດອຍ, ຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ສ່ວນຫຼາຍເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ມີຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອທາງ ດ້ານ ທຶນຮອນໃນການຕໍ່າຫູກທໍໄໝ, ຫຍິບປັກ ຖັກແສ່ວ, ການຫາຕະຫຼາດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າ ແລະ ການນຳເອົາເຕັກ ນິກວິຊາການທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝຂຶ້ນ.

    

97

ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການລົງພົບປະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ກໍຄືບັນດາພະນັກງານຢູ່ສູນກາງພາຍໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນໃນໄລຍະ ຜ່ານ ມາເຫັນໄດ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນເປັນຫ່ວງ ເປັນໃຍ, ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຍົກຂຶ້ນ ແລກປ່ຽນສົນທະນາກັນຫຼາຍເປັນພິເສດ ນັ້ນແມ່ນບັນຫາການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມເປັນຕົ້ນບັນຫາຢາເສບຕິດ, ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍ ໃນສັງຄົມ, ບັນຫາການສັນຈອນ, ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ມີການເປ່ເພ, ມີຂີ້ຝຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ ການເດີນທາງບໍ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ:ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ, ສັງ ຄົມ ແລະ ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ. ຕໍ່ກັບບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ນຳສະເໜີຫາພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.

90

ຄອບຄົວ ທ່ານ ສົມຈິດ ແລະ ທ່ານນາງ ມໍລໍ່ ຫາລົ່ງ ເປັນຄອບຄົວ ທີ່ ຮັກການອອກແຮງງານເພີ່ມພູນຜະລິດ ຜົນ ໂດຍສະເພາະການປູກພືດຜັກຕ່າງໆ. ທ່ານ ສົມຈິດ ຫາລົ່ງ ແມ່ນພະນັກງານຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ສ່ວນ ຜູ້ເປັນເມຍ ແລະ ລູກ ເປັນປະຊາ ຊົນ ແລະ ນັກສຶກສາ.

      ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງກິດຈະກຳ ແມ່ນເກີດຈາກການປູກຜັກເຮັດສວນຄົວນ້ອຍຢູ່ເຮືອນ ບວກກັບລາຄາຜັກຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດສູງຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນມີແນວ ທາງຂອງພັກ-ລັດສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມມາສູ່ຄອບ ຄົວນອກໂມງລັດຖະການຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ, ມາຮອດກາງປີ 2017 ຄອບຄົວ. ທ່ານ ສົມຈິດ ຈຶ່ງຕັດສິນ ໃຈຢືມ ເງິນຈາກກອງທຶນພັດທະນາແມ່ຍິງແຂວງ ຈຳນວນ 15 ລ້ານກີບ ສົມທົບ ກັບເງິນສະສົມໃນຄອບຄົວຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປເຊົ່າດິນ ຢູ່ບ້ານ ພູຫູ້ມ ເມືອງ ແປກ 3 ເຮັກຕາເປັນໄລຍະ 3 ປີ.

      ທ່ານ ສົມຈິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປູກ ຝັງເລີ່ມຈາກການແປງຮົ້ວ, ໄຖປັບໜ້າດິນ ປູກຝັງ ມາແຕ່ກາງເດືອນສິງຫາປີນີ້. ປັດ ຈຸບັນ ມີເນື້ອທີ່ປູກຜັກກາດຂາວ 3.000 ຕາແມັດ ຊຶ່ງຄາດວ່າເກັບກູ້ຜັກໄດ້ເປັນ ຊຸດທຳອິດ 13.200 ກິໂລກຼາມ/ ຊຸດ (45 ມື້) ໃນນີ້ ເກັບກູ້ຂາຍແລ້ວ 8.400 ກິໂລ ກຼາມ ຂາຍໃນລາຄາ 22.000 ກີບ ຕໍ່ 12 ກິ ໂລກຼາມ (1 ໝື່ນ), ໄດ້ເງິນ 15.400.000 ກີບ, ແມ່ຄ້າທີ່ມາຊື້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ອອກແລ້ງນີ້ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍເນື້ອ ທີ່ສວນຕື່ມອີກ 6.000 ຕາແມັດ ຊຶ່ງຈະປູກຜັກກາດໄຮ່, ຜັກກາດຕີນໝີ, ໝາກຖົ່ວ ແລະ ຜັກຫອມ ປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອ ປ້ອນໃຫ້ຕະຫຼາດໃນ ເທດສະບານໂພນສະຫວັນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຕ່າງແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ.

      ພາຍຫຼັງເລີກການຕອນແລງ ທ່ານ ສົມຈິດ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບ ສວນຜັກ ເພື່ອໃສ່ຝຸ່ນ, ຫົດນ້ຳ, ຫຼົກ ຫຍ້າ ແລະ ອອກແຮງງານຢູ່ເຮືອນຊານ ແລະ ຕາມສວນຜັກຂອງຕົນ. ທ່ານ ສົມຈິດ ກ່າວ ວ່າ: ການປູກຜັກຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບົວລະບັດຮັກ ສາ. ນ້ຳທີ່ໃຊ້ຫົດຜັກແມ່ນໃຊ້ຈັກສູບຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ທໍ່, ໃຊ້ສະແປ໋ງເກີຫົດ ນ້ຳສວນ, ຕອນກາງຄືນໄດ້ລຸກມາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູພືດທີ່ມາທຳລາຍຜັກ. ການປູກເບື້ອງ ຕົ້ນແມ່ນໃສ່ຝຸ່ນຮອງພື້ນເລັກ ນ້ອຍ ຈາກນັ້ນແມ່ນໃສ່ຝຸ່ນຄອກຈົນຮອດມື້ເກັບກູ້. ຍ້ອນຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ແລະ ຄອບຄົວ, ທາງຄະ ນະພັກ ຄະນະນຳ ກໍຄືພະນັກງານ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຈຶ່ງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳ ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຊົມ ເຊີຍໃຫ້ກຳລັງໃຈແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຮ່ວມກັນ.

91

ທ່ານ ວຽງທອງ ບຸນທະພອນ ຮອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຊຽງ ຂວາງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຄອບຄົວຫາລົ່ງ ທີ່ມີແນວຄິດພັດທະນາ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ພາກພຽນພະຍາມ, ກ້າ ຕັດສິນໃຈລົງທຶນປູກຜັກ ຊຶ່ງເປັນແບບ ຢ່າງທີ່ດີແກ່ໝູ່ຄູ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ດ້ວຍກັນ. ນອກນີ້ ທ່ານຍັງສະເໜີໃຫ້ທ່ານ ສົມຈິດ ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຝັງໃຫ້ ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອຜະລິດຮັບໃຊ້ປີທ່ອງ ທ່ຽວລາວ 2018, ຮອງຮັບງານມະຫາກຳກິລາ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 11 ທີ່ຊຽງຂວາງ ເປັນເຈົ້າພາບ, ກະກຽມຮັບທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະ ດົກໂລກ ແລະ ງານບຸນປະເພນີອື່ນໆ ຂອງແຂວງ.          

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                       ໂດຍ: ບຸນມີ ແສງທຸມມີ

83

ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດເຮົາເປັນລະບົບການສຶກສາເອກະພາບຕາມ ຮູບແບບ ຄື: ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາ ມັນສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງເປົ້າໝາຍຫຼັກກໍ່ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມ ຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີວິຊາຊີບ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານງານ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດ, ການສ້າງວຽກເຮັດ ງານທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.ອາຈານ ໂນລາ ແກ້ວດວງສີ ຜູ້ອໍານວຍ ການໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນມີໄຊ ເມືອງຈັນ ທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສໍາພາດ ວ່າ: ສໍາລັບການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນພວກເຮົາ ແຕ່ ປໍ1-ປໍ5 ແມ່ນຖືເອົາ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາທີ່ ກະຊວງສຶກສາວາງອອກ ຄື: ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປັນຍາສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ ແລະ ພາລະສຶກສາ ຕິດພັນກັບຫຼັກການສອນ ແບບດາວ 5 ແຈ ຄື: ເທັກນິກການຕັ້ງຄໍາຖາມ, ກິດຈະກໍາກຸ່ມ, ບັນຍາກາດໃນການຮຽນ, ອຸປະ ກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້. ໃນແຕ່ລະເດືອນໄດ້ສົ່ງໃບຄະແນນຜົນການກວດ ກາປະຈໍາເດືອນ ແລະ ສ່ອງແສງ ການປະພຶດຂອງນັກຮຽນໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກ ຄອງຮັບຮູ້ນໍາເປັນປະຈໍາ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການ ໃນການຕິດຕາມຜົນການຮຽນຂອງລູກ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນກໍສາມາດຕໍານິສົ່ງຂ່າວຕໍ່ຄູອາຈານໄດ້, ເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນ ໃນໂຮງຮຽນມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງໄດ້ນັກຮຽນ ດີມີມາລະຍາດ. ນອກຈາກເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮຽນ-ການສອນແລ້ວ ຍັງໄດ້ຖືສໍາ ຄັນ ຕໍ່ການຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງວາງອອກ, ສົມທົບກັບພໍ່ແມ່ນັກຮຽນໃນການສຶກສາອົບຮົມລູກເຕົ້າ. ໄລຍະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ແຕ່ ລະປີ ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ເອົາກົດລະບຽບຂອງ ໂຮງຮຽນໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການແນະນໍາໃຫ້ລູກປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະ ບໍ່ໃຫ້ ລູກເອົາໂທລະສັບ ຫຼື ສິ່ງຂອງມີຄົມ, ວັດຖຸ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງມາໂຮງຮຽນນໍາ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

84

ອາຈານ ຄຳແພງ ພັດທະດາວົງ ອຳນວຍການໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລແສງ ສະຫວັນ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຄູຄືແມ່ພິມຂອງ ຊາດ, ຄູເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ມີຖານະບົດບາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ເປັນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາຄົນ ໃນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມ. ວັນທີ 7 ຕຸລາ ເປັນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍປະ ຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງວັນ ຄູແຫ່ງຊາດ. ທຸກໆໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຈັດກິດຈະ ກໍາ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເພື່ອລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນຄູຜູ້ທີ່ໄດ້ສົ່ງຄວາມຮູ້ ເວົ້າສະເພາະກໍ ແມ່ນລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນຂອງນາຍຄູຄໍາ ຊຶ່ງເປັນຄູລາວຜູ້ທໍາອິດທີ່ໄດ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະສົງ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາ ເຜົ່າໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ໄດ້ສືບທອດ, ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວມາເຖິງພວກເຮົາລູກຫຼານຮຸ່ນສືບທອດ ໃນປະຈຸບັນ ມີເພິ່ນໃນ ວັນນັ້ນຈຶ່ງ ມີເຮົາໃນວັນນີ້Ž.

      ທ່ານນາງ ບົວທິບ ມະນີວົງ ຮອງ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສູນກາງສະ ຫະພັນແມ່ຍິງລາວກ່າວວ່າ: ແຕ່ລະຊັ້ນ ຮຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ປະກອບຫຼັກສູດຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນທີ່ມີເນື້ອຫາສາລະແທດເໝາະກັບແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ຮັບປະກັນ ໄດ້ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາ, ບຸກຄະລາກອນຄູ-ອາຈານ ປະກອບ ເຂົ້າໃນການສິດສອນ ກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ ຜ່ານວິຊາການຕາມມາດຕະຖານຂອງຄູ ສາມາດ ຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້, ສຶກສາອົບຮົມ, ມີຄວາມ ຊຳນິຊຳນານ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ. ເວົ້າເຖິງສະຖານທີ່ການສຶກສາ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສະພາບ ແວດລ້ອມອື່ນໆກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາໄປຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນ-ການສອນມີປະສິດທິພາບດີ ພໍສົມຄວນ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງຕໍ່ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດເຮົາ ທີ່ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍທາງ ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານດີສົມຄວນ. ສຳລັບລູກຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ລະຄົນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ຂອງລັດ ປະຈຸບັນ ກໍ່ຍັງມີລູກທີ່ພວມຮຽນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ ມໍ6 ໂຮງຮຽນວຽງຈັນ-ໂຮຈີ່ມິນ ຖືວ່າເປັນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນລະດັບດີຈາກຜູ້ປົກຄອງ. ສິ່ງສຳຄັນ ນັກ ຮຽນເອງຕ້ອງເປັນເຈົ້າ ການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນ, ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນວາງອອກ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກຮຽນດີ ຮຽນເກັ່ງຂອງຄູອາ ຈານ, ເປັນລູກຮັກທີ່ດີຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ເປັນ ຜູ້ສືບທອດທີ່ດີຂອງປະເທດຊາດ.

 

 

ທ່ານນາງ ສົມພອນ ສົງທະວີສຸກ ອາຍຸ 45 ປີ, ປັດຈຸບັນຢູ່ ບ້ານ ຫົວແຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງ ຈຳປາ ສັກ, ເປັນຄູສອນມາແຕ່ປີ 1991-2017. ທັງເປັນຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ (ສຍ) ພະ ແນກແຮງງານສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ເປັນຄະນະປະທານ ສຍ ໜ່ວຍໂຮງຮຽນ ຮາກມານໄມເນີ SOS ປາກເຊ, ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບທ່ານ ຄຳໃບ ແກ້ວສຸພັນ. ພະນັກງານພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຈຳປາສັກ, ມີລູກຮ່ວມກັນ 2 ຄົນ.

      ທ່ານນາງ ສົມພອນ ເລົ່າສູ່ຟັງ ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຄູສອນ 20 ກວ່າປີຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມ ຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນເອົາບົດຮຽນສິ່ງໃໝ່ໆສະ ເໝີ, ໃນເວລາສອນກໍໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນແບບປະຈັກຕາເຂົ້າ ຊ່ວຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຄວາມຮູ້ໄດ້ຕາມ ລະດັບຄາດໝາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈ, ຈື່ບົດຮຽນ ໄດ້ດີ,ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອບເສັງ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

76

ໄລຍະຜ່ານມາ ຕົນເອງເປັນອາ ຈານສອນນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 4 ມາໂດຍຕະ ຫຼອດຈົນມາຮອດສົກຮຽນປີ 2014 ເຖິງ ປີ 2017 ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຂຶ້ນມາສິດສອນ ຊັ້ນປໍ 5 ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນປະສົບການຄັ້ງທຳອິດໃນຊີວິດຂອງຕົນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ ອອກແຮງຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດຂອງຊັ້ນປະຖົມປີສຸດທ້າຍຢ່າງໜັກໜ່ວງສົມຄວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຕົນເອງກໍ່ສາມາດສ້າງນັກ ຮຽນ ເກັ່ງທີ່ໄປສອບເສັງໃນລະດັບຊາດ ໃນສາຍຮຽນຕ່າງໆ ໄດ້ 3 ປີຊ້ອນ ຄື: ສົກ ປີ 2014-2015 ນາງ ຕຸ້ມຄຳ ວົງພະຈັນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງໃນທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ໄປສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຊຶ່ງສາມາດສອບ ເສັງໄດ້ທີ10ໃນທົ່ວປະເທດ,ໃນສາຍວິຊາ ຄະນິດສາດ. ສົກປີ 2015-2016 ນາງ ໂອໄລວັນ ພົມມະໄຊ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ໃຫ້ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງໃນທົ່ວແຂວງ ຈຳປາສັກ ຊຶ່ງສາມາດສອບເສັງໄດ້ທີ 3 ໃນ ທົ່ວປະເທດ, ໃນສາຍວິຊາພາສາລາວ. ມາ ຮອດສົກປີ 2016-2017 ມີນັກຮຽນ 3 ຄົນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງໃນ 10 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງຈຳ ປາສັກ ຄື: ນາງ ຈັນສະຫວາງ ບຸດວິເສດ, ນາງ ທິບ ສະໄໝ ບຸດວິເສດ ແລະ ນາງ ມຸກທິດາ ພະ ໄຊສົມບັດ ສອບເສັງໃນ ສາຍວິຊາຄະນິດ ສາດ, ພາສາລາວ ແລະ ວິຊາໂລກອ້ອມ ຕົວ. ທັງ 3 ນ້ອງນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອເຂົ້າສອບເສັງ ນັກຮຽນເກັ່ງໃນລະດັບຊາດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 25-26 ເມ ສາ 2017, ຜ່ານການ ສອບເສັງວິຊາພາສາ ລາວສາມາດຍາດໄດ້ທີ 2, ສ່ວນວິຊາໂລກ ອ້ອມຕົວສາມາດຍາດໄດ້ທີ 4 ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດ ແມ່ນຍາດໄດ້ທີ 9 ໃນຈຳ ນວນທັງໝົດ 18 ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມ.

     ຈາກຜົນງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງ ສົມພອນ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບຜົນສຳເລັດ ທີ່ໄດ້ເປັນ ສ່ວນ ໜຶ່ງໃນການສິດສອນ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາໂດຍຕະຫຼອດ. ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນ ຄູສອນແມ່ນເປັນອີກໜຶ່ງໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ທ້າທາຍຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າຜູ້ເປັນຄູສອນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໝາຍ ຄວາມວ່າມີໂອກາດທີ່ໄດ້ຮັບ ເອົາຄວາມ ຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ຖ່າຍທອດສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮູ້ໃຫ້ ນັກຮຽນໄດ້ຮໍ່າຮຽນເອົາ ເພື່ອພ້ອມກັນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.

      ທ່ານນາງ ສົມພອນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ກ່ອນທີ່ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຈະສາມາດຢືນຢູ່ຈຸດນີ້ໄດ້ ແລະ ຖືກຍອມຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການ,ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ ຕ້ອງໄດ້ທຸ້ມເທ ເສຍສະຫຼະເວລາ ແລະ ຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ ກໍ່ຄືເວລາຢູ່ກັບຄອບ ຄົວ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງສຳຄັນຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ມີຄອບຄົວ. ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສະໜັບ ສະໜູນຈາກຄອບຄົວ ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລຄອບຄົວລູກເຕົ້າບໍ່ໃຫ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກສາມີມາໂດຍຕະຫຼອດ ຈິ່ງສາມາດທຸ້ມເທກາຍ ໃຈໃຫ້ກັບວຽກງານຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ.

      ທ້າຍນີ້ ທ່ານນາງ ສົມພອນ ຝາກ ເຖິງຄູອາຈານທັງຫຼາຍໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງການຄວບຄຸມຫ້ອງຮຽນເປັນບັນຫາສຳຄັນ, ສຳຮອງແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ບົດບາດ 3 ຕົວລະ ຄອນເຂົ້າຊ່ວຍໃນການສອນ ຄື: ສະແດງ ເປັນນາງເອກ, ເປັນຕະຫຼົກ ແລະ ເປັນຕົວກົງເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດໃນຫ້ອງຮຽນ ພ້ອມທັງເປັນການຜ່ອນຄາຍຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງນັກຮຽນ, ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສໍາ ຄັນ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນກໍ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນດ້ານຕ່າງໆຮ່ວມກັບຄູອາຈານ ເຊື່ອແນ່ວ່າການສິດ ສອນ ແລະ ສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ພ້ອມທັງສາມາດສ້າງໄດ້ນັກຮຽນດີ, ນັກຮຽນເກັ່ງ ຢ່າງແນ່ນອນ.

                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ນ ນິດຕະຍາ ທອງສາ ສຍຂ/ຈສ

75

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືການສ້າງ ລາຍຮັບເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ ລະຫວ່າງສູນກາງສະຫະ ພັນແມ່ຍິງ ລາວ (ສສຍລ) ແລະ ວິສາຫະກິດຫັດຖະກຳ ປະດິດຈຳປາລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຈຳປາຄຳ ຮ່ວມໃຈພັດທະ ນາແມ່ຍິງ ຈັດຂຶ້ນໃນກາງເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ຕາງໜ້າ ໃຫ້ ສສຍລ ລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານນາງ ສຸດາລາ ຈັນທະວີ ທອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສສຍລ ແລະ ຕາງ ໜ້າໃຫ້ວິສາຫະກິດຫັດຖະກຳປະດິດຈຳ ປາລາວ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ໄພລັດ ຈະເລີນ ທັງສົມບັດ ປະທານວິສາຫະກິດຫັດຖະກຳ ປະດິດຈຳປາລາວ. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນ ສັກຂີພະຍານ ຂອງທ່ານ ດຣ ນາງ ອິນລາ ວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ກຳມະການສູນກາງພັກ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ພ້ອມ ດ້ວຍບັນ ດາແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິຊາຊີບງານສີມືປະດິດສ້າງຂອງຄົນລາວ ເພື່ອ ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຄົນພິ ການ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ມີວຽກເຮັດ ງານທຳສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ເສີມສ້າງສີມືຂອງແມ່ຍິງລາວໃນການປະ ດິດໃຫ້ທຽບເທົ່ານາໆປະເທດ ແລະ ເປັນ ໂອກາດທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຜູ້ດ້ອຍໂອ ກາດຕື່ມອີກ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ໂດຍ: ເພັດທອງຄຳ