ສວຍໆງາມໆ

463 OK 15

462 ok 15

459 OK 15

71.16

4025

ການກິນອາຫານທີ່ມີສ່ວນຕໍ່ຕ້ານຮອຍແຫ່ວແຫ້ງຂອງຜິວ

ໜັງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຈາກທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະການເລືອກ

ກິນຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ອາຫານເສີມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານຕ້ານ

ຄວາມຊະລາຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກຂອງຄົນທີ່ມັກສວຍມັກງາມ ແລະ ທີ່

ສໍາຄັນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

  1. ວິຕາມິນ ບີ3 (Vitamin B3) ເປັນວິຕາມິນທີ່ຮ່າງກາຍ

ສັງເຄາະໄດ້ຊ່ວຍບໍາລຸງສະໝອງ ແລະ ປະສາດ, ຮັກສາສຸຂະພາບ

ຂອງຜິວໜັງ, ລີ້ນ ແລະ ຈຸລັງຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, ຊ່ວຍຫຼຸດລະ

ດັບໄຂມັນໃນເລືອດ ມີໃນອາຫານທົ່ວໄປ, ໄດ້ຈາກສັດ ແລະ ພືດ ຄື:

ຊີ້ນ, ປາ, ຖົ່ວ, ເຂົ້າ, ເຄື່ອງໃນສັດ, ມັນຝຣັ່ງ, ທັນຍາພືດ, ນໍ້ານົມ, ໄຂ່,

ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້.

  1. ວິຕາມິນ ເອ (Vitamin A) ເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດ

ສະຫຼະ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສື່ອມອາຍຸຂອງຜິວໜັງໃຫ້ຊ້າລົງ,

ສ້ອມແຊມຜິວໜັງທີ່ເສຍໄປ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ

ມະເຮັງ ຊຶ່ງສານດັ່ງກ່າວມີຢູ່ໃນແຫຼ່ງອາຫານປະເພດ: ໄຂ່, ນົມ, ເນີຍ,

ປາແຊວມ້ອນ, ຜັກໃບຂຽວເຊັ່ນ: ບຣ໊ອກໂຄລີ (ກະລໍ່າປີດອກສີຂຽວ),

ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກແຕງແຄນຕາລຸບ, ໝາກເຫຼ່ນ ແລະ ໝາກອຶ.

  1. ວິຕາມິນ ບີ (Vitamin B) ເປັນສານຊ່ວຍຜະລິດພະລັງ

ງານພາຍໃນຈຸລັງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ B2 ຊ່ວຍສ້ອມແຊມສ່ວນ

ທີ່ເສື່ອມໂຊມ, ວິຕາມິນ B3 ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ, ວິ

ຕາມິນ B12 ຊ່ວຍໃນການແບ່ງຈຸລັງ, ວິຕາມິນ B9 ຊ່ວຍໃນການແບ່ງ

ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕຂອງຈຸລັງ. ນອກຈາກນີ້ ກົດໂຟລິກຍັງຊ່ວຍໃນ

ການສ້າງເມັດເລືອດແດງ ແຫຼ່ງອາຫານທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດຄື: ບຣ໊ອກ

ໂຄລີ, ມັນຝຣັ່ງ, ເຫັດ, ຫົວກາລົດ, ໝາກເຫຼ່ນ, ກະລໍ່າປີ, ຜັກຂົມ, ກ້ວຍ,

ແອບເປີ້ນ, ໝາກເຂືອ, ຜັກໃນກຸ່ມທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມ, ໄຂ່, ຊີ້ນໄກ່, ຊີ້ນ

ປາແຊວມ້ອນ ແລະ ປາທູ.

  1. ວິຕາມິນ ຊີ (Vitamin C) ເປັນສານອາຫານສໍາຄັນທີ່

ຊ່ວຍໃນການສັງເຄາະ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການສ້າງຄໍລາເຈນ, ຊ່ວຍ

ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມສະພາບຂອງຈຸ

ລັງ ແລະ ຊ່ວຍຕ້ານການເກີດຮອຍແຫ່ວແຫ້ງເທິງຜິວໜັງໄດ້ຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບ.

      ການໃສ່ໃຈໃນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆແຕ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຖືວ່າ

ເປັນເຄັດລັບຄວາມງາມທີ່ເວົ້າງ່າຍແຕ່ເຮັດຍາກ ແຕ່ເຊື່ອວ່າ ຖ້າເຮົາ

ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ກໍສາມາດສ້າງສັນຕົນເອງໃຫ້ສວຍງາມເບິ່ງຄືອ່ອນ

ກວ່າໄວໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງການສັນຍະກໍາ.

                                                                                           ສັງລວມໂດຍ: ແອລາຍ

                                                                            ຂໍ້ມູນຈາກ: www.sanook.com/women