4022

ນໍ້ານົມແມ່ຖືວ່າເປັນອາຫານທີ່ວິເສດທີ່ສຸດສໍາລັບເດັກເກີດໃໝ່, ນົມແມ່ປະກອບມີ:ນໍ້າ, ໂປຼຕີນ, ໄຂມັນ, ຄາໂບໄຮເດຼດ, ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນຕ່າງໆ ນອກນັ້ນ ຍັງມີສ່ວນປະກອບທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ກັບລູກ ຊຶ່ງມີໃນນໍ້ານົມແມ່ເທົ່ານັ້ນ.

      ນໍ້ານົມເຫຼືອງ ແມ່ນຫົວນໍ້ານົມທີ່ອອກມາມື້ທໍາອິດ ມີສານອາຫານຊ່ວຍຫຼຸດການຕິດເຊື້ອໃນເດັກເກີດໃໝ່. ນໍ້ານົມທໍາອິດຈະມີເມັດເລືອດຂາວສູງ ອຸດົມດ້ວຍໂປຼຕີນ, ສານລະບົບພູມຕ້ານທານ, ເກືອແຮ່, ວິຕາມິນ ໂດຍສະເພາະ ວິຕາມິນ A, ວິຕາມິນ K ແລະ ສານຊ່ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮ່າງກາຍ. ສາເຫດທີ່ນໍ້ານົມມີສີເຫຼືອງກໍຍ້ອນມີປະລິມານ

ແຄໂລທີນ (Carotene) ຫຼາຍກວ່ານໍ້ານົມໄລຍະຕໍ່ມາ 10 ເທົ່າ ແລະ ຍັງເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ ເຮັດໃຫ້ຂີ້ເທົາຖືກຂັບຖ່າຍສະດວກ ຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາໂຕເຫຼືອງ ແລະ ອາການເຈັບທ້ອງໃຫ້ລູກນໍາອີກ.

      ນໍ້ານົມເຫຼືອງ ເປັນຂອງແຫຼວທີ່ມີຊີວິດເຊັ່ນດຽວກັບເລືອດ ມີສ່ວນປະກອບຫຼາຍກວ່າ 60 ຊະນິດ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງໂພຊະນາການຂອງລູກນ້ອຍ, ມີບົດບາດໜ້າທ່ີຫຼາຍຢ່າງຄື:

  1. ປົກປ້ອງລູກຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ການຕິດເຊື້ອດ້ວຍສ່ວນປະກອບທີ່ເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານ.
  2. ຊ່ວຍລະບາຍອ່ອນໆ ແລະ ກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍອາຈົມທໍາອິດ ຈະມີສີດໍາອົມຂຽວອອກຈາກລໍາໄສ້.
  3. ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ດີມີປະໂຫຍດຕໍ່ລໍາໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຂອງໃຍອາຫານ.

      ສ່ວນນໍ້ານົມສີໃສ ແລະ ນໍ້ານົມສີຂາວ ທີ່ເປັນນໍ້ານົມທໍາອິດທີ່ອອກມາ ມີລັກສະນະໃສໆແຕ່ເມື່ອລູກດູດໄປຈັກໜ້ອຍ ຈະປ່ຽນເປັນນໍ້ານົມສີຂາວ, ນໍ້ານົມໃສ ຈະຊ່ວຍພັດທະນາສະໝອງ, ມີພູມຕ້ານທານ ແລະ ມີປະລິມານນໍ້າ, ນໍ້ານົມສີຂາວ ຈະມີໂປຼຕີນ

ແລະ ໄຂມັນສູງກວ່ານົມສີໃສ, ຈະຂຸ້ນກວ່າ ຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍລູກມີການຂະຫຍາຍໂຕ.

      ແມ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກິນອາຫານບໍາລຸງສຸຂະພາບເພື່ອໝັ້ນໃຈວ່າແມ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງພຽງພໍ ໃນການດູແລຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້ານົມແມ່ຜະລິດ ອອກມາຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກນ້ອຍ ແມ່ຄວນໃສ່

ໃຈກັບສານອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຄື: ພະລັງງານ, ກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3, ໂປຼຕີນ, ກົດໂຟລິກ, ແຄວຊຽມ, ສັງກະສີ, ທາດເຫຼັກເປັນຕົ້ນ.

      ການເລີ່ມຕົ້ນດູແລຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມຕະຫຼອດເວລາດ້ວຍໂພຊະນາການໃນໄລຍະເກີດລູກໃໝ່ ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ພໍ່, ແມ່ ແລະລູກ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງອາໄສໂພຊະນາການກິນທີ່ດີ ແລະ ມີປະໂຫຍດ ເພື່ອຈະໄດ້ມີສຸຂະພາບ

ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ໄປຈົນເຖິງອະນາຄົດ. ຢ່າລື່ມວ່າການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ພຽງຢ່າງດຽວຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນເຖິງ 6 ເດືອນ ເປັນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

 

                                                                                                                                          ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ: eln.theasian.com

                                                                                                                                                   ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໄພລິນ