ສຸຂະພາບ

626364

ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນ ອາກາດມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າອຸດົມສົມບູນ. ຍ້ອນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດ ເຮັດໃຫ້ເປັນບ່ອນອາໄສຂອງຍຸງ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອພະຍາດ ມາສູ່ຄົນເຮົາ, ໂດຍສະເພາະໄລຍະນີ້ຖືວ່າເປັນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກຫຼາຍທີ່ສຸດ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນເດັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຊຶ່ງໄຂ້ເລືອດອອກຖ້າບໍ່ຮູ້ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຢ່າງຮີບດ່ວນ ກໍ່ອັນຕະລາຍຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຊ່ວຍກັນປ້ອງກັນ ພ້ອມທັງກຳຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ. ໄຂ້ເລືອດອອກ ເກີດມາຈາກເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດໜຶ່ງ ໂດຍຈະຕິດຕໍ່ຜ່ານຍຸງລາຍ ຖ້າຫາກຍຸງລາຍໄປກັດຄົນທີ່ມີເຊື້ອໄຂ້ຍຸງແລ້ວໄປກັດຄົນອື່ນຕໍ່ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອຄົນເຮົາມີເຊື້ອພະຍາດໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອ

ເກີດການຮົ່ວຊຶມຂອງນ້ຳເຫຼືອງອອກຈາກເສັ້ນເລືອດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ ມີອາການຕ່າງໆສະແດງອອກ ເຊັ່ນ:ເລືອດດັງອອກ, ເລືອດອອກຢູ່ໃນເຫຍື່ອຕາ, ເລືອດອອກຕາມເຫືອກ, ເຟັນແຂ້ວ  ກໍລະນີອາການໜັກ ຈະມີເລືອດອອກໃນກະເພາະແລະ ລຳໄສ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮາກອອກມາເປັນເລືອດດັ່ງທີ່ເຄີຍເຫັນຜ່ານມາ, ຊຶ່ງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄຂ້ເລືອດອອກ ມີອາການຕັ້ງແຕ່ເປັນໄຂ້ແບບ ທຳມະດາຈົນເຖິງອາການຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນເລືອດອອກ ແລະ ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນແມ່ນມີອາການຊ໋ອກ ແລະ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.ຄົນທີ່ເຄີຍເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ມັກຈະກັບມາເປັນອີກຄັ້ງ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ອາການຈະໜັກກວ່າຕອນເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

ໄຂ້ເລືອດອອກຈະມີອາການເລີ່ມຕົ້ນ ດັ່ງນີ້:

    1.ມີອາການໄຂ້ຂຶ້ນສູງຫຼາຍມື້.

  1. ເຈັບຫົວ ແລະ ປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ.
  2. ໜ້າແດງ ແລະ ເຫັນຈຸດແດງໆນ້ອຍໆ ຂຶ້ນຕາມຮ່າງກາຍ.

    4.ຖ້າມີໄຂ້ຮອດ 3 ມື້ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄປພົບທ່ານໝໍ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄຂ້ຈະຫຼຸດລົງ ກໍ່ຈະຍັງມີອາການເມື່ອຍ ອ່ອນເພຍ ບໍ່ຢາກອາຫານແລະ ປວດຮາກຢູ່.ຖ້າສັງເກດວ່າຕົນເອງ ຫຼື ລູກຫຼານມີອາການເຫຼົ່ານີ້ ຄວນຮີບພາໄປຫາທ່ານໝໍທັນທີ ເພື່ອຮັບຄຳແນະນຳ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ, ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ອາການໜັກ ອາດຈະເກີດອາການຊ໋ອກ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້ ຫຼັງຈາກມີອາການຊ໋ອກ ພາຍໃນ 12-24 ຊົ່ວໂມງ.

       ຜ່ານການສຳຫຼວດ ແລະ ທົດລອງຂອງສູນໄຂ້ຍຸງແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄຂ່ຂອງຍຸງລາຍສາມາດຕິດຢູ່ໃນພາຊະນະ ຊຶ່ງເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ແລະ ມີຄວາມທົນທານເຖິງ 8-10 ເດືອນ ໃນພາຊະນະທີ່ບໍ່ມີນຳ້, ແຕ່ຖ້ານຳພາຊະນະດັ່ງກ່າວມາໃສ່ນຳ້ອີກ ໄຂ່ຂອງຍຸງລາຍກໍສາມາດແຕກອອກເປັນໜອນນຳ້ ແລະ ກາຍເປັນຍຸງລາຍໄດ້ອີກພາຍໃນ 2 ມື້.

 ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄົນທຸກເພດທຸກໄວ ສະນັ້ນ, ທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຄວນເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງລູກຫຼານກໍຄືຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຍຸງລາຍກັດ ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປຍຸງລາຍ ແມ່ນຫາກິນຍາມກາງເວັນ ແລະ ຄ້າຍແລງ,ເມື່ອຮູ້ແນວນັ້ນ ກໍບໍ່ຄວນຢູ່ນອກເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີແນວປ້ອງກັນຍຸງລາຍ, ຄວນໃຊ້ຢາທາກັນຍຸງທາຕາມແຂນ, ຂາ ຫຼື ບ່ອນຕ່າງໆທີ່ອາດຈະຖືກຍຸງກັດ ປ້ອງກັນໄວ້ໃນເວລາຕ້ອງອອກນອກເຮືອນ, ຕ້ອງອະນາໄມບໍລິເວນອ້ອມເຮືອນໃຫ້ສະອາດງາມຕາ ແລະ ໝັ່ນທຳລາຍສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນບ່ອນເພາະພັນຂອງຍຸງຢ່າງ ເປັນປະຈຳ. ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ 5 ປ ເພື່ອປ້ອງກັນໄຂ້ເລືອດອອກ ຄື:

       - ປິດຝາພາຊະນະທີ່ເກັບນຳ້ໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງລາຍໄຂ່ໃສ່ເຊັ່ນ: ໄຫນຳ້ ຫຼື ຟຸຍນຳ້ ຕ້ອງມີຝາ ຫຼື ເອົາຜ້າປິດໄວ້.

       -ປ່ຽນນຳ້ໃນພາຊະນະທຸກໆອາທິດ ເຊັ່ນ: ເຕົ້າດອກໄມ້, ນຳ້ຮອງຕີນຕູ້, ຖ້ານຮອງຈອກນຳ້.

      - ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງ ເພື່ອກິນໜອນນຳ້.

       -ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດງາມຕາ: ຄວນມີການເກັບມ້ຽນ ຫຼື ທຳລາຍພາຊະນະທີ່ມີນຳ້ຄ້າງ ເຊັ່ນ: ກະໂປະ,ກະປ໋ອງ, ຢາງຕີນລົດເກົ່າ, ແກ້ວແຕກ, ຖ້ວຍແຕກ ແລະ ອື່ນໆ. ຄວນຖາງປ່າ, ຖາງຫຍ້າ, ລະບາຍນຳ້ອັ່ງ ຫຼື ນຳ້ຂັງຢູ່ຕາມບໍລິເວນອ້ອມເຮືອນຂອງທ່ານ.

       - ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິດໄສຢ່າງເປັນປະຈຳ: ເມື່ອລູກຫຼານ ຫຼື ຕົວທ່ານເອງເປັນໄຂ້ຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອກວດກາປິ່ນປົວຕາມຫຼັກການ, ຫ້າມຊື້ຢາມາປີ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ, ຖ້າມີໄຂ້ເລືອດອອກເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ຫຼື ມີການລະບາດຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານຂອງທ່ານ ໃຫ້ແຈ້ງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຫຼື ບ້ານຂອງທ່ານໂດຍທັນທີ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ.

ພຽງແຕ່ບັນດາທ່ານປະຕິບັດຕາມທີ່ແນະນຳນີ້  ເຮົາກໍສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກໄດ້ແລ້ວ.

                                                                                                                                                                             ຂໍ້ມູນຈາກ: - ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການແພດ ສຸຂະສຶກສາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

                                                                                                                                                                                                                                -  www.healthy.com

                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ສີລິທອນ

ການຖືພາໃນໄລຍະທໍາອິດ (1-3 ເດືອນທໍາອິດ) ເປັນໄລຍະທີ່ຮ່າງກາຍມີ ການປ່ຽນແປງ ເພາະວ່າຮໍໂມນເລີ່ມມີການ ປ່ຽນແປງ ແລະ ລູກໃນທ້ອງກໍເລີ່ມຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເປັນໄລຍະທີ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເປັນຢ່າງດີ, ມີ ສະຕິໃນການໄປການ ມາລວມທັງການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື້ກໍຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບການປ່ຽນ ແປງຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ສິ່ງສໍາຄັນ ໄລ ຍະຖືພາ 3 ເດືອນທໍາອິດແມ່ຄວນຫຼີກ ເວັ້ນ ແລະ ບໍ່ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

          - ແມ່ຍິງຖືພາໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ຄວນຊື້ຢາແກ້ປວດ, ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຫຼື ຢາ ຊະນິດຕ່າງໆມາກິນເອງ, ຄວນກິນຢາຕາມທີ່ແພດ ໝໍສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າຢາບາງ ຊະນິດອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງ ແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງໄດ້.

          - ບໍ່ຄວນກິນອາຫານດິບ ຫຼື ບໍ່ ສຸກດີ, ອາຫານທະເລດິບ, ເລືອດແປງ, ໄຂ່ດິບ ແລະ ຊີ້ນທຸກປະເພດທີ່ບໍ່ສຸກ ເພາະອາດ ຈະມີເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ໄປຫາລູກໃນທ້ອງໄດ້.

          -  ຫຼີກເວັ້ນບໍລິເວນທີ່ມີມົນລະພິດ ເປັນຕົ້ນ: ບ່ອນທີ່ມີອາຍພິດຈາກທາດເຄມີ, ໝອກຄວັນ ທີ່ເຜົາໄໝ້ຈາກນໍ້າມັນ.  ດີແທ້ ຄວນຫຼີກເວັ້ນບໍລິເວນທີ່ລົດຕິດ ຫຼື ບ່ອນອາກາດແອອັດ ແລະ ຄວັນຢາສູບ ເພາະວ່າໃນຄວັນຢາສູບຈະມີສານພິດທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປທໍາ ລາຍການເຮັດວຽກຂອງມັນສະໝອງຂອງແມ່ ແລະ ລູກໄດ້.

          - ບໍ່ຄວນດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດແອລກໍຮໍ (ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດ ເຫຼົ້າ) ເພາະມັນຈະໄປທໍາລາຍລະບົບປະ ສາດ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເດັກມີບັນຫາຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ທຳລາຍຄວາມຈື່ຈໍາ ຫຼື ຮ້າຍແຮງ ໄປກວ່ານັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອະ ໄວຍະວະບາງ ພາກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍຂອງເດັກຜິດປົກກະຕິໄດ້ ເຊັ່ນ: ສາຍຕາສັ້ນ, ດັງແໝບ ຫຼື ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນຄືເດັກ ທີ່ປົກກະຕິ. ສະນັ້ນ, ແມ່ຕ້ອງໄດ້ຫຼີກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດ ແອລກໍຮໍ.

          - ບໍ່ຕຶງຄຽດເກີນໄປ ເພາະວ່າຄວາມເຄັ່ງຄຽດຂອງແມ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງລູກໃນທ້ອງ ຮ້າຍແຮງ ໄປກວ່ານີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກກໍເປັນໄດ້.

          - ບໍ່ຄວນອົດອາຫານຊະນິດຕ່າງໆທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ເດັກ ເປັນຕົ້ນ: ອາຫານທີ່ ມີທາດເຫຼັກ (ກົດໂຟລິກ), ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ (ເຂົ້າ, ຊີ້ນ, ປາ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ນົມ, ຖົ່ວ ແລະ ອື່ນໆ) ທີ່ມີປະ           ໂຫຍດຕໍ່ພັດທະນາການຂອງລູກໃນທ້ອງ.

ຖ້າແມ່ອົດອາຫານອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂາດສານອາຫານຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງຂອງແມ່. ສະນັ້ນ, ແມ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການກິນອາຫານໃຫ້ ຄົບ 5 ໝວດ.

          - ໃນໄລຍະຖືພາເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ບໍ່ ຄວນອາບ ຫຼື ແຊ່ນໍ້າອຸ່ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຂອງແມ່ສູງຂຶ້ນ ເປັນສາ ເຫດເຮັດໃຫ້ເດັກຂາດນໍ້າ, ອົກຊີ ແຊນ (ອາກາດ) ໃນການຫາຍໃຈບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງລູກໃນທ້ອງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດ ກ່ອນກໍານົດ ແລະ ນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າປົກ ກະຕິ.

ຂໍ້ມູນຈາກ www. theasianparent thailand.com

                                                                                                                                                                                                     ຮຽບຮຽງໂດຍ: ນໍ້າທິບ

10

ໄຂ່ ເປັນອາຫານຍອດຮິດທີ່ຄົນເຮົານິຍົມນຳມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ, ເພາະຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ລາຄາກໍບໍ່ແພງ ອີກດ້ວຍ. ໄຂ່ ສາມາດນຳມາປຸງແຕ່ງເປັນເມນູອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ໄຂ່ຕົ້ມ, ໄຂ່ຈືນ, ໄຂ່ໜຶ້ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ນິຍົມ ແລະ ດີຕໍ່ ສຸຂະພາບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ໄຂ່ຕົ້ມ, ແຕ່ວ່າຫຼາຍໆທ່ານອາດບໍ່ມັກ ເພາະເປັນເມນູທີ່ບໍ່ໜ້າແຊບ ແຕ່ຄວາມ ຈິງແລ້ວການກິນໄຂ່ໃຫ້ ໄດ້ຮັບຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບ ຖ້ວນທີ່ສຸດແມ່ນໄຂ່ຕົ້ມ ເມື່ອທ່ານຮັບປະທານເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າໜັກຫຼຸດ ລົງ ຈົນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮ່າງກາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກສາວໆທ່ານໃດທີ່ກຳລັງຄິດຈະຫຼຸດນໍ້າໜັກກໍຢ່າລືມຄິດ ເຖິງໄຂ່ຕົ້ມ ເປັນສ່ວນ ປະກອບໃນແຕ່ລະ ຄາບເຂົ້ານຳເດີ້.

          ຈາກຜົນການສຶກສາພົບວ່າ ການ ກິນໄຂ່ຕົ້ມແທນເຂົ້າເຊົ້າ ມື້ລະ 2 ໜ່ວຍ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກ ໄດ້ 400 ແຄລໍຣີຕໍ່ມື້ ເພາະໄຂ່ເປັນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ມີສານອາຫານຫຼາຍ ຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໂປຣຕີນ, ທາດສັງກະສີ, ວິຕາມິນ A, D, E ແລະ B12. ດັ່ງນັ້ນ ໄຂ່ ຈຶ່ງເປັນອີກເມນູໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບກິນແລ້ວອຸ່ນທ້ອງ ແລະ ອີ່ມດົນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ກິນ ອາຫານໃນຄາບຕໍ່ໄປ ໜ້ອຍລົງ, ເປັນສາເຫດທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າ ວ່າກິນໄຂ່ຕົ້ມໃນຕອນເຊົ້າຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ດີ.

 ໄຂ່ຕົ້ມມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນອກຈາກຈະຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລ້ວຍັງຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ ໃຫ້ ແຂງ ແຮງໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ:11

  1. ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ ເພາະສານທີ່ມີຢູ່ໃນໄຂ່ ເປັນສານທີ່ພົບຢູ່ບໍລິເວນດວງຕາ ຊຶ່ງໄຂ່ຈະມີສານອາຫານນີ້ຫຼາຍກວ່າອາ ຫານປະເພດອື່ນ ທັງຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເປັນຕາຕໍ້ອີກດ້ວຍ.
  2. ເປັນແຫຼ່ງລວມຂອງໂປຣຕີນ ຊຶ່ງໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ຈະມີໂປຣຕີນທີ່ມີຄຸນນະ ພາບດີ 6  ກຼາມ ແລະ ກົດອະມີໂນທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ການບຳລຸງລ້ຽງຮ່າງກາຍ ອີກ 9 ຊະນິດ.
  3. ການກິນໄຂ່ເປັນປະຈຳຈະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນເລືອດແຂ້ນ, ເສັ້ນເລືອດອັດ ຕັນໃນສະໝອງ ແລະ ສະພາວະກ້າມຊີ້ນ ຫົວໃຈ ລົ້ມເຫຼວ. ນອກຈາກນີ້ ໄຂ່ ຍັງຊ່ວຍ ໃນການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງສະ ໝອງ, ລະບົບປະສາດ ແລະ ລະບົບການ ໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ, ທັງຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນ ມະເຮັງເຕົ້ານົມທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງອີກດ້ວຍ.
  4. ມີວິຕາມິນ ດີ (D), ໄຂ່ເປັນອາຫານພຽງຊະນິດດຽວທີ່ເປັນແຫຼ່ງວິຕາມິນ ດີ ຕາມທຳມະຊາດ.

ຍ້ອນຄຸນປະໂຫຍດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຕົ້ມ ກາຍເປັນເຄັດບໍ່ລັບທີ່ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກຂອງສາວໆ ຫຼາຍທ່ານໄດ້ ຢ່າງດີ ແຕ່ກໍຄວນຮັບປະທານຢ່າງເໝາະສົມຕາມສະພາບຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍໃນແຕ່ລະມື້ຄວນຮັບປະທານ ອາຫານຊະນິດອື່ນໆຄວບ ຄູ່ນຳເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສານອາຫານຄົບທັງ 5 ໝວດ, ຄວນເລືອກກິນໄຂ່ໃນອາຫານຄາບເຊົ້າ ຄຽງຄູ່ ກັບການອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ຈະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຫຼຸດນໍ້າໜັກ ແລະ ມີຮູບຮ່າງທີ່ດີໄດ້ແນ່ນອນ.

                                                                                                                                                                                                        ໂດຍ: ມີນາພອນ


p5.jpg

      ໃນລະດູຝົນ ອາກາດມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ບາງຄັ້ງກໍຮ້ອນເອົ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍຝົນຕົກເຮັດ ໃຫ້ອາກາດ ຊຸ່ມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຊຶ່ງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ ສາມາດຕິດ ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ພໍ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງ, ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງ ເດັກໃຫ້ດີ ເພື່ອມີສຸຂະພາບແຂງແຮງປາສະຈາກພະຍາດຕ່າງໆ.

      ທ່ານ ດຣ ນາງ ແສງຈັນ ກຸນນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການ ປ້ອງກັນລູກຫຼານຈາກພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ກຳລັງແຜ່ລະບາດຫຼາຍ ໃນລະດູຝົນມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນ ຖານໃນການປົກປ້ອງ ລູກນ້ອຍ ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດໃນ ລະດູຝົນນີ້.

      ທ່ານ ດຣ ແສງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ ວ່າ: ພະຍາດແຜ່ລະບາດໃນລະດູຝົນ ມີຫຼາຍພະຍາດ ແລະ ມີອາການແຕກ ຕ່າງກັນ ດັ່ງນີ້:

  1. ພະຍາດຖອກທ້ອງ: ມັກ ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕຳ່ຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ ຊຶ່ງເດັກຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອ ພະຍາດຈາກທາງປາກທີ່ຕິດແປດມານຳເຄື່ອງຫຼິ້ນ ຫຼື ສິ່ງຂອງທີ່ເປິເປື້ອນ, ຕິດຈາກນຳ້ລາຍ, ນຳ້ມູກ ຫຼື ການໄອ, ຈາມ ໃກ້ກັນກໍສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້. ພໍ່ແມ່ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາຄວາມ ສະອາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ  ເລີ່ມຕັ້ງ ແຕ່ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຫຼັງຈາກ ກິນເຂົ້າແລ້ວກໍຄວນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນຳ້ຢາລ້າງມື ແລະ ສະບູ ໂດຍສະເພາະ ຫຼັງຈາກຖ່າຍໜັກ ແລະ ອື່ນໆ ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍສາມາດປ້ອງກັນ ລູກນ້ອຍຈາກພະຍາດຖອກທ້ອງ ໄດ້ແລ້ວ
  2. ພະຍາດອັກເສບລະບົບ ທາງເດີນຫາຍໃຈ: ໝາຍເຖິງພະຍາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະ ບົບຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຫວັດ, ຄໍອັກເສບ, ປອດອັກເສບ, ຫຼອດລົມອັກເສບ‚ ຊຶ່ງການປ້ອງກັນໂດຍທົ່ວໄປກໍຄື ຕ້ອງ ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ໜາໃຫ້ແກ່ ເດັກ, ກິນອາຫານ ທີ່ອຸ່ນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການຢູ່ໃກ້ໆກັບຜູ້ທີ່ມີອາການດັ່ງກ່າວ.
  3. ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ: ເກີດຈາກຍຸງເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ລະບາດຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງເປັນອີກ ພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຖ້າຫາກບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມອາການ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ, ດັ່ງນັ້ນ ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ທຳລາຍສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງ ເຊັ່ນ: ໝັ່ນຖອກນຳ້ ຕາມຕີນຕູ້ຖ້ວຍ, ຕີນລົດ, ໝັ່ນປ່ຽນນຳ້ໂຖດອກໄມ້, ປິດຝາໄຫ ຫຼື ຖັງນຳ້ໃຫ້ດີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່, ໝັ່ນເຮັດຄວາມສະ ອາດ ແລະ ຖາງປ່າບໍລິເວນໃກ້ບ້ານ, ຄວນນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ໜາ ແລະ ອົບອຸ່ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ສິ່ງ ສຳຄັນຄວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດື່ມນຳ້ ທີ່ສະອາດ, ກິນອາຫານສຸກ, ລ້າງມືທຸກຄັ້ງກ່ອນກິນເຂົ້າ ແລະ ຄວນນອນໃນມຸ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຫາກເມື່ອທ່ານສົງໄສວ່າລູກຫຼານຂອງຕົນມີອາການໄຂ້ ກໍຄວນຮີບພາລູກໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອຕິດ ຕາມອາການ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ. ຖ້າຫາກທຸກຄົນປະຕິບັດໄດ້ແບບນີ້ ກໍຖືວ່າເປັນການປ້ອງກັນ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງແລ້ວ.

      ຂໍພຽງແຕ່ພໍ່ແມ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ບໍ່ເບິ່ງຂ້າມບາງບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມານີ້ກໍຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫຼານຂອງ ທ່ານ ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດທີ່ອັນຕະ ລາຍໃນລະດູຝົນນີ້ໄດ້.      

ໂດຍ:  ສີລິທອນ