ຕາມຫຼັງດີກ່ອນ

ຖ້າເຮົາຈ້າງໂຕŽ ເຈົ້າຂອງຮ້ານເວົ້າກັບຊາຍໜຸ່ມ ໂຕຊິໄດ້ຫ້າແສນກີບຕໍ່ເດືອນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກສິບເດືອນຕໍ່ໄປ ໂຕຊິໄດ້ເຈັດແສນກີບຕໍ່ເດືອນŽ

      ເອີ! ດີ‚ ຄັນຊັ້ນຫຼັງຈາກສິບເດືອນແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຊິກັບມາເຮັດວຽກໃຫ້Ž.

Later better

                 If I hire you,Ž said the shopkeeper to the youth, you will get 500.000 kips a month to start with, and 700.000 kips in ten monthsŽ

                Well, I will come back after ten monthsŽ.