ວຽກບ້ານງານສີມື

102

ເຄື່ອງປະກອບ

          - ກ້ວຍເຫີ່ມ 1 ຫວີ

          - ນໍ້າຫົວກະທິ ແລະ ໃນໝາກພ້າວ ອ່ອນຂູດເປັນເສັ້ນ ຢ່າງລະ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ

          - ເກືອ 1 ບ່ວງກາເຟ

          - ນຳ້ຕານ ½ ຖ້ວຍນ້ອຍ (ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ມັກຫວານ ຫຼື ບໍ່ ມັກຫວານສາມາດກະປະລິມານເອງໄດ້)

          - ແປ້ງສາລີ 1 ບ່ວງແກງ (ປະສົມນຳ້ໃຫ້ເຂົ້າກັນ)

          ວິທີເຮັດ

          ນຳເອົານ້ຳຫົວກະທິໃສ່ໝໍ້ ຂ້ຽວໄຟອ່ອນໆ ຈາກນັ້ນໃສ່ເກືອ, ນຳ້ຕານ ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ ໃສ່ໝາກພ້າວອ່ອນທີ່ກຽມໃວ້ນັ້ນ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ເມື່ອເຫັນວ່າກະທິແຫ້ງລົງໃຫ້ໃສ່ແປ້ງສາລີ ແລ້ວຂ້ຽວໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນກໍສາມາດປົງລົງໄດ້. ນຳເອົາໝາກກ້ວຍປອກ ເປືອກ ແລະ ປີ້ງໃຫ້ສຸກຫອມດີ ຈາກນັ້ນ ໃຊ້ມີດທັບກ້ວຍທີ່ປີ້ງໃຫ້ແຕກ ແລ້ວນຳເອົາຫົວກະທິທີ່ຂ້ຽວມາຖອກໃສ່ໝາກກ້ວຍ ກໍຖືວ່າ ສຳເລັດ. ສຳລັບເມນູກ້ວຍປີ້ງໝາກ ພ້າວອ່ອນ ໃຊ້ຕົ້ນທຶນບໍ່ສູງປານໃດ ທ່ານສາມາດເຮັດໄວ້ກິນເປັນຂອງຫວານໃນຄອບຄົວ ຫືຼ ເຮັດ ຂາຍສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ກໍໄດ້.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ແມ່ນຸກ

6667

ເຂົ້າໜົມຈ້າວສູດຊຽງຂວາງມີວິທີເຮັດແບບງ່າຍໆ, ລົງທຶນໜ້ອຍ ສາມາດເຮັດຂາຍເປັນອາຊີບເສີມ ໄດ້ກໍາໄລດີ, ນອກຈາກນີ້ຍັງສາ

ມາດເຮັດເປັນຂອງຕ້ອນໃນງານບຸນ ຫຼື ຈະເຮັດກິນສະເພາະຄອບຄົົວກໍໄດ້ ຊຶ່ງສູດເຂົ້າໜົມຈ້າວຊຽງຂວາງທີ່ ວາລະສານ ສາວລາວŽ ນໍາມາ

ສະເໜີນີ້ ຮັບຮອງວ່າ ກິນແລ້ວຈະຕິດໃຈ ແລະ ຂາຍດີມີກໍາໄລງາມແນ່ນອນ.

ອຸປະກອນ                     ສ່ວນປະກອບປຸງແຕ່ງແປ້ງເຂົ້າໜົມຈ້າວ:

- ໝໍ້ແກງ 1 ໜ່ວຍ                     - ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ 1 ກິໂລ

- ໜໍ້ຂາງ 1 ໜ່ວຍ                     - ນໍ້າດື່ມ 5 ລິດ

- ໝໍ້ຊຶງ                      - ນ້ຳມັນພືດ 1 ບ່ວງແກງ

- ໃບຕອງປະມານ 6 ໃບ          - ເກືອ 2 ບ່ວງກາເຟ

                           - ແປ້ງນົວ 1 ບ່ວງກາເຟ

ສ່ວນປະກອບໄສ້ເຂົ້າໜົມຈ້າວ:

-ຊີ້ນໝູບົດ ຫຼື ຟັກ 5 ຂີດ         -ເຫັດຫູໜູຊອຍແລບໆ 3 ຂີດ

- ນ້ຳມັນພືດ 2 ບ່ວງແກງ         - ເກືອ 1 ບ່ວງແກງ

- ແປ້ງນົວ 1 ບ່ວງກາເຟ          - ພິກໄທ 1 ບ່ວງແກງ

- ຫົວຜັກບົ່ວແຫ້ງ 3 ຫົວ (ຊອຍ)    - ຫົວຜັກທຽມແຫ້ງ 5 ກີບ (ທຸບໃຫ້ມຸ່ນ)

- ຫົວຜັກບົ່ວຈຽວ 2 ບ່ວງແກງ      - ຜັກຫອມບົ່ວໃບຊອຍ (ຕາມໃຈມັກ)

       ວິທີເຮັດເຂົ້າໜົມ

       ນໍາແປ້ງເຂົ້າຈ້າວໄປປະສົມກັບນໍ້າ 2 ລິດ ປະໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕົ້ມນ້ຳ 3 ລິດ ນໍາເອົາເກືອ, ແປ້ງນົວ ທີ່ກຽມໄວ້ລົງໃນໝໍ້ແລ້ວເລັ່ງ

ໄຟ, ຕົ້ມນໍ້າຈົນຟົດແລ້ວນໍາເອົາແປ້ງ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ກຽມໄວ້ລົງໄປໃນໝໍ້ນ້ຳ ແລ້ວຜ່ອນໄຟລົງ ພ້ອມທັງຄົນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແປ້ງ

ຕິດໝໍ້, ຕົ້ມຈົນໃຫ້ແປ້ງແຂ້ນດີ (ສາມາດຫໍ່ໃສ່ໃບຕອງໄດ້) ແລ້ວປົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ.

       ວິທີຂົ້ວໄສ້ເຂົ້າໜົມຈ້າວ

       ເອົານ້ຳມັນພືດທີ່ກຽມໄວ້ລົງໃນໝໍ້ຂາງຄ້າງໄຟໃຫ້ຮ້ອນ ແລ້ວໃສ່ຫົວຜັກບົ່ວແຫ້ງ, ຫົວຜັກທຽມ, ທີ່ກຽມໄວ້ລົງໃນໝໍ້ຈຽວໃຫ້ເຫຼືອງ

ຈົນມີກິ່ນຫອມ ຈາກນັ້ນໃສ່ຊີ້ນໝູລົງໄປຂົ້ວປະມານ 5 ນາທີ, ແລ້ວໃສ່ເຫັດຫູໜູ, ເກືອ, ແປ້ງນົວ, ພິກໄທ ແລ້ວຂົ້ວຈົນກວ່າຊີ້ນໝູ ແລະ

ເຫັດຫູໜູສຸກ ຈຶ່ງໃສ່ຫົວຜັກບົ່ວຈຽວ ແລະ ຜັກບົ່ວໃບລົງໄປຄົນໃຫ້ທົ່ວແລ້ວປົງລົງ.

       ວິທີຫໍ່

       ເອົາແປ້ງ ແລະ ໄສ້ເຂົ້າໜົມ ທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນ (ປະລິມານຕາມໃຈມັກ) ຕັກໃສ່ໃບຕອງແລ້ວຫໍ່ເປັນຮູບສາວຫຼ່ຽມ ຫຼື ຕາມຮູບແບບທີ່

ມັກ. ຈາກນັ້ນນໍາໄປໃສ່ໝໍ້ຊຶງແລ້ວໜຶ້ງ ປະມານ 15-20 ນາທີ ຫຼື ຊີມເບິ່ງໃຫ້ແປ້ງສຸກດີ ຈຶ່ງປົງໝໍ້ຊຶງລົງປະໃຫ້ເຢັນແລ້ວນຳໄປຮັບປະທານ

ໄດ້ເລີຍ.ຄວນກິນກັບນ້ຳແຈ່ວ ທີ່ມີລົດຊາດ ເຜັດ, ສົ້ມ, ຫວານ ກໍ່ຈະເພີ່ມລົດຊາດທີ່ແຊບຍິ່ງຂຶ້ນ ຫຼື ທ່ານໃດມັກກິນລົດຊາດແບບໃດກໍ່ສາມາດ

ປຸງແຈ່ວຕາມໃຈມັກ.

                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ສາວເມືອງພວນ