ຊອກຫາມາຝາກ

ພາສາອັງກິດສຳລັບແມ່ຍິງ

 1. Livelihood = ຊີວິດການເປັນຢູ່

      Lao Womenžs Union actively implements its tasks to help Lao women get better livelihood = ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຊ່ວຍແມ່ຍິງໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ.

 1. Strengthen = ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

      The program II of Lao Women Development Plan is to strengthen

capacity of Lao Womenžs Union = ໂຄງການທີ II ລະບຸໃນແຜນພັດທະນາ ແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

 1. Grass root = ຮາກຖານ

      There are 4 levels of Lao Womenžs Unionžs organizational structure as central, ministry/organization/ capital/province, district and grass root levels = ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວມີ 4 ຂັ້ນ ຄື: ສູນກາງ, ກະຊວງ/ອົງການ/ນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຮາກຖານ.

101

ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະຜິວພັນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ລະ ດູໜາວ ສິ່ງທີ່ ສາວໆຄວນໃສ່ໃຈເປັນພິເສດ ນັ້ນຄື ການຮັກສາຜິວພັນໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ, ມີ ນໍ້າມີນວນ ປາສະຈາກຜິວແຫ້ງ, ແຕກແລະ ລອກ ດ້ວຍວັດ ຖຸດິບຈາກທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ນຳ້ເຜິ້ງ

          - ບຳລຸງໃບໜ້າດ້ວຍນຳ້ເຜິ້ງ:ພຽງແຕ່ເອົານ້ຳເຜິ້ງແທ້ຈາກທຳ ມະຊາດມາທາ ແລະ ນວດໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າ ຈາກນັ້ນ ປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ເມື່ອເຮັດເປັນປະຈຳໃບໜ້າຈະຊຸ່ມຊື່ນ. ສຳລັບທ່ານ ໃດທີ່ເປັນສິວ ນ້ຳເຜິ້ງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສິວແຫ້ງໄວຂຶ້ນ.

          - ໝາກແອັບເປິ້ນປະສົມນ້ຳເຜິ້ງ:ກ່ອນອື່ນໃຫ້ເອົາໝາກແອບເປິ້ນ1 ໜ່ວຍ ລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ປອກເປືອກ ແລະ ຜ່າເອົາເມັດ ອອກ, ຊອຍເປັນຕ່ອນ ພໍດີ ສຳລັບນຳໄປໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນ ພ້ອມທັງ ໃສ່ນ້ຳເຜິ້ງ 1-2 ບ່ວງແກງປັ່ນໃຫ້ແຫຼກ ດີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນຳມາທາ ໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າ ປະໄວ້ປະມານ 15 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ.

          - ກ້ວຍຫອມປະສົມນ້ຳເຜິ້ງ: ເອົາກ້ວຍຫອມສຸກເຄິ່ງໜ່ວຍບົດລະອຽດ ແລະ ນ້ຳເຜິ້ງ 2-3 ບ່ວງແກງ ຄົນເຂົ້າກັນຈາກ ນັ້ນ ນຳມາທາໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ພຽງເທົ່ານີ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານກໍຈະສົດໃສ, ຊຸ່ມ ຊື່ນແລະ ຍັງຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຜິວໜ້າແຫ້ງ,ລອກ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

          ນອກຈາກເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ຮັກສາຜິວໜ້າແລ້ວ ສິ່ງທີ່ແມ່ຍິງບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ນັ້ນກໍຄືການເບິ່ງແຍງດູແລ ຜິວພັນໃຫ້ສົດ ໃສເຊັ່ນ:

          - ຫຼີກເວັ້ນຈາກການອາບນ້ຳອຸ່ນ: ໃນລະດູໜາວອາກາດທີ່ເຢັນ ລົງຈະເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ, ຂາດນ້ຳ ສະນັ້ນເມື່ອອາບນ້ຳອຸ່ນ ຫຼື ນ້ຳຮ້ອນເກີນໄປ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຜິວຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ, ລອກ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜິວພັນທີ່ແຫ້ງ, ລອກຄວນ ອາບ ນຳ້ເຢັນເປັນປະຈຳ ຊຶ່ງການອາບນຳ້ເຢັນ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ໃຫ້ຜິວແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຮູຂຸນຂົນ ກວ້າງ ແລະ ຊ່ວຍປັບອຸນນະພູມ ໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກການ ເປັນຫວັດອີກດ້ວຍ.

          - ນ້ຳມັນເບບີ້ອອຍ (baby oil ນ້ຳມັນທາຜິວສຳລັບເດັກນ້ອຍ): ຫຼັງຈາກອາບນ້ຳທຸກຄັ້ງ ຄວນໃຊ້ນ້ຳມັນເບບີ້ອອຍ 2-3 ຢອດ ທາໃຫ້ທົ່ວຮ່າງກາຍ (ໃນຂະນະທີ່ຜິວປຽກ) ວິທີນີ້ນອກ ຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໄດ້ຮັບຄວາມ ຊຸ່ມຊື່ນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍເກັບຄວາມ ຊຸ່ມຊື່ນ ໃຫ້ຜິວພັນໄດ້ດົນອີກດ້ວຍ.

          - ທາຄຼີມກັນແດດ: ເຖິງວ່າອາກາດຈະໜາວ ແຕ່ແສງແດດກໍຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜິວໜັງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ສະນັ້ນເມື່ອທ່ານຈະຕ້ອງ ອອກໄປປະເຊີນກັບແສງແດດ ກໍຄວນໃຊ້ຄຼີມກັນແດດທີ່ມີຄ່າ SPF 30 ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອປ້ອງກັນຜິວຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຜິວດຳຄ້ຳ, ມີ ຈຸດ ດ່າງດຳ ແລະ ເປັນຝ້າເທິງໃບໜ້າທີ່ເປັນບັນຫາກວນໃຈສາວໆໃນປັດຈຸບັນ.

                                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ເກດມະນີ

 1. Convention = ສົນທິສັນຍາ

Lao PDR ratified to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ.

 1. Eliminating = ການລົບລ້າງ

The government has made significant efforts in eliminating all forms of discrimination against girls in access to education.

ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ເດັກຍິງ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ການສຶກສາ.

 1. Ensure = ຮັບປະກັນ

Several sectors together put measures to ensure fulfilled human rights of women.

ຂະແໜງການຕ່າງໆໄດ້ຮ່ວມກັນວາງມາດຕະການ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍິງ.

81

       ມາລະຍາດແມ່ນການປະພຶດຂອງຄົນເຮົາ ມີການສະແດງອອກທາງກິລິຍາທ່າທາງ, ການປາກເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ ເຫັນ. ມາລະຍາດຈະດີ ຫຼື ບໍ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຝຶກຝົນຕົນເອງ ຖ້າເຮົາມີມາລະຍາດດີ ຜູ້ທີ່ພົບເຫັນກໍຈະຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ແຕ່ຖ້າເຮົາປະພຶດໂຕບໍ່ດີກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຕີລາຄາວ່າເປັນຄົນບໍ່ມີມາລະຍາດ ບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມ, ຂາດການສຶກສາອົບຮົມທີ່ ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕົນໃຫ້ເປັນຄົນມີມາລະຍາດ ເພາະມາລະຍາດທີ່ດີເປັນມູນ ເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງລາວ ແລະ ແມ່ຍິງຍັງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບສັງຄົມຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ໜັງສືພິມແມ່ຍິງລາວສະບັບ ນີ້ ໄດ້ນຳເອົາບາງຂໍ້ທີ່ບໍ່ຄວນປະພຶດໃນທີ່ສາທາລະນະມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ເພື່ອນຳໄປປະຕິບັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ.

 1. ຫ້າມໃຊ້ນິ້ວມືແກະສິວຢູ່ໃບໜ້າ,ແກະຮູດັງ ຫຼື ຂີ້ຫູ.
 2. ຫ້າມຫັກນິ້ວມືຫຼິ້ນ, ເພາະທ່ານ ໝໍໄດ້ເວົ້າວ່າ: ຜູ້ທີ່ຫັກນິ້ວມືຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ ເປັນໂລກຈິດຊະນິດໜຶ່ງ ຊຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ເສຍບຸກຄະລິກພາບ ແລະ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ ເສັ້ນເອັນ ແລະ ກ້າມຊີ້ນໄດ້.
 3. ຫ້າມຫຍຳ້ສິງກົມ (ເຂົ້າໜົມຊະນິດຫຍຳ້ທີ່ເປັນຢາງຍື ດ) ໃນທີ່ສາທາລະນະ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ກຳລັງລົມກັບ ຜູ້ອື່ນຢູ່.
 4. ໃນເວລາຍ່າງຢູ່ຫົນທາງ ຫ້າມ ກິນຂອງກິນຊະນິດຕ່າງໆ, ຫ້າມຖິ້ມສິ່ງເສດ ເຫຼືອລົງໃນຖະໜົນຫົນທາງ ສິ່ງດັ່ງ ກ່າວເປັນ ສັນຍາລັກຂອງຄົນບໍ່ມີການສຶກສາ.
 5. ຢ່າລົມກັນສຽງດັງໃນໝູ່ເພື່ອນຝູງ, ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ສຸພາບເພາະເປັນການສ້າງຄວາມລຳ ຄານ ໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ.
 6. ຫ້າມຖົ່ມນຳ້ລາຍ ຫຼື ຄາຍຂີ້ກະ ເຖີ່ໃສ່ຫົນທາງ.
 7. ຢ່າຍ່າງແກວ່ງແຂນ, ຂາ ຫຼື ເຕັ້ນໄປຕາມຫົນທາງ ເໝືອນຄົນເປັນພະຍາດ ທາງຈິດໃຫ້ເສຍບຸກຄະລິກພາບ.
 8. ເມື່ອລົມກັບຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງຶກຫົວ ຕອບຮັບ ຫຼື ແກວ່ງຫົວປະຕິເສດ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ ຄຳເວົ້າທີ່ສຸພາບແທນ.
 9. ຢ່າຍ່າງຜ່ານໜ້າຜູ້ທີ່ກຳລັງລົມກັນ ໂດຍບໍ່ກ່າວຄຳຂໍໂທດ ຫຼື ກົ້ມໂຕລົງເພື່ອ ສະແດງຄວາມສຸພາບກ່ອນ.
 10. ຢ່າເອົາເຄື່ອງສຳອາງຂຶ້ນມາ ແຕ່ງໜ້າຢູ່ໂຕະອາຫານ ຫຼື ໃນລົດໂດຍສານສາທາລະນະ ເພາະຄົນອື່ນຈະ ເບິ່ງແບ ສົມ ເພດ ແລະ ລຳຄານ.
 11. ເມື່ອຮັບປະທານອາຫານຢ່າ ຈີ້ມແຂ້ວ ໂດຍບໍ່ເອົາມື ຫຼື ເອົາແພອັດປາກກ່ອນ ແລະ ຢ່າດູດເສດອາຫານທີ່ ຕິດຕາມເຟັນແຂ້ວໂດຍມີສຽງດັງ.
 12. ຢ່ານັ່ງຂາໄຂວ່ຫ້າງ ຕໍ່ໜ້າຜູ້ ໃຫຍ່ ຫຼື ຜູ້ອາວຸໂສ.
 13. ຢ່າຍື່ນຄໍໄປເບິ່ງໜັງສືທີ່ຜູ້ອື່ນກຳລັງອ່ານຢູ່ໃນທີ່ສາທາລະນະ ຫຼື ຖືໂອກາດໄປຍື້ເອົາເຄື່ອງຂອງຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນ.
 14. ຢ່າອວດຮູ້, ເວົ້າຄັດຄໍ ຫຼື ເຮັດອັນໃດອັນໜຶ່ງ ໃຫ້ຄົນອື່ນອັບອາຍຂາຍໜ້າ ໂດຍເດັດຂາດ ເຖິງແມ່ນຈະມີເຫດ ຜົນສົມຄວນ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ.
 15. ຢ່ານັ່ງເສີຍ ແລະ ບໍ່ລຸກຂຶ້ນໃຫ້ ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖົ້າ, ຄົນພິການ ຫຼື ແມ່ຍິງ

ທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ ໃນລົດໂດຍ ສານ, ສະຖານທີ່ຜັກຜ່ອນ ອື່ນໆ.

 1. ຢ່າໃສ່ຊຸດນຸ່ງນອນໄປຍ່າງຕະ ຫຼາດ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄົນຫຼາຍ ເພາະຈະ ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງເຮົາຫຼຸດລົງ.
 2. ຢ່າລືມກ່າວຄຳວ່າ: ຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ເຄື່ອງ ຫຼື ຊ່ວຍເຮົາເຮັດອັນໃດອັນ ໜຶ່ງ ຫຼື ກ່າວຄຳວ່າ ຂໍໂທດŽ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຮົາລ່ວງ ລະເມີດ ຫຼື ຍ່າງກາຍເວລາເຂົາເຈົ້າລົມກັນ.

      ມາລະຍາດເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນ ການດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນຢູ່ໃນສັງຄົມ ສະແດງເຖິງການເຄົາລົບ, ໃຫ້ກຽດຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນການມີມາລະຍາດທີ່ດີປຽບດັ່ງຄົນເຮົໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ງາມ, ສະອາດ ຊຶ່ງຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີຕິດ ໂຕຄົນເຮົາຕະຫຼອດໄປ.

                                                                                                                                                                                                                                                                       ໂດຍ: ມີນາພອນ

2+1=4

ເອົາ‚ກິເອີຍ ສອງບວກໜຶ່ງເປັນທໍ່ໃດ?Ž ອ້າຍຄູຖາມ.

ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮູ້ດອກ ອ້າຍຄູŽ ກິຕອບ.

ເອົາຈັງຊີ້ສະ, ສົມມຸດວ່າ ອ້າຍຄູເອົາໝາສອງໂຕໃຫ້ນ້ອງ,

ຈາກນັ້ນໃຫ້ອີກໂຕໜຶ່ງ ຖາມວ່າບັດນີ້ນ້ອງມີໝາຈັກໂຕ?Ž

ສີ່ໂຕŽ ກິຕອບແບບອາຍໆ.

ກິ! ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າຊັ້ນ?Ž

ເພາະວ່າ ນ້ອງມີໝາໂຕໜຶ່ງຢູ່ໃນເຮືອນແລ້ວŽ

Well, Ky how much is two plus one ?žž asked the teacher.

Donžt know sirŽ answered Ky.

Well‚fancy I give you two dogs and then one dog more. How many dogs have you now ?žž

 Four dogsžž answered Ky timidly

Why , Ky ?žž

Because I have one dog already at home.Ž