ບັນຫາຊີວິດ

137

ສະບາຍດີເອື້ອຍຄູ່ຄິດມິດໃຈທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສູງ!

       ນ້ອງນາມສົມມຸດວ່າ ບຸນມີ ແລະ ເມຍນ້ອງ ຊື່ ສົມດີ ພວກນ້ອງໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຢູ່ ຮ່ວມກັນມາໄດ້ 5 ປີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສົມລົດນໍາກັນ ຕອນພວກນ້ອງຕັດສິນໃຈ ຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນນັ້ນ ພໍ່-ແມ່ ພີ່ນ້ອງກໍບໍ່ພ້ອມບໍ່ເຫັນດີ ແລະ ບອກໃຫ້ເບິ່ງກັນໄປກ່ອນແຕ່ພວກນ້ອງບໍ່ຟັງ ພວກນ້ອງຕັດສິນໃຈຍ້າຍມາຢູ່ນຳກັນ ເບື້ອງຕົ້ນກໍມາອາໄສຢູ່ນຳພໍ່-ແມ່ນ້ອງ ເຖິງເພິ່ນຈະບໍ່ເຫັນດີ ແຕ່ເພິ່ນກໍເວົ້າ

ຫຍັງບໍ່ໄດ້ ໃນເມື່ອພວກລູກມັກຮັກກັນ. ພາຍຫຼັງໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ພວກນ້ອງທັງສອງກໍມີບັນຫາຜິດຖຽງກັນຕະຫຼອດນ້ອງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈພາເມຍອອກເຮືອນ ເພາະວ່າ ພວກນ້ອງມີດິນທີ່ຊື້ດ້ວຍເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຈາກນໍ້າພັກນໍ້າແຮງຂອງສອງຜົວເມຍພວກນ້ອງ ແລະ ປຸກເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຊີວິດຄອບຄົວບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມສະຫງົບ ມີແຕ່ເລື່ອງຜິດຖຽງກັນຢູ່ຕະຫຼອດ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ມີຄັ້ງໜຶ່ງ ພວກນ້ອງຜິດຖຽງກັນແຮງ ຈົນເຖິງຂັ້ນໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງການບ້ານ ແຕ່ຍ້ອນບໍ່ຢາກປະບໍ່ຢາກຮ້າງຈຶ່ງໄດ້ອົດທົນ ແລະ ປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງກໍໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະປ່ຽນແປງຕົນເອງໃນສິ່ງທີ່ອີກຝ່າຍບໍ່ມັກ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແຕ່ກໍເຮັດໄດ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ກໍມີບັນຫາຜິດຖຽງກັນອີກ ລົບກວນຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ນ້ອງບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດດີ ຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບເມຍວ່າ ຖ້າເຮົາບໍ່ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປກໍມີແຕ່ປະກັນ, ທຳອິດເມຍນ້ອງບໍ່ຕອບ ແຕ່ຢູ່ມາປະມານ 3 ເດືອນລາວຈຶ່ງບອກວ່າ ປະກໍໄດ້ ແຕ່ສິນສົມສ້າງທີ່ຫາມານໍາກັນນັ້ນ ຕ້ອງແບ່ງເປັນ 3 ສ່ວນເພາະເມຍນ້ອງກ່ອນຈະມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບນ້ອງ ລາວເປັນແມ່ຮ້າງມີລູກຕິດມານໍາຜູ້ໜຶ່ງ ອາຍຸ 6 ປີ,ແຕ່ເລື່ອງລູກນັ້ນບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກນ້ອງຜິດຖຽງກັນ ແລະ ອີກຢ່າງພວກນ້ອງກໍບໍ່ໄດ້ມີລູກນຳກັນ ນ້ອງກໍຮັກລູກຂອງລາວຄືກັນກັບລູກຕົນເອງ. ໃນເມື່ອບັນຫາເປັນແນວນີ້ ຖ້າພວກນ້ອງບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ ນ້ອງຢາກຖາມເອື້ອຍວ່າ:

 1. ຖ້າພວກນ້ອງປະກັນ ສິນສົມສ້າງທີ່ຮ່ວມກັນຫາມານັ້ນຄວນແບ່ງແນວໃດ?.
 2. ນ້ອງ ແລະ ເມຍຢູ່ນໍາກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງ, ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເວລາຢ່າຮ້າງຈຳເປັນຕ້ອງໄປແຈ້ງການຈັດຕັ້ງບໍ່?ເປັນຕົ້ນການຈັດຕັ້ງບ້ານ.
 1. ຖ້າພວກນ້ອງບໍ່ສາມາດຕົກລົງ ກັນໄດ້ໃນການແບ່ງຊັບສິນ ນ້ອງຄວນເຮັດແນວໃດ?

       ທ້າຍນີ້ຂໍໃຫ້ເອື້ອຍພ້ອມດ້ວຍທີມ ງານ ຈົ່ງມີຄວາມຜາສຸກໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ

ຄອບຄົວ ມີຄວາມກ້ວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ.

                                                ຈາກ: ນ້ອງ ບຸນມີ

ຕອບ:

       ນ້ອງ ບຸນມີ ທີ່ຮັກແພງ! ບັນຫາຄອບຄົວຜົວເມຍຜິດຖຽງກັນ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍປັດໄຈໃດກໍຕາມ ກໍລ້ວນແຕ່ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບສຸກມາໃຫ້ຄອບຄົວ ຖ້າຮ້າຍແຮງກໍເຖິງຂັ້ນສ້າງບັນຫາແກ່ສັງຄົມກໍມີ ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຈາກປະສົບການຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເພື່ອນບ້ານໃກ້ຊິດ.ສ່ວນບັນຫາຂອງນ້ອງ ແລະ ເມຍ ພວກນ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນມາ 5 ປີ ມີດິນ, ມີເຮືອນ ແລະ ສິນສົມສ້າງຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຈາກການ

ປະຢັດອົດອອມ ຖືວ່າເປັນຄູ່ຜົວເມຍທີ່ດຸໝັ່ນ, ປະຢັດ, ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ, ອົດທົນ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດພໍສົມຄວນ. ຊີວິດຄູ່ທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ,ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຖືວ່າເປັນ ວັນເວລາອັນຫວານຊື່ນ ແລະ ໜ້າຈົດຈໍາ. ທັງສອງໄດ້ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ, ຊ່ວຍເຫຼືອເກື້ອກູນ ໜັກຊ່ວຍກັນຫາບ ຫຍາບຊ່ວຍກັນດຶງ; ຝ່າຍຍິງຮູ້ອະໄພ, ຝ່າຍຊາຍຮູ້ເອົາອົກເອົາໃຈ. ພວກນ້ອງໄດ້ພ້ອມພາກັນຖະນຸຖະໜອມຄວາມຮັກ ແລະ ປະຄັບປະຄອງມາເຖິງທຸກວັນນີ້ແລ້ວ ຖ້າຫາກໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຕັ້ງໃຈອີກ ເອື້ອຍເຊື່ອວ່າຊີວິດຄອບຄົວຂອງພວກນ້ອງ ຄົງຈະມີຄວາມຜາສຸກ.

       ນ້ອງບຸນມີ ! ເລື່ອງການຜິດຖຽງກັນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຄົນສອງຄົນນັ້ນ ຖ້າຝ່າຍໜຶ່ງຍອມຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ ໂດຍສະເພາະຝ່າຍຊາຍ(ອາດຈະເສຍປຽບແດ່) ຖືວ່າໃຫ້ກຽດແມ່ຍິງ ບໍ່ຖຽງ ບໍ່ເວົ້າເວລາມີເລື່ອງຜິດຖຽງກັນ ຖ້າເມຍເປັນຜູ້ຮ້າຍຜູ້ຈົ່ມ ເຮົາກໍບໍ່ຄວນຕອບໂຕ້ ຄວນຟັງຜ່ານຫູຊ້າຍ ແລະ ອອກຫູຂວາ ຫຼື ບໍ່ກໍຍ່າງໜີ ເມື່ອໃດໃຈດີແລ້ວຈຶ່ງລົມກັນ. ທຳມະຊາດຂອງແມ່ຍິງບໍ່ມັກໃຫ້ຜູ້ຊາຍເວົ້າຫຼາຍ (ຖຽງແມ່ຍິງ) ບໍ່ແມ່ນວ່າເອື້ອຍເປັນແມ່ຍິງແລ້ວເວົ້າເຂົ້າຂ້າງແມ່ຍິງເດີ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງມັນແມ່ນແນວນັ້ນແທ້. ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍມັກຜູ້ຊາຍເຮັດ

ແທ້ທໍາຈິງ ຊ່າງເອົາອົກເອົາໃຈ ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີເມຍມັກຈົ່ມ ຜົວກໍຕ້ອງມັກຟັງ ໃຫ້ຄິດເຫັນສະໄໝເປັນບ່າວເຮົານັ່ງຟັງຜູ້ສາວລົມຈົນຊອດແຈ້ງກໍຍັງບໍ່ເປັນຫຍັງ. ສະນັ້ນໃນຍາມທີ່ເມຍຢາກຮ້າຍ ຢາກລະບາຍ ເຮົາຢ່າໄປອະທິບາຍ ຫຼື ຊີ້ແຈງໃດໆ ເພາະບໍ່ໄດ້ຜົນຫຍັງດອກ,ສິ່ງສຳຄັນຟັງແລ້ວກໍຄວນໄຈ້ແຍກ ຊອກຫາສາເຫດເປັນຫຍັງເມຍຈຶ່ງຈົ່ມ ຈຶ່ງຮ້າຍ? ເມື່ອຮູ້ສາເຫດແລ້ວຈຶ່ງຫາຫົນທາງແກ້ໄຂ ບູຮານວ່າ:ຖ້າບໍ່ມີໄຟ ມັນກໍ່ບໍ່ມີຄວັນŽ. ເວົ້າເລື່ອງຊີວິດຄອບຄົວສ່ວນຫຼາຍຖ້າຜູ້ຊາຍເກັ່ງ, ດີ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດປະສົງຢາກປະຄອບຄົວແລ້ວ ຊີວິດຄອບຄົວຈະບໍ່ພັງແນ່ນອນ ເພາະວ່າແມ່ຍິງລາວມີມູນເຊື້ອ ຮັກລູກແພງຜົວ ຊື່ສັດບໍລິສຸດຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ເອື້ອຍກໍເຊື່ອວ່າແມ່ຍິງເຮົາຍັງຮັກສາໄດ້ມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ແລະ ອີກຢ່າງຖ້າມີການຢ່າຮ້າງເກີດຂຶ້ນ ແມ່ຍິງມີແຕ່ເສຍກັບເສຍ ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງບໍ່ແປກເລີຍທີ່ເມຍນ້ອງຕ້ອງໃຊ້ເວລາຄິດໄຕ່ຕອງຕັ້ງ 3 ເດືອນ ຈຶ່ງໃຫ້ຄຳຕອບປະກັບນ້ອງ ຕາມທີ່ນ້ອງເອີ່ຍຂໍປະລາວ.ຕາມທັດສະນະຂອງເອື້ອຍຄິດວ່າ ບັນຫາຄອບຄົວນ້ອງ ມັນອາດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໜັກໜາສາຫັດຮ້າຍແຮງ ພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກ ອາດເປັນເພາະນ້ອງບໍ່ຮູ້ເອົາໃຈເມຍ ບໍ່ພະຍາຍາມປະນີປະນອມຍອມຮັບຟັງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສະນັ້ນເອື້ອຍຈຶ່ງຢາກ

ໃຫ້ນ້ອງໃຊ້ເວລາຄົ້ນຄິດ, ຊອກຫາສາເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ, ເຫັນໃຈເມຍ, ວາງແຜນຄອບຄົວດີໆແລ້ວຊອກຫາກິດຈະກໍາສັງສັນກັບຄອບຄົວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໃຫ້ເວລາກັບຄອບຄົວຕື່ມແລ້ວຄວາມຮັກ ຄວາມຜູກພັນ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວກໍຈະກັບຄືນມາ. ສຳລັບຄໍາຖາມຂອງນ້ອງເອື້ອຍຂໍແລກປ່ຽນດັ່ງນີ້:

       1.ຖ້າຫາກພວກນ້ອງປະກັນແທ້, ການແບ່ງປັນຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້: ໜຶ່ງ: ຊັບຂອງຝ່າຍໃດ ກໍໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດຂອງຝ່າຍນັ້ນ; ສອງ: ສ່ວນສິນສົມສ້າງຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ໃຫ້ແບ່ງປັນກັນຄົນລະເຄິ່ງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫາກເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານທໍາມິດສະຈານ, ສໍ້ໂກງ ຫຼື ຍັກຍອກສິນສົມສ້າງ ໂດຍມີຄໍາຕັດສິນທີ່ໃຊ້

ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ຝ່າຍທີ່ຜິດນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງສິນສົມສ້າງ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີລູກ ແຕ່ລູກຍັງບໍ່ຮອດກະສຽນອາຍຸ ຫາກລູກຢູ່ນໍາຜູ້ໃດ ຜູ້ນັ້ນກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງສິນສົມສ້າງ ເພື່ອເປັນການລ້ຽງດູລູກ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນ ຜົວເມຍແບ່ງປັນກັນຄົນເຄິ່ງ.ສ່ວນກໍລະນີຂອງນ້ອງ ລູກບໍ່ແມ່ນລູກຄີງຂອງນ້ອງ ເປັນລູກຕິດມາກັບເມຍ ການແບ່ງສິນສົມສ້າງລູກອາດຈະບໍ່ມີສ່ວນໄດ້ນໍາ ແຕ່ຖ້ານ້ອງຄິດເຫັນ ແລະເປັນຫ່ວງລູກ ຄືທີ່ນ້ອງໄດ້ກ່າວມາ ສິນສົມສ້າງກໍຄວນແບ່ງກັນເປັນ 3 ສ່ວນ ເພາະລູກກໍໄດ້ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວ, ນ້ອງເອງກໍບອກວ່າຮັກລູກຄືກັບລູກຂອງຕົນເອງແລະ ອີກຢ່າງນ້ອງເປັນຜູ້ຊາຍ ມີຄວາມສາມາດ ຍັງມີໂອກາດໄປຫາເອົາໃໝ່ໄດ້.

 1. ເຖິງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງ, ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງ, ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງກໍຮັບຮູ້ນຳ ມີສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆ ສະນັ້ນ, ເວລາມີການຢ່າຮ້າງກໍຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະກອບສໍານວນຕາມລະບຽບການ.
 1. ສ່ວນການແບ່ງສິນສົມສ້າງ ຖ້າບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ກໍຄວນປະກອບເອກະສານສະເໜີການຈັດຕັ້ງບ້ານແລ້ວດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ.ແຕ່ເອື້ອຍກໍຍັງບໍ່ຢາກໃຫ້ ນ້ອງຄິດຫາວິທີທີ່ຈະເອົາຊະນະລູກ ແລະ ເມຍ ເຮັດໄປແບບນັ້ນກໍມີແຕ່ທຸກໃຈເພາະມູນເຊື້ອຄົນລາວຄືຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມເອື້ອເຟື້ອແບ່ງປັນ ແລະ ເຫັນໃຈ.  ນ້ອງ ບຸນມີ ທີ່ຮັກແພງ ເອື້ອຍຄິດວ່າບັນຫາຄອບຄົວຂອງນ້ອງນັ້ນມັນຍັງບໍ່ໜັກເກີນໄປທີ່ຈະແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້, ເອື້ອຍຍັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈາກປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ນ້ອງມີນ້ອງຈະສາມາດນຳພາຄອບຄົວ ຜ່ານພົ້ນມໍລະສຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້.

       ອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງຈົ່ງມີຄວາມສຸກໂຊກດີ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍຄວາມມີສະຕິ.

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                ຈາກເອື້ອຍ ຄູ່ຄິດມິດໃຈ

                            ສະບາຍດີ ເອື້ອຍສະຫງວນຄິດ ທີ່ນັບຖືຮັກແພງ!

                                    ນ້ອງ ຊື່ວ່າ ບີ້ (ນາມສົມມຸດ), ອາ ຍຸ 25 ປີ, ເປັນລັດຖະກອນ ປັດຈຸບັນອາ ໄສຢູ່ກັບ ພໍ່ ແມ່ ທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ນ້ອງໄດ້ແຕ່ງດອງກັບ ຍົດ (ນາມສົມມຸດ) ມາໄດ້ 4 ປີ ແລະ ມີພະຍານຮັກນຳກັນ1 ຄົນ ອາຍຸ 3 ປີ. ນ້ອງ ແລະ ຍົດເປັນຄົນ ຕ່າງແຂວງ ໄດ້ມາພົບຮັກກັນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ວຽງຈັນ. ຫຼັງຈາກແຕ່ງດອງນ້ອງໄດ້ ກັບຄືນມາເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ. ຍົດ ກໍເປັນຄົນຕ່າງແຂວງ ແຕ່ລາວໄດ້ວຽກເຮັດຢູ່ບໍລິສັດ ແຫ່ງໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກ ນ້ອງຈຶ່ງຕົກລົງກັນ ວ່າໃຫ້ ຍົດ ສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວກ່ອນ ປະມານ 5-6 ປີ ຈຶ່ງຈະຍ້າຍ ລົງໄປເຮັດວຽກຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ. ຕໍ່ມາ ສິ່ງບໍ່ຄາດຄິດກໍເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອ ຍົດ ນອກ ໃຈນ້ອງໄປຮັກກັບ ຍິງຄົນໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ ນ້ອຍ (ນາມສົມມຸດ) ທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ຍົດ ໂດຍ ມີການພົວພັນກັນແບບຄົນຮັກ ຢ່າງເປີດ ເຜີຍ ຈົນນ້ອງຈັບໄດ້ ຍ້ອນເຫັນຮູບຄູ່ຂອງ ທັງສອງຜ່ານທາງເຟດ ບຸກ ຊຶ່ງນ້ອງກໍໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາ ຍົດ ຢູ່ວຽງຈັນ ເພື່ອເວົ້າລົມໃຫ້ ຕົກແຕກກັນ ແລະ ຍົດ ກໍເປັນຝ່າຍ ສັນຍາ ວ່າ ຈະເຊົາພົວພັນກັບ ນ້ອຍ ແລະ ຈະຂໍຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ ໄປຢູ່ນຳ ນ້ອງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ. ແຕ່ຄຳສັນຍາ ດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ເພາະ ຍົດ ຍັງສືບຕໍ່ພົວພັນກັບ ນ້ອຍ ຄື ເກົ່າ. ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຍົດ ແລະ ນ້ອຍ ໄດ້ເຂົ້າພິທີວິວານຳ ກັນຢ່າງຫຼູຫຼາ ຢູ່ພັດຕະຄານແຫ່ງໜຶ່ງ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມ ຕົກຕະລຶງຕໍ່ນ້ອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງ ເປັນທີ່ສຸດ ເພາະໃນງານແຕ່ງດອງນັ້ນ ນ້ອງເຫັນຮູບພາບທີ່ແສນສວຍງາມ ແລະ ຫວານຊື່ນຂອງທັງສອງ ຊຶ່ງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຂອງ ຍົດ ກໍໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ ໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວຢ່າງບໍ່ລະອາຍໃຈ ແລະ ບໍ່ຄິດເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນ້ອງ ແລະ ລູກ ເລີຍ. ຫຼັງຈາກ ທີ່ເຫັນເຫດການຄືແນວນັ້ນ ນ້ອງກໍໄດ້ສືບທາວຫາເຊື້ອສາຍລາຍລ່ອງ ຂອງ ນ້ອຍ ຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ວ່າ ເປັນຄອບຄົວທີ່ຮັ່ງ ມີ, ມີທຸລະກິດ ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານຂາຍ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນລາຍໃຫຍ່ໃນວຽງ ຈັນ. ນອກຈາກນີ້ ນ້ອງກໍໄດ້ຍິນຫາງສຽງ ຈາກໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍຄົນບອກວ່າ ຍົດແຕ່ງ ດອງກັບນ້ອຍ ຍ້ອນເງິນ ແລະ ຢາກມີຖາ ນະທາງສັງຄົມ.

                                    ເມື່ອເຫດການເປັນໄປຄືແນວນີ້ ນ້ອງບໍ່ຮູ້ຈະປຶກສາໃຜໄດ້ ເພາະນ້ອງບໍ່ຮູ້ຈັກ ໃຜທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້. ນ້ອງຂໍຖາມເອື້ອຍວ່າ:

 1. ໃນເມື່ອນ້ອງ ແລະ ຍົດຍັງບໍ່ໄດ້ ຢ່າຮ້າງກັນ ແລະ ຍັງມີໃບສົມລົດທີ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຍົດ ສາມາດໄປແຕ່ງ ດອງກັບຍິງອື່ນໄດ້ ຫຼື ບໍ່?
 2. ການທີ່ ຍົດ ແຕ່ງດອງຊ້ອນ ສອງຄືແນວນີ້ ນ້ອງສາມາດຟ້ອງຮ້ອງເອົາ ຜິດ ແລະ ປັບໄໝລາວໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ນ້ອງຄວນ ເຮັດແນວໃດ?
 3. ພໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງ ຍົດ ຖືວ່າມີຄວາມຜິດ ແລະ ເປັນຜູ້ສົມຮູ້ ຮ່ວມຄິດໃນການແຕ່ງດອງຄັ້ງໃໝ່ຂອງ ຍົດ ຫຼື ບໍ່?

                                    ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ເອື້ອຍຈະມີວິທີແນະນຳຊ່ວຍນ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໜັກໜ່ວງ ໃນຄັ້ງນີ້.

                                    ຂໍອວຍພອນໃຫ້ເອື້ອຍ ແລະ ທີມ ງານຈົ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດທຸກປະການ.

ຈາກ: ນ້ອງ ບີ້

                                    ນ້ອງ ບີ້ ທີ່ໜ້າເຫັນໃຈ! ອ່ານເລື່ອງລາວຂອງນ້ອງແລ້ວພາໃຫ້ເອື້ອຍຄິດເຫັນໂຊກຊະຕາກໍາຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຕ້ອງຜິດຫວັງ ເຈັບປວດ ກັບສະ ພາບຄອບຄົວມີບັນຫາ. ຄໍາວ່າການສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ກວ່າຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄົງຈະຍັງຕ້ອງ ໃຊ້ເວລາດົນຢູ່. ການປະຕິບັດກົດໝາຍກໍເຊັ່ນດຽວກັນກໍຍັງຄົງມີປະກົດການລະເມີດ ແລະ ບໍ່ເຄົາລົບ,ເອື້ອຍຮູ້ສຶກໄດ້ວ່ານ້ອງຄົງທຸກທໍລະມານໃຈບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ກັບມໍລະສຸມ ຊີວິດທີ່ກໍາລັງພັດທະຫຼົ່ມຄອບຄົວຂອງນ້ອງ.

                                    ນ້ອງ ບີ້ ທີ່ຮັກແພງ! ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີເປົ້າໝາຍຊີວິດ, ມີຄວາມຫວັງ ມີຄວາມຝັນ ທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດ ຊຶ່ງອັນດັບທໍາອິດກໍຄືທຸກຄົນຕ້ອງ ການມີ ຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ ມີຖານະເງິນຄໍາ ມີຄວາມສຸກ, ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມ ຝັນນີ້ລ້ວນແຕ່ມີນໍາກັນໝົດ ບໍ່ວ່າຍິງ ຫຼື ຊາຍ. ແຕ່ການທີ່ຈະສ້າງໄດ້ຮັກສາໄວ້ ໄດ້ ມັນເປັນ ເລື່ອງທີ່ຍາກແສນຍາກ ມັນຕ້ອງອາໄສຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈກັນຄວາມເຫັນໃຈ ຮັກໄຄ່ ພະຍາຍາມສູ້ອົດທົນ ແລະ ປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະໄປຮອດໄປເຖິງ. ຕ່າງຄົນກໍຕ່າງມີວິທີທາງ ໃນການຊອກທາງເດີນເພື່ອໄປເຖິງຈຸດນັ້ນ ເຊັ່ນດັ່ງພວກນ້ອງ ເອງ ຜົວເມຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫ່າງໄກກັນ ເພື່ອທໍາມາຫາກິນ ສະນັ້ນແລ້ວຕໍ່ກັບບັນ ຫາດັ່ງກ່າວ ຖ້າຜົວ-ເມຍ ບໍ່ມີຫຼັກໝັ້ນ ບໍ່ ຊື່ສັດ ບໍ່ຈິງໃຈ ນໍາກັນແລ້ວກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕາມມາ. ເອື້ອຍໄດ້ຕຶກຕອງ ຄິດຫງຳຫຼາຍຫຼົບຫຼາຍຕ່າວ ເພື່ອໃຫ້ຄຳ ເຫັນຂອງເອື້ອຍ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການ ຕັດສິນໃຈຂອງນ້ອງ ຕໍ່ກັບຄຳຖາມຂອງ ນ້ອງທີ່ຖາມມານັ້ນເອື້ອຍຂໍແລກປ່ຽນນຳດັ່ງນີ້:

 1. ນ້ອງ ແລະ ຍົດ ຍັງບໍ່ໄດ້ປະ ຮ້າງກັນ ແຕ່ ຍົດ ພັດໄປແຕ່ງດອງກັບຍິງ ຄົນອື່ນນັ້ນຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ ມາດຕາ 4 ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີວັກ ໜຶ່ງກໍານົດໄວ້າວ່າ ລັດບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຍິງ ແລະ ຊາຍ ມີຫຼາຍຜົວ ຫຼາຍເມຍ. ໃນກໍລະນີຂອງນ້ອງ ຍົດ ແລະ ນ້ອງຍັງບໍ່ໄດ້ປະຮ້າງກັນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ພວກນ້ອງຍັງ ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ ແຕ່ ຍົດໄປແຕ່ງດອງກັບຄົນອື່ນຈຶ່ງຖືວ່າຜິດ.
 2. ຄືດັ່ງທີ່ເອື້ອຍມີຄໍາເຫັນໄປ ໃນຂໍ້ທີ່ 1, ຖ້ານ້ອງ ແລະ ຍົດຍັງບໍ່ໄດ້ປະ ຮ້າງກັນ ແຕ່ ຍົດ ໄປຈົດທະບຽນ ຫຼື ແຕ່ງ ດອງຊ້ອນ ກໍຖືວ່າຜິດກົດໝາຍຢູ່ແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ນ້ອງເອງໃນຖານະເປັນຜູ້ອັບປະໂຫຍດແມ່ນສາມາດຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ ເພາະເປັນການລະເມີດຕໍ່ການເປັນຜົວໜຶ່ງເມຍດຽວ, ຜິດສິນລະທໍາ ຜິດຕໍ່ແນວຄິດຈິດ ໃຈ. ສ່ວນວ່າ ຍົດ ຈະຖືກລົງໂທດແນວໃດ ຈະຖືກປັບໄໝເທົ່າໃດ ແລະ ຈະມີພັນທະ ໃນການລ້ຽງດູລູກຄືແນວໃດ ກໍຕ້ອງໄປ ເບິ່ງໃນການພິຈາລະນາຂອງສານ. ແຕ່ທັງ ໝົດນ້ອງຕ້ອງໄດ້ປຶກ ສານໍາຍາດພີ່ນ້ອງ ເພື່ອດໍາເນີນການ, ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຕົວຈິງ, ມີ ພະຍານ ແລະ ຫຼັກຖານ. ເອື້ອຍແນະນໍາ ໃຫ້ນ້ອງເຂົ້າໄປຂໍຄໍາປຶກສາເພີ່ມຈາກ ສ.ຍ ແຂວງ ຫຼື ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາປົກ ປ້ອງແມ່ ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງ ສຍ.
 3. ເອື້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຜ່ານມາທີ່ພວກນ້ອງແຍກກັນຢູ່ ເພື່ອທໍາມາຫາກິນ ພີ່ນ້ອງ ຂອງ ຍົດ ຮູ້ນໍາ ຫຼືບໍ່? ແລະ ເວລາທີ່ພວກ ນ້ອງມີບັນຫາກັນ ເພິ່ນຮັບຮູ້ນໍາຫຼືບໍ່? ດັ່ງ ນັ້ນ, ນ້ອງຄວນຊອກຖາມຂໍ້ມູນຈາກຄົນໃກ້ຊິດ, ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ຮູ້ຈັກຄອບຄົວຂອງ ຍົດ ຕື່ມອີກວ່າ ພວກເພິ່ນຮູ້ບໍ່ວ່າພວກນ້ອງທັງສອງຍັງ ເປັນຜົວ-ເມຍກັນ, ນ້ອງອາດຈະຖາມໂດຍ ກົງນໍາຄອບຄົວຍົດຕື່ມ ເພາະການທີ່ພວກນ້ອງຈະຢ່າຮ້າງກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກໍ່ຕ້ອງມີພະຍານ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຮັບຮູ້ນໍາ ຫຼືບາງເທື່ອ ຍົດ ອາດຈະໃຊ້ເລ່ຫຼຽ່ມຕົວະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາວ່າເຂົາຢ່າຮ້າງກັບ ນ້ອງແລ້ວ. ຖ້າຫາກວ່າຄອບຄົວຂອງຍົດຮູ້ເຫັນເປັນໃຈຕໍ່ການແຕ່ງດອງຊ້ອນໃນຄັ້ງນີ້ກໍຖືວ່າມີສ່ວນຜິດເຊັ່ນ ກັນ ໃນຖານະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວກະທໍາຜິດ.

                                    ນ້ອງ ບີ້ ທີ່ຮັກແພງ! ເຖິງວ່າມໍລະສຸມຊີວິດນ້ອງຈະໜັກສໍ່າໃດ ແຕ່ໃນເບື້ອງ ໜຶ່ງນ້ອງຍັງມີຄວາມຮັກ ຄວາມຫ່ວງໃຍ ທີ່ດີງາມຈາກພໍ່-ແມ່, ຄອບຄົວ-ຍາດພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ ເພື່ອນ ທີ່ຍາມໃດກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ ເປັນກໍາລັງໃຈຕໍ່ສູ້ໄປພ້ອມກັບນ້ອງ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຍິ່ງກໍຄືລູກທີ່ເປັນຊີວິດ ເປັນແກ້ວ ຕາດວງໃຈຂອງນ້ອງ. ດ້ວຍວິນຍານຂອງ ຜູ້ເປັນແມ່ ຂໍໃຫ້ນ້ອງຈົ່ງເຂັ້ມແຂງ ຄົນເຮົາ ເຮັດດີກໍຕ້ອງໄດ້ດີ ຂໍໃຫ້ນ້ອງຈົ່ງເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງມີຄວາມຫວັງ ແລະ ຜ່ານ ມໍລະສຸມຊີວິດຄັ້ງນີ້ ໄປຫາອະນາຄົດທີ່ ດີກວ່າ.

                                                                                    ຈາກເອື້ອຍ: ສະຫງວນຄິດ

ນ້ອງຄວນຈະສືບຕໍ່ ຫຼື ຢຸດການພົວພັນ

     

      ສາຍບາຍດີເອື້ອຍສະຫງວນຄິດທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສູງ!

      ນ້ອງນາມສົມມຸດວ່າ ຍ ນ້ອງມີເລື່ອງທຸກໃຈ ເພາະນ້ອງກັບຄົນຮັກທີ່ຊື່ ພ ພວກນ້ອງຄົບກັນມາໄດ້ຫຼາຍປີ, ຜູ້ໃຫຍ່,

ໝູ່ຄູ່ທຸກຄົນກໍຮູ້ດີ. ເບື້ອງຕົ້ນພວກນ້ອງຄົບກັນບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ທຸກຢ່າງໄປກັນໄດ້ດີ ພ ກໍໄປມາຫາສູ່ຄອບຄົວນ້ອງ, ນ້ອງ ກໍໄປມາຫາສູ່ຄອບຄົວ ພ, ພໍ່-ແມ່ ຕະຫຼອດຮອດພີ່ນ້ອງ ພ ແລະ ພໍ່ແມ່ນ້ອງກໍໄປມາຫາກັນ, ພວກນ້ອງຄົບກັນມາດົນ ແຕ່ ພ ບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະລົມເລື່ອງມາໝັ້ນມາແຕ່ງນ້ອງ, ທາງຜູ້ໃຫຍ່ນ້ອງກໍຖາມຢູ່ເພາະຄົບກັນດົນແລ້ວເພິ່ນເປັນຫ່ວງ

ອີກຢ່າງນ້ອງກໍເປັນລູກຜູ້ຍິງຖ້າປະເວລາ ດົນໄປກໍຈະບໍ່ເປັນການດີ ແຕ່ ພ ກໍບອກ ວ່າຍັງບໍ່ພ້ອມຍັງຢາກຮຽນຍົກລະດັບຕົນ

ເອງຢູ່. ເມື່ອ ພ ມີແນວຄິດຢາກພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ ນ້ອງກໍສະໜັບສະໜູນ ແລະພ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເທົ່າທີ່ນ້ອງຊ່ວຍໄດ້. ເວລາທີ່ນ້ອງຄົບກັບ ພ ນັ້ນຍ້ອນຄິດວ່າຈະລົງຫຼັກປັກຖານ, ຈະພ້ອມກັນສ້າງກັນສາ ນ້ອງຈຶ່ງປະຕິບັດກັບຄອບຄົວຂອງພ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບປະຕິບັດຕໍ່ຄອບຄົວຕົນເອງ, ພໍ່-ແມ່ລາວ ນ້ອງກໍເຄົາລົບ ແລະ ຮັກຄື ກັບພໍ່-ແມ່ນ້ອງ. ແຕ່ພໍຄົບກັນໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າ ພ ປ່ຽນໄປ ໃນເມື່ອສັງເກດເຫັນຄືແນວນັ້ນ ນ້ອງຈຶ່ງພະຍາ ຍາມຫາ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນໄປ ຈາກນັ້ນ ພ ໄດ້ເວົ້າກັບນ້ອງວ່າເລື່ອງຂອງພວກເຮົານັ້ນຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເພາະຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ ເຫັນດີ ( ຜູ້ໃຫຍ່ທາງ ພ) ອີກຢ່າງ ເພິ່ນກໍຊອກຜູ້ສາວໄວ້ໃຫ້ແລ້ວŽ ເມື່ອນ້ອງໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າແບບນັ້ນຈາກປາກຜູ້ຊາຍ ຄົນທີ່ນ້ອງຮັກ ແລະ ຄິດຈະສ້າງ ອະນາຄົດຮ່ວມກັນ ເອື້ອຍຮູ້ບໍ່ເວລານັ້ນຄືກັນກັບມີມີດແຫຼມຄົມມາສຽບແທງເຂົ້າໃນ ຫົວ ໃຈຂອງນ້ອງ, ນ້ອງບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດ ແນວໃດດີ ນ້ອງບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ອງຜິດຫຍັງຜູ້ໃຫຍ່ຈຶ່ງກີດກັນຄວາມຮັກຂອງພວກນ້ອງ,ນ້ອງໄດ້ເລົ່າ ເລື່ອງທຸກຢ່າງໃຫ້ທາງຜູ້ໃຫຍ່ນ້ອງຮັບຮູ້ ເພິ່ນກໍບອກວ່າຖ້າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກໍໃຫ້ເຊົາ ເພາະມັນຈະເສຍເວລາເຮົາ, ນ້ອງ ເສຍໃຈກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວຈົນຫາອັນປຽບບໍ່ໄດ້ ໃຈໜຶ່ງກໍ່ຄິດວ່າເປັນຫຍັງ ຜູ້ໃຫຍ່ຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈລູກ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງ ຫ້າມໃນ ເມື່ອລູກຮັກກັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະໃຊ້ ຊີດວິດຢູ່ຮ່ວມກັນກໍຄືລູກທັງສອງ, ແຕ່ອີກ ໃຈໜຶ່ງກໍຄິດວ່າບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ແມ່ນພໍ່-ແມ່ ຫ້າມ ອາດເປັນຍ້ອນ ພ ຢາກປ່ຽນໃຈ ຈາກນ້ອງເອງເພາະຜູ້ຍິງຄົນທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງພ ຫາໄວ້ໃຫ້ ພ ນັ້ນ ອາຍຸນ້ອຍກວ່າ ນ້ອງຫຼາຍ ປີ, ນ້ອງຄິດຕ່າງໆນາໆ, ນ້ອງພະຍາຍາມລົມກັບ ພ ໃຫ້ຄິດເຫັນຄວາມຮັກ ທີ່ເຄີຍມີຕໍ່ກັນ ແລະ ພ ກໍບອກ ເລື່ອງຮັກຍັງ ຮັກຄືເກົ່າແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ເຫັນດີແບບນີ້ ຖ້າເຮົາຝືນຈະແຕ່ງເອົາກັນຢູ່ ພໍ່-ແມ່ຈະ ຕັດຂາດຈາກການເປັນລູກ, ເມື່ອເປັນ ແນວນີ້ ນ້ອງຄິດວ່າຈະເຊົາຄົບກັບ ພ ແຕ່ກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ເພາະນ້ອງຮັກລາວຫຼາຍ ຈະໃຫ້ເຊົາມື້ໜຶ່ງຍາມດຽວນັ້ນມັນເປັນ ໄປໄດ້ຍາກ ດັ່ງນັ້ນ, ພວກນ້ອງຈຶ່ງໄດ້ລົມ ກັນແລ້ວລັກຄົບກັນໂດຍບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຮູ້ ຈາກນັ້ນມາ ພ ກໍໄປມາຫານ້ອງ ບາງຄັ້ງ ຄາວ ດັ່ງນັ້ນ ນ້ອງຈຶ່ງຢາກຖາມເອື້ອຍ ວ່າ:

 1. ເອື້ອຍຄິດວ່າ ພ ເປັນແບບນີ້ ຍ້ອນລາວຢາກປ່ຽນໃຈຈາກນ້ອງເອງບໍ່ຈຶ່ງເອົາເລື່ອງຜູ້ໃຫຍ່ມາອ້າງ ?
 2. ພໍ່-ແມ່ ທີ່ກີດກັນຄວາມຮັກຂອງລູກນັ້ນຖືກບໍ່?
 3. ນ້ອງຄວນຈະສືບຕໍ່ຄົບກັບ ພ ຫຼືຄວນຢຸດການພົວພັນໄປເລີຍ. ຖ້ານ້ອງຈະຢຸດການພົວພັນ ນ້ອງຄວນເຮັດແນວໃດ

ເພື່ອໃຫ້ເຈັບປວດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ?.

ຈາກ ນ້ອງ ຍ

      ນ້ອງ ຍ ທີ່ຮັກແພງ!

      ຄວາມຮັກແມ່ນເລື່ອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຈິດໃຈ ເຮົາບໍ່ສາມາດແນມເຫັນໃຈຄົນໄດ້ວ່າເຂົາມີຮັກແທ້ຕໍ່ເຮົາ ຫຼື ບໍ່,ແຕ່ ກໍສາມາດສັງເກດໄດ້ດ້ວຍການເບິ່ງທ່າທາງ, ການປະພຶດ,ຄຳເວົ້າຂອງເຂົາ. ພວກນ້ອງຮັກກັນມາດົນ ນ້ອງຄົງຈະສັງ ເກດ ໄດ້ກວ່າໃຜໝົດວ່າ ພ ຮັກນ້ອງດ້ວຍໃຈ ຫຼື ດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນ.ແຕ່ບາງທີການ ສະແດງອອກບໍ່ກົງກັບໃຈ, ຮັກກໍວ່າບໍ່ຮັກ, ຈະ ເອົາກໍວ່າບໍ່ເອົາ ຫຼືບໍ່ຂໍແຕ່ງເອົາງ່າຍໆ ອາດເພາະເຂົາຢາກລອງໃຈເຮົາ ຫຼືຢາກໃຊ້ເວລາຕິດຕາມທັງໃຈເຮົາ ແລະ ໃຈເຂົາ ເອງວ່າຮັກກັນແທ້ໆ ຫຼືບໍ່? ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຈເຂົາເອງ ບາງທີເຂົາກໍຕ້ອງຄິດວ່າ ກ່ອນເວລາສະຫຼະຄວາມໂສດ ກໍຕ້ອງ ຖ້າ ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແມ່ຍິງທີ່ເຂົາຈະພົບເຫັນ ຍັງມີຜູ້ໃດອີກບໍ່ ທີ່ເຂົາຮັກທີ່ສຸດ ຫຼື ຮັກຫຼາຍ ກວ່ານ້ອງ, ເຂົາຈຶ່ງຈະຕັດ ສິນໃຈ ແຕ່ງເອົາອັນນັ້ນແມ່ນສິດຂອງເຂົາ ເພາະພວກນ້ອງ ບໍ່ທັນມີສິ່ງຜູກພັນ, ບໍ່ມີພັນທະຫຍັງຕໍ່ກັນ ທີ່ຈະຕັດຂາດການພົວພັນບໍ່ ໄດ້ຄືຜົວ ເມຍ. ຖ້າເຂົາຍັງຢາກເລືອກເຮົາກໍ ໃຫ້ເຂົາ ເລືອກເລີຍ ແລະ ເຮົາກໍຕ້ອງເລືອກເຂົາ ແດ່ ຖ້າສົງໄສວ່າເຂົາບໍ່ຮັກ ແທ້ກໍບໍ່ຄວນຢາກເອົາເຂົາເຖິງວ່າຈະຍັງເສຍດາຍເຂົາ ກໍຕາມ ເມື່ອຫ່າງກັນດົນ ໄປຄວາມຮັກຄວາມເສຍດາຍເຂົາກໍຈະຫຼຸດ ໜ້ອຍຖອຍລົງເອງ.

      ເລື່ອງຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ ພ ຫ້າມ ບໍ່ ໃຫ້ ເອົານ້ອງນັ້ນ, ເວົ້າຕາມກົດໝາຍແມ່ນ ບໍ່ສົມຄວນ. ມາດຕາ 3 ກົດໝາຍຄອບ ຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບສິດເສ ລີພາບໃນການແຕ່ງດອງ. ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຮອດກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ ມີສິດເສລີ ພາບໃນການເລືອກເອົາຄູ່ຮັກຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກມັກ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອເອົາກັນເປັນຜົວເມຍຕາມ

ຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ. ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງບັງຄັບ ຫຼື ຂັດຂວາງການແຕ່ງດອງ ຂອງລູກຫຼານ, ສະມາຊິກອື່ນໃນ ຄອບຄົວ, ພະນັກງານ ແລະລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ, ແຕ່ໃນຕົວ ຈິງບາງທີ ພໍ່-ແມ່, ຜູ້ໃຫຍ່ ເພິ່ນອາດ ມີເຫດຜົນທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຟັງ ແລະນຳມາ ຊັ່ງຊາໃຫ້ດີ ເພາະເພິ່ນຜ່ານຊີວິດມາຫຼາຍ

ກວ່າເຮົາ, ເພິ່ນເຫັນກວ້າງເບິ່ງໄກ ເດົາໄດ້ຖືກຕ້ອງ ສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີ ທີ່ອາດເກີດໃນຊີວິດຄູ່ໃນອະນາຄົດຂອງພວກ ນ້ອງ, ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຫ່ວງລູກ ເພິ່ນອາດເຫັນວ່າລູກຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮັກນ້ອງແທ້ ຫຼືບາງທີ ເພິ່ນອາດຈະເຫັນບາງ ຈຸດອ່ອນຂອງນ້ອງຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເພິ່ນຈະຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ຫລື ປັບເຂົ້າໄດ້ຍາກເມື່ອນ້ອງເປັນລູກໃພ້ເພິ່ນ, ຄົນລາວເຮົາ ແຕ່ງ ດອງເອົາກັນເປັນຜົວເມຍຊີວິດ ກໍຍັງຜູກພັນສະໜິດແໜ້ນກັບພໍ່-ແມ່, ຄອບຄົວ ຂອງຜົວ-ເມຍ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້

ຕາມໃຈເພິ່ນສ່ວນໜຶ່ງ.

      ຍຸກນີ້ເຖິງວ່າຍິງ-ຊາຍ ມີສິດສະ ເໝີພາບ ແຕ່ສັງຄົມກໍຍັງເຄົາລົບນັບຖືຮີດ ຄອງປະເພນີ ແມ່ຍິງມີມູນເຊື້ອອັນດີ ງາມໃນການຮັກສາກຽດສັກສີຂອງຕົນເອງ ແລະ ຖະນຸຖະໜອມສາຍພົວພັນ ບໍ່ຄວນໄປງໍ້ ຫຼື ນຳຕື້ຜູ້ຊາຍຮອດເຮືອນ ບູຮານ ວ່າ ບໍ່ຍົກບວກໄປຫາຄວາຍ. ເມື່ອນ້ອງໄປຖາມເລື່ອງແຕ່ງດອງ ພໍ່-ແມ່ ຫຼື ຍາດຜູ້ໃຫຍ່ເຂົາອາດເບິ່ງນ້ອງເປັນແມ່ຍິງທີ່ວາງ ຕົວບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ມີ ຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄົນຮັກເບິ່ງແຍງຄົນຮັກກໍ່ເປັນໄດ້. ແຕ່ ເຖິງຢ່າງໃດ ຫາກນ້ອງຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຂົາ ແລະ ພໍ່-ແມ່ ບໍ່ຮັກນ້ອງແລ້ວ ນ້ອງ ກໍຄວນຖອຍ ເພື່ອຮັກສາກຽດຂອງຕົນ ເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ປະຢັດທ້ອນໂຮມ ຄວາມຮັກຂອງເຮົາໄວ້ໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົາຮັກ ແລະ ເຫັນຄ່າໃນຕົວເຮົາ ບາງທີອາດຈະ ເປັນຄົນທີ່ ນ້ອງຮັກ ແລະ ຖືກໃຈຫຼາຍກວ່າ ພ ກໍເປັນໄດ້. ເລື່ອງຈະຢຸດ ຫຼື ພົວ ພັນ ພ ຕໍ່ໄປ ຂໍໃຫ້ນ້ອງຕັດສິນໃຈຕາມເຫດຜົນທີ່ເອື້ອຍ ໄດ້ຍົກມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຖ້າຫາກ ນ້ອງຕັດສິນໃຈຢຸດພົວພັນແລ້ວ ໃຈນ້ອງກໍຈະຄ່ອຍລືມເຂົາເທື່ອລະໜ້ອຍ. ໃຫ້ນ້ອງຄິດເຫັນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຂອງເຂົາ ແລະ ສິ່ງ ທີ່ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ລະຫວ່າງພວກນ້ອງ, ສິ່ງທີ່ເຂົາປະຕິເສດເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ ເສຍໃຈ. ເຖິງວ່າເບື້ອງຕົ້ນ ນ້ອງຈະ ທຸກທໍລະມານເພາະຍັງຮັກເຂົາກໍຕາມແຕ່ເຊື່ອວ່າການເວລາຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງດີຂຶ້ນໄດ້. (ສຳລັບຄຳຖາມຂອງນ້ອງ ເອື້ອຍ ຂໍມີຄຳເຫັນແລກປ່ຽນລວມໆ ດັ່ງທີ່ໄດ້ ກ່າວມາ ຫວັງວ່າຈະມີປະໂຫຍດແກ່ນ້ອງ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ນ້ອງໄດ້ນຳໄປຄິດພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮັກຂອງນ້ອງ).

      ອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງ ຈົ່ງປະສົບ ຜົນສຳເລັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຫົວ ໃຈໃນຄັ້ງນີ້.

ຈາກເອື້ອຍສະຫງວນຄິດ

ສະບາຍດີເອື້ອຍສະຫງວນຄິດທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື !

      ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າ ຄວາມຮັກ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ອົບອຸ່ນ ຈະເຂົ້າມາໃນ ໄລຍະທຳອິດຂອງຊີວິດຄູ່ ແຕ່ນ້ອງກໍຍັງ ເຊື່ອຢູ່ສະເໝີວ່າ ຊີວິດຮັກຂອງນ້ອງຈະບໍ່ເປັນດັ່ງຄຳເວົ້ານັ້ນ. ນ້ອງມີນາມສົມມຸດວ່າ ອ ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບ ຈ ປີ 2012, ນ້ອງມີ ອາຊີບເປັນລັດຖະກອນຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ, ສ່ວນ ຈ ເປັນພະນັກງານບໍລິສັດເອກະຊົນ, ຫຼັງຈາກພວກນ້ອງແຕ່ງດອງ ກໍໄດ້ຍ້າຍ ອອກຈາກເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ມາຢູ່ເຮືອນຕົນເອງ. ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາໄດ້ມີສະມາຊິກ ຄອບຄົວເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 1 ຄົນ ອາຍຸ 4 ປີ. ໄລຍະນີ້ ຊີວິດຄອບຄົວຖືວ່າສົມບູນ ພຽບ ພ້ອມທຸກຢ່າງ ມີເຮືອນຢູ່, ມີລົດ, ການທຳ ມາຫາກິນກໍລ່ຽນໄຫຼດີ ຜົວ-ເມຍ ມີຄວາມ ຮັກແພງ, ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ປົກ ກະຕິແລ້ວ ຈ ເປັນຄົນຊ່າງເວົ້າ ຊ່າງວ່າ ມັກເອົາອົກເອົາໃຈຄົນອື່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຖືກໃຈຂອງສາວໆຫຼາຍຄົນ.

      ທ້າຍປີຜ່ານມາ ນ້ອງໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເວລາ 5 ເດືອນ ຍ້ອນຄວາມຈຳເປັນຂອງໜ້າ ທີ່ວຽກງານບວກກັບຄວາມຕ້ອງການຢາກພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ເຖິງວ່າມີລູກນ້ອຍ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ ສຳ່ໃດ ນ້ອງກໍຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປ ແລະ ປຶກສາກັບ ຈ ວ່າຈະເອົາລູກໄປຝາກໄວ້ນຳ ພໍ່ແມ່ ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ ຈ ຫຍຸ້ງຍາກ ເວລາທີ່ນ້ອງບໍ່ຢູ່. ໄລຍະທີ່ນ້ອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ຈ ໄດ້ໂທຖາມຂ່າວນ້ອງທຸກມື້, ຈົນ ມາມື້ໜຶ່ງ ໝູ່ສະໜິດຂອງນ້ອງ ໂທມາເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ເຫັນ ຈ ໄປພົວພັນກັບແມ່ຍິງ ຄົນອື່ນ, ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ ໃຈທີ່ມີໃຫ້ກັບສາມີ ນ້ອງຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອວ່າ ຈ ຈະມີພຶດຕິກຳແບບນັ້ນ ເພາະທີ່ຜ່ານມາ ຈ ກໍຮັກຄອບຄົວ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ແລະ ບໍ່ ເຄີຍສະແດງທ່າ ທີວ່າຈະເປັນຄົນຫຼາຍໃຈໃຫ້ເຫັນ.

      ເມື່ອຊຸດຝຶກອົບຮົມປິດລົງ ນ້ອງ ຟ້າວກັບໄປຫາລູກ ແລະ ຄອບຄົວ ດ້ວຍ ຄວາມຄິດຮອດ, 2 ອາທິດຜ່ານໄປ ນ້ອງ ສັງເກດເຫັນ ຈ ກັບເຮືອນເດິກທຸກຄືນ ຈຶ່ງໄດ້ຖາມ ແລະ ຈ ກໍຕອບວ່າ ມີວຽກ ດ່ວນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ແລ້ວ. ຍ້ອນບໍ່ຢາກ ໃຫ້ຄອບຄົວມີບັນຫາ ນ້ອງຈຶ່ງຍອມເຊື່ອ ທຸກຢ່າງທີ່ ຈ ເວົ້າ. ຕອນແລງມື້ໜຶ່ງ ນ້ອງ ໄດ້ໄປງານລ້ຽງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຢູ່ໃກ້ຫ້ອງ ການ ຈ ບັງເອີນໄປເຫັນ ຈ ກັບແມ່ຍິງຮູບ ງາມຄົນໜຶ່ງກໍາລັງປ້ອນອາຫານ, ຢອກໄຍ ກັນດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ທັ້ງທີ່ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ ຈ ບອກນ້ອງວ່າ ຍັງຄາວຽກຢູ່ຫ້ອງການບໍ່ທັນໄດ້ກັບເຮືອນ. ນ້ອງເກືອບລົ້ມທັງຢືນ ເມື່ອຮູ້ວ່າຜົວຂອງຕົນເອງຕົວະ ເພື່ອມາ ກິນເຂົ້າກັບຜູ້ສາວ, ເມື່ອກັບເຮືອນນ້ອງ ໄດ້ນັ່ງຖ້າຖາມຄວາມຈິງຈາກ ຈ ແລະ ເປັນດັ່ງທີ່ນ້ອງຄິດໄວ້, ຈ ບໍ່ປະ ຕິເສດ ເລີຍວ່າຕິດຜູ້ສາວ, ວິນາທີນັ້ນນ້ອງເກືອບ ຈະເປັນບ້າຕາຍ ດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍ ນ້ອງ ບອກໃຫ້ ຈ ເອົາຜູ້ໃຫຍ່ມາ ລົມກັນ ເພື່ອ ຫາທາງອອກ, ແຕ່ ຈ ບໍ່ຍອມ ທັງຂູ່ວ່າ ຖ້າເລື່ອງນີ້ຮູ້ເຖິງພໍ່ແມ່ ຊີວິດນ້ອງຈະຢູ່ບໍ່ ເປັນສຸກ. ຫຼາຍມື້ຕໍ່ມາ ຈ ໄປກິນເຫຼົ້າ ແລະ ກັບມາເຮືອນເພື່ອຂໍເງິນນ້ອງເອົາໄປໃຫ້ຜູ້ສາວ, ເມື່ອນ້ອງບອກວ່າ ບໍ່ມີ ຈ ໄດ້ທຸບ ຕີ ພ້ອມທັງຂົ່ມຂູ່ຈະ ຂ້າຈະແກງນ້ອງ ນ້ອງ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເອົາເງິນໃຫ້, ຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ທີ່ ຈ ມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ ເທື່ອສຸດທ້າຍ ຈ ໄດ້ທຸບຕີ ແລະ ບັງຄັບເອົາສາຍຄໍຂອງນ້ອງໄປຂາຍເອົາເງິນໄປໃຫ້ຍິງຄົນນັ້ນ.

      ເອື້ອຍສະຫງວນຄິດເອີຍ ! ນ້ອງບໍ່ຮູ້ຈະຫັນໜ້າໄປປຶກສານຳໃຜແລ້ວ ຖ້າ ຈະບອກພໍ່ແມ່ ຈ ກໍຂູ່ວ່າຈະທຳຮ້າຍຮ່າງ ກາຍນ້ອງ ແລະ ລູກ, ນ້ອງອີດູສົງສານລູກ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກກໍາພ້າພໍ່ ຈຶ່ງຍອມອົດທົນ ເພາະລູກຍັງນ້ອຍ ຍັງຈະມີອະນາຄົດທີ່ ກ້າວໜ້າ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເລື່ອງນີ້ເປັນຂໍ້ຈຳກັດໃນຊີວິດຂອງລູກ ຕອນນີ້ນ້ອງອຸກໃຈຫຼາຍບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ. ນ້ອງຈຶ່ງຂໍຖາມເອື້ອຍ ວ່າ:

 1. ນ້ອງຄວນເລົ່າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຄອບຄົວຟັງ ຫຼື ບໍ ? ຖ້າ ຈ ຮູ້ ແລະ ກັບມາຕົບ ຕີນ້ອງກັບລູກອີກ ນ້ອງຄວນຈະເຮັດ ແນວ ໃດ?
 2. ນ້ອງສາມາດໃຊ້ມາດຕະການທາງກົດໝາຍກັບ ຈ ໄດ້ໃນດ້ານໃດແດ່ ນ້ອງຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ?
 3. ຖ້າການຈັດຕັ້ງຮູ້ເລື່ອງນີ້ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງນ້ອງ ຫຼື ບໍ ?

      ສຸດທ້າຍນີ້ຂໍອວຍພອນໃຫ້ເອື້ອຍສະຫງວນຄິດ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ ໜ້າທີ່ວຽກງານ.

ຈາກນ້ອງ ອ

      ສະບາຍດີ ນ້ອງ ອ ທີ່ຮັກແພງ !

      ກ່ອນອື່ນເອື້ອຍຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈນຳນ້ອງຫຼາຍໆ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ, ອົດທົນ ເລົ່າບັນຫາທຸກຢ່າງສູ່ເອື້ອຍຟັງ ພ້ອມທັງ ເລືອກເອົາ ໜສພ ແມ່ຍິງລາວ ເປັນເພື່ອນ ທີ່ຄອຍຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໃນຍາມທີ່ມີເລື່ອງທຸກໃຈ.

      ນ້ອງເອີຍ ! ຄວາມຮັກຂອງແມ່ຍິງ ຍາມໃດກໍສວຍງາມ ແລະ ອົບອຸ່ນ ເວົ້າສະ ເພາະ ໄລຍະທຳອິດຂອງຊີວິດຄູ່ ຍ້ອນວ່າ ທຳມະຊາດຂອງແມ່ຍິງລາວ ຈະມີຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນ, ຈົງຮັກພັກດີ, ໃຫ້ກຽດ ແລະ ອົດ ທົນກັບຄູ່ຮັກໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ແນວໃດກໍຕາມຢາກໃຫ້ນ້ອງເຂົ້າໃຈສະພາບ ແລະ ສູ້ຊົນປິ່ນປົວເອົາ ຈ ໃຫ້ກັບຄືນມາເປັນຄົນດີໃຫ້ໄດ້. ເອື້ອຍເອງກໍເຄີຍ ເຮັດວຽກນຳເອກະຊົນຫຼາຍບ່ອນ ຊຶ່ງບາງບ່ອນເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈນຳເລື່ອງຄວາມສຸກຄອບຄົວຂອງພະນັກງານ ສະນັ້ນ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈຶ່ງມີຄວາມພະຍາຍາມ ຢາກປັບປຸງຄືນໜ່ວຍຮາກຖານແມ່ຍິງຢູ່ຂົງເຂດທຸລະກິດເອກະຊົນ ຕ່າງໆ ເພື່ອຈະສາມາດເຂົ້າໄປປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັນຊ່ວຍປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງຊ່ວຍກໍ່ສ້າງໃຫ້ສະມາຊິກມີ ຄຸນສົມບັດ, ສັດຊື່, ຈິງໃຈ ແລະ ຫ່ວງໃຍຄອບຄົວແດ່ ສຳລັບພວກນ້ອງທີ່ອອກຈາກພໍ່ແມ່ໄປ ຕັ້ງເຮືອນເອງ ພັດຍັງຂາດ ປະສົບການໃນການປະຄັບປະຄອງຊີວິດຄູ່ ແຕ່ກໍຂໍຊົມເຊີຍທີ່ໄດ້ຊ່ວຍກັນພັດທະນາຄອບຄົວຈົນ ມີຢູ່ມີກິນ ແລະ ມີລູກນ້ອຍ ທີ່ໜ້າຮັກເປັນ ພະຍານ.

      ນ້ອງເອີຍ ! ບູຮານວ່າ ເຮືອນບໍ່ມີສີໜ້າກາບິນມາມັນຊິລ່ວງŽ ຊີວິດຄອບ ຄົວນັ້ນ ຫົວໃຈສຳຄັນ ແລະ ມັນສະ ໝອງຂອງການສ້າງຄອບຄົວດີແມ່ນຖືແມ່ຍິງເປັນເສົາຫຼັກ ຍ້ອນວ່າແມ່ຍິງອາໄສສະຕິປັນຍາ ແລະ ການກະທຳດີ (ມີຄຸນນະ ທຳ) ເປັນທິດນຳທາງ ເມື່ອມີບັນຫາກໍຄືອຸປະສັກ ຮ້ອຍແປດໃຫ້ແກ້ໄຂ ແມ່ຍິງຈະທຸ່ນທ່ຽງ ໜັກແໜ້ນຍິ່ງກວ່າເພດຊາຍ, ໃຊ້ສະຕິປັນ ຍາ, ມີສະມາທິໄດ້ຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ ໝາຍ ວ່າ ເອົາເຫດຜົນ, ຄວາມອົດທົນຢູ່ເໜືອອາ ລົມໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະອິດສະຫຼະທາງຈິດ ໃຈຂອງແມ່ຍິງແມ່ນມີຢູ່ 3 ຢ່າງ ຄື: ສິລ, ສະມາທິ ແລະ ປັນຍາŽ ສະນັ້ນ, ເວລາສາ ມີໄຂ່ວເຂ, ເສຍສູນ ພັນລະຍາທີ່ດີຈະຊ່ວຍດຶງເອົາຄຸນນະທຳ ແລະ ປັນຍາຂອງຜົວ ໃຫ້ກັບຄືນມາໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວນິ້ມນວນທີ່ສຸດ ເພາະຫາກສາມີ ຫຼື ຜົວຢູ່ໃນສິລ ການຝຶກສະມາທິກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອມີສະ ມາທິກໍຈະເກີດມີປັນຍາ ແລະ ມີກຳດີ ຖ້າ ຈ ປະພຶດປະຕິບັດດີມີສິລທຳ ຫຼື ເຮັດຖືກ ຕາມ ສິລຫ້າŽ ຄື: ບໍ່ຕົວະລູກຕົວະເມຍ, ບໍ່ປະພຶດນອກໃຈເມຍ, ບໍ່ຂົ່ມຂູ່ຂ້າຕີຕົບ ເມຍ, ບໍ່ກິນເຫຼົ້າເມົາສຸລາອາລະວາດ ແລະ ບໍ່ລັກເອົາເງິນ-ຄຳເມຍໄປໃຫ້ຜູ້ສາວ ຈ ກໍ ຈະເອົາຊະນະຈິດໃຈໂຕເອງ, ຊີວິດຄູ່ກໍຈະ ມີອິດສະຫຼະ, ສະຫງົບສຸກ, ພໍໃຈທີ່ຫາອັນ ປຽບບໍ່ໄດ້ ສຳລັບຄຳຖາມຂອງນ້ອງ ເອື້ອຍ ຂໍແລກປ່ຽນນຳດັ່ງນີ້:

 1. ບັນຫາເກີດຢູ່ໃສຕ້ອງແກ້ຢູ່ຈຸດ ນັ້ນ, ຜູ້ຈະແກ້ບັນຫາແມ່ນສອງຄົນຜົວເມຍ ພວກນ້ອງຢ່າໂຍນພາລະໄປໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຍາດ ພີ່ນ້ອງແບກຫາບ ບູຮານວ່າ: ຢ່າຮື້ເສື້ອ ໃຫ້ໝູ່ເຫັນຫຼັງŽ ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ພາໃຫ້ຄອບ ຄົວ ເດືອດຮ້ອນຍ້ອນ ຈ ຍັງແຈບຈົມ ແລະ ງົມງວາຍຢູ່ກັບກອງກິເລດ ຫຼື ຄວາມບໍ່ຮູ້ ຈັກພໍດີ ສິ່ງສຳຄັນ ນ້ອງຕ້ອງຊີ້ໃຫ້ ຈ ເຂົ້າ ໃຈ ຫຼື ຮູ້ຈັກຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜົວຕໍ່ເມຍ ກໍຄືຄອບຄົວ ຊຶ່ງມີ 5 ຢ່າງ ຫຼັກໆຄື: ໜຶ່ງ; ສາມີຕ້ອງຍົກຍ້ອງໃຫ້ກຽດພັນລະຍາ, ສອງ; ສາມີບໍ່ຄວນດູຖູກໝີ່ນປະໝາດພັນລະຍາ; ສາມ; ສາມີບໍ່ປະພຶດ ນອກໃຈພັນລະຍາ, ສີ່; ຕ້ອງມອບຄວາມເປັນໃຫຍ່ ໃນຄອບຄົວໃຫ້ພັນລະຍາ, ຫ້າ; ໄປເຮັດວຽກທາງໄກກັບມາ ຫຼື ມີວັນສຳຄັນຂອງຄອບຄົວຕ້ອງຊື້ຂອງຕ້ອນຂອງຝາກ ຫຼື ເຄື່ອງ ປະດັບມາໃຫ້ເມຍພໍໄດ້ຊື່ນໃຈ.

      ຖ້ານ້ອງຢ້ານ ຈ ຈະກັບມາຕົບ ຕີນ້ອງກັບລູກ ຈາກຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນເລື່ອງ ໃດໜຶ່ງ ນ້ອງຕ້ອງບັນທຶກເອົາຂໍ້ມູນຫຼັກ ຖານ (ເວລາໃດ?, ວັນທີ, ເດືອນປີ, ສະ ຖານທີ່ ຈ ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ) ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ອັດສຽງແລ້ວ ໄປແຈ້ງອົງການປົກຄອງບ້ານ (ຜ່ານສະຫະພັນແມ່ຍິງ) ເປັນລາຍລັກອັກສອນໄວ້ ຫຼື ຫ້ອງການໃຫ້ຄຳປຶກສາປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ອາດຈະຂົ່ມຂູ່ ຈ ຄືນແດ່ ໃຫ້ຫຼາບຈຳ ເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຮູ້ວ່າຍິງ-ຊາຍ ມີສິດສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັນ ຊຶ່ງນ້ອງ ເອງກໍໄດ້ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງບ້ານໄວ້ໝົດແລ້ວ ຖ້ານ້ອງ ຫາກເປັນຫຍັງໄປຂໍໃຫ້ຖືວ່າເປັນ ການກະທຳຂອງ ຈ ທັງໝົດ.

 1. ສຳລັບມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍແມ່ນອີງໃສ່ ໜຶ່ງ; ກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 126 ການທຳມິດສະ ຈານ ບຸກຄົນຜູ້ໃດທີ່ມີເມຍ ຫາກໄດ້ເສບສົມກັບຜູ້ອື່ນຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຫຼື ດັດ ສ້າງໂດຍ ບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 5 ແສນ ຫາ 5 ລ້ານກີບ ສ່ວນຜູ້ສາວຂອງ ຈ ກໍຈະຖືກລົງໂທດໃນ ສະຖານດຽວກັນ. ສອງ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ ຍິງ ແລະ ເດັກ, ມາດ ຕາ 10 ການໃຊ້ຄວາມ ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະມາຊິກ ໃນ ຄອບຄົວ, ມາດຕາ 12 ປະເພດການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຊຶ່ງມີ 4 ປະເພດ ຄື: 1) ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງ ກາຍ 2) ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຈິດໃຈ 3)ຄວາມ ຮຸນແຮງທາງເພດ 4) ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຊັບ ສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ ສະນັ້ນ, ເມື່ອ ຈ ຫາກຖືກ ພິສູດ ແລະ ວິນິດໄສວ່າ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແຮງຕໍ່ ອ ແທ້ ກໍຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບ ຮົມມາດຕາ 48, ໄປຂໍອະໄພ, ບຳບັດພຶດ ຕິກຳ, ອອກແຮງງານຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ ມາດຕາ 54, ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມດຳເນີນ ຄະດີ ມາດຕາ 57,58,59 ແລະ ຈ່າຍຄ່າ ເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ມາດຕາ 60 ສຳລັບນ້ອງ ກໍຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊ່ວຍ

ເຫຼືອ ແລະ ເບິ່ງແຍງຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

 1. ນ້ອງເປັນຄົນໄດ້ຮັບຄວາມອັບ ປະໂຫຍດ, ບໍ່ເຄີຍເຮັດຜິດສາຍພົວພັນ ຜົວ-ເມຍ ພ້ອມທັງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ຊອກທຸກວິທີທາງປົກປ້ອງຄອບຄົວຕາມກຳລັງ ເອື້ອຍເຊື່ອວ່າການຈັດຕັ້ງຄົງຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ຟື້ນຟູຄອບຄົວຂອງນ້ອງໃຫ້ກັບຄືນມາມີຄວາມສຸກ ແລະ ອົບອຸ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ອງ ກາຍເປັນຄອບຄົວ 3 ດີໄດ້.

      ຂໍອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງ ມີສຸຂະພາບ ແຂງແຮງ, ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ຄອບຄົວ ຮ່ວມກັນຫາທາງຟື້ນຟູແກ້ໄຂ ບັນຫາ, ອຸປະສັກ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນທັງຫຼາຍໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ ຜ່ານໄປໄດ້ໂດຍໄວ ຂໍໃຫ້ມີ ຄວາມ ອົບອຸ່ນຮັ່ງມີລ້ຳລວຍ.  

                               ຈາກເອື້ອຍສະຫງວນຄິດ

ນ້ອງແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຕິດຕາມອ່ານວາລະສານ ສາວລາວ ມາໂດຍຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະຄໍລຳເພື່ອນໃຈ ເພາະເປັນຊ່ອງທາງ

ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເໝາະສົມແກ່ຜູ້ທີ່ພົບບັນຫານາໆປະການ ດັ່ງນັ້ນ ນ້ອງຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຂຽນບັນຫາທີ່ອຸກອັ່ງ

ໃຈນ້ອງ ເພື່ອມາຂໍຄຳປຶກສານຳເອື້ອຍ.

       ນ້ອງມີນາມສົມມຸດວ່າ ຂ ອາຍຸ 20 ປີ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ປີທີ 2 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນ້ອງເປັນຄົນຕ່າງແຂວງ, ອາໄສຢູ່

ຫໍພັກ. ນ້ອງເປັນລູກສາວກົກມີນ້ອງສາວ 2 ຄົນ ພໍ່ນ້ອງເສຍຊີວິດຕັ້ງແຕ່ນ້ອງຍັງນ້ອຍ ສ່ວນນ້ອງສາວຄົນໜຶ່ງຮຽນຫາກໍ່ຈົບ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນຕໍ່ເລີຍ

ແລະ ນ້ອງຜູ້ທີສອງແມ່ນຍັງຮຽນຢູ່.

       ນ້ອງເອງ ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາມາຮຽນຕໍ່ ແລະ ເພິ່ນກໍ່ມີຫໍພັກໃຫ້ພັກເຊົາ ເມື່ອທຽບໃສ່ຄົນອື່ນແລ້ວ ນ້ອງໂຊກດີ

ຫຼາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ. ການທີ່ມາເປັນນັກສຶກສາ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຫໍພັກກໍ່ມີຫຼາຍອັນຂາດໆເຂີນໆ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮຽນກໍ່ຫຼາຍ

ເປັນຕົ້ນ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ຄ່າເອກະສານ‚ ແຕ່ລາຍຮັບພັດບໍ່ມີເລີຍ. ສະນັ້ນ, ນ້ອງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານ

ອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ ໄດ້ 800,000 ກີບ/ເດືອນ ແຕ່ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍຍ້ອນທຽວວຽກໄກແດ່ ນ້ອງຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນ

ໃຈອອກມາຢູ່ຫ້ອງແຖວກັບໝູ່ ເຊິ່ງໃກ້ກັບບ່ອນເຮັດວຽກ ຍ້ອນຫໍພັກທີ່ນ້ອງຢູ່ແມ່ນໄກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກຫຼາຍ.

       ນອກຈາກຈະຫາເງິນໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮໍ່າຮຽນແລ້ວ ນ້ອງຍັງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ແມ່ ແລະ ນ້ອງຢູ່ບ້ານອີກ 2 ຄົນ, ບາງເດືອນນ້ອງມີວຽກບ້ານ

ຫຼາຍໂດຍສະເພາະເສັງກາງພາກ, ນ້ອງຕ້ອງຂາດວຽກບາງມື້ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນໃນການສອບເສັງ ເຮັດໃຫ້ເງິນເດືອນນ້ອງຖືກຕັດລົງ

ອີກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງບໍ່ໄດ້ຝາກເງິນໄປໃຫ້ແມ່ ແຕ່ແມ່ພັດບໍ່ເຂົ້າໃຈນ້ອງເລີຍ, ເພິ່ນມີແຕ່ຮ້າຍ ແລະ ໃຊ້ອາລົມຮຸນແຮງ, ເວົ້າຮ້າຍໃສ່ນ້ອງວ່າ

ແນວໃດກໍຕ້ອງຝາກເງິນໄປໃຫ້. ບາງຄັ້ງນ້ອງຕ້ອງໄດ້ຢືມເງິນກັບໝູ່ສົ່ງໃຫ້ແມ່. ເມື່ອໝູ່ນ້ອງເຫັນເປັນແນວນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຕົວະແມ່

ວ່າອອກວຽກແລ້ວລາຍຮັບບໍ່ມີ, ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮໍ່າຮຽນກໍ່ບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ແມ່ພັດບອກວ່າບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ, ຄ່າຮຽນນ້ອງ, ຄ່າ

ອາຫານແຕ່ລະມື້ ແມ່ມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍ.

       ລົດຈັກທີ່ນ້ອງຂີ່ໄປວຽກແຕ່ລະມື້ແມ່ນນ້ອງດາວນໍາບໍລິສັດ ນ້ອງບໍ່ໄດ້ບອກແມ່ເພາະແມ່ເຄີຍເວົ້າວ່າ ລູກບໍ່ມີປັນຍາຈ່າຍຄ່າ

ດາວລົດດອກແມ່ນແຕ່ເງິນສິຝາກໃຫ້ຍັງບໍ່ມີປັນຍາແລ້ວŽ. ສຸດທ້າຍແມ່ກໍ່ບໍ່ເຊັນຮັບປະກັນເອກະສານດາວລົດໃຫ້ ແຕ່ໂຊກດີມີເອື້ອຍ

ແລະ ອ້າຍຮັກເຮັດວຽກນໍານ້ອງ ພວກເພິ່ນອີ່ຕົນເລີຍເຊັນຮັບປະກັນໃຫ້, ແຕ່ລະເດືອນນ້ອງຕ້ອງໄປຈ່າຍຄ່າດາວລົດ 500,000 ກີບ

ໄລຍະດາວແມ່ນ 3 ປີ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນ້ອງໄດ້ດາວລົດມາ 8 ເດືອນແລ້ວ. ແຕ່ແມ່ກໍ່ໂທມາຂໍເງິນເດືອນໜຶ່ງ 2 ຫາ 3 ຄັ້ງ ບາງໄລຍະ

ນ້ອງຫາເງິນບໍ່ທັນແມ່ກໍ່ຮ້າຍ, ດ່າ. ບາງຄັ້ງແມ່ຍັງເວົ້າວ່າ: ຖ້າບໍ່ມີປັນຍາຝາກເງິນໃຫ້ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງມາເອີ້ນວ່າແມ່ອີກŽ ແມ່ເວົ້າໃຫ້ນ້ອງແບບ

ນີ້ຕະຫຼອດທຸກໆຄັ້ງທີ່ໂທມາ.

       ເມື່ອນ້ອງໄດ້ຍິນແນວນີ້ ນ້ອງບໍ່ມີກຳລັງໃຈໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກເລີຍ. ນ້ອງຢາກໃຊ້ຊີວິດຄືໝູ່ຄູ່ທົ່ວໄປ ຢາກມີເວລາ

ຕັ້ງໃຈຮຽນໃຫ້ຈົບໄວໆ ມີວຽກທີ່ດີ, ຢາກມີແມ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນເວລາທໍ້ຖອຍ,  ເວລາໂທໄປຫາແມ່ຍາມໃດ ນ້ອງບໍ່ທັນໄດ້ເວົ້າຫຍັງ, ບໍ່ຮູ້

ເລີຍວ່າເພິ່ນກິນຢູ່ແນວໃດ? ພໍແຕ່ແມ່ຮັບສາຍກໍ່ມີແຕ່ຂໍເງິນທຸກຄັ້ງ ບໍ່ເຄີຍຖາມ ຫຼື ສົນໃຈເລີຍວ່າ ລູກເປັນຢູ່ແນວໃດ? ບາງຄັ້ງກໍນ້ອຍ

ໃຈ ແລະ ເກີດຄຳຖາມໃນໃຈໃຫ້ກັບໂຕເອງມາໂດຍຫຼອດວ່າໂຕເອງບໍ່ແມ່ນລູກຂອງແມ່ບໍ່?.

       ດັ່ງນັ້ນ ນ້ອງຈຶ່ງຢາກຖາມອື້ອຍເພື່ອໃຫ້ເອື້ອຍມີຄໍາເຫັນ,ໃຫ້ທິດເຍືອງທາງນ້ອງດັ່ງນີ້:

       1.ຍ້ອນສາເຫດໃດແມ່ຈິ່ງເຮັດແບບນີ້ ເບິ່ງຄືກັບວ່າ: ນ້ອງບໍ່ແມ່ນລູກຂອງແມ່ເລີຍ?

       2.ນ້ອງຄວນຢຸດດາວລົດດີບໍ? ແຕ່ຖ້າຢຸດແລ້ວໃຜຈະເປັນຄົນດາວຕໍ່? ຫຼືປ່ອຍໃຫ້ເຂົາມາເອົາຄືນ?

       3.ທຸກຄັ້ງທີ່ແມ່ໂທມາຂໍເງິນແລ້ວປ້ອຍດ່ານ້ອງ, ນ້ອງຄວນເຮັດແນວໃດ ?.

       ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນ້ອງກໍ່ເປັນຫ່ວງແມ່ ແລະ ນ້ອງສະເໝີ, ນ້ອງຄວນຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ແມ່ ແລະ ນ້ອງມີຊີວິດການ

ເປັນຢູ່ສະບາຍ ແລະ ການຮຽນຂອງນ້ອງກໍເປັນໄປດ້ວຍດີ

       ຂໍໃຫ້ເອື້ອຍຈົ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຄຳເຫັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຫາທາງອອກຊ່ວຍນ້ອງດ້ວຍ.

ຈາກ: ນ້ອງ ຂ

ຕອບ:

       ນ້ອງ ຂ ທີ່ຮັກແພງ ! ແມ່ນັ້ນຮັກລູກປານແກ້ວຕາດວງໃຈ, ແມ່ສາມາດບີບເລືອດ ແລະ ຢາດນ້ຳຕາປູເປັນທາງເດີນໃຫ້ລູກໄດ້ທຽວໄຕ່ ແມ່ຍອມລຳບາກອຶດຫິວເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ກິນອີ່ມນຸ່ງອຸ່ນ ແມ່ເປັນແມ່ຍິງພຽງຄົນດຽວໃນໂລກນີ້ທີ່ເຂົ້າໃຈ, ເຫັນໃຈ ແລະ ໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແກ່ລູກ ໂດຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງອັນໃດເປັນສິ່ງຕອບແທນ ຂໍພຽງລູກນັ້ນໄດ້ຢູ່ສຸກສະບາຍ ຍິ່ງມີລູກສາວຢູ່ໃນໄວຮຽນ ເປັນຄົນໜ້າຮັກ,ທີ່ມີເປົ້າໝາຍອຸດົມການ ແລະ ມີອະນາຄົດອັນສົດໃສ ແມ່ຍິ່ງຮູ້ດີວ່າ: ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອລູກເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ຝຶກຝົນຫູໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ເປັນນັກຮຽນດີນັກຮຽນເກັ່ງ. ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຄວາມຕັ້ງໃຈດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ ແລະ ປາຖະໜາຢາກພັດທະນາຊີວິດໃຫ້ກ້າວໜ້ານັ້ນ ຊ້ຳພັດປະຈວບເໝາະກັບໄລຍະເວລາທີ່ແມ່ ແລະ ນ້ອງ ຮຽກຮ້ອງເຖິງຄວາມກະຕັນຍູ ແລະ ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດລຳບາກກາກກຳພໍສົມຄວນພຽງຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ‚ ຖ້າບໍ່ເຫຼືອບ່າກວ່າແຮງແທ້ໆ ຄິດວ່າແມ່ຄົງບໍ່ຢາກໃຫ້ເດືອດຮ້ອນຮອດລູກ ? ສິ່ງສຳຄັນ ການຕໍ່ສູ້ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນພາຍໃນຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມຂາດເຂີນນັ້ນ ມັນເປັນພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມີກຽດສະຫງ່າ ເຊິ່ງນ້ອງຄືລູກຜູ້ເປັນດວງໃຈ ທີ່ແມ່ຫວັງຢາກອາໄສເປັນບ່ອນເພິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ; ອີກອັນໜຶ່ງ, ນ້ອງເອງກໍເປັນລູກກົກ ໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງແດ່ ພ້ອມທັງມີໂອກາດໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ບ່ອນຈະເລີນ, ມີເງື່ອນໄຂຄວາມສະດວກກ່ອນນ້ອງຄົນອື່ນໆ ໃນການຊອກຫາເງິນຄຳ ຈຶ່ງຕ້ອງເປັນຄວາມຄາດຫວັງສູງສຸດຂອງແມ່ ແມ່ນບໍ່ ? ເພາະແມ່ເອງຄົງແນມບໍ່ເຫັນໃຜອີກແລ້ວທີ່ຈະມາແບ່ງເບົາພາລະຊ່ວຍ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແມ່ເອງກໍຄົງເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈນ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເອື້ອຍຄິດວ່າ ນ້ອງຄວນຄ່ອຍເວົ້າຄ່ອຍປຶກສາກັບແມ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້ແມ່ດຳລົງຊີວິດແບບປະຢັດ, ດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ ຊອກປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຕຳຫູກທໍໄໝ, ເກັບຜັກຫັກໜໍ່‚ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວຕື່ມອີກ   ມີແມ່ບາງຄົນຍອມອົດຍອມຫິວ, ຍອມລຳບາກກາກກຳ ແຕ່ຈະບໍ່ບອກໃຫ້ລູກຮູ້ດອກວ່່າ: ແມ່ກຳລັງຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນຢາກໃຫ້ລູກມີສະມາທິໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ສຳລັບຄຳຖາມຂອງນ້ອງ ເອື້ອຍຂໍແລກປ່ຽນນຳດັ່ງນີ້:

 1. ນ້ອງເອີຍ ! ແມ່ນັ້ນເປັນຄົນຖືພາ, ໃຫ້ກຳເນີດ, ລ້ຽງດູ, ໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ບອກສອນ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຜູກພັນກັບລູກໆທຸກຄົນແບບ ມົດບໍ່ໃຫ້ໄຕ່ໄຮບໍ່ໃຫ້ຕອມ, ແມ່ຮູ້ວ່າ: ລູກຄົນໃດເປັນຄົນດີ, ມີປັນຍາສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ, ມີຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນ,  ລູກຄົນໃດມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ແລະ ເສຍສະຫຼະ ທັງຫວັງເພິ່ງພາອາໄສໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ; ແມ່ຍັງຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕື່ມອີກວ່າ:

ລູກຄົນໃດມີທ່າແຮງ, ມີຄວາມສາມາດຄ້ຳຈູນຊວ້ານຊູຄອບຄົວ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫົວອົກຂອງແມ່ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່ານ້ອງກໍເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກເລືອກ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ລະ ແມ່ຈຶ່ງມຸ່ງໝັ້ນຢາກຝາກຄວາມຫວັງ ແລະ ເອີ້ນຫານ້ອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໃນຍາມທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ຂັດສົນ ແລະ ແນມບໍ່ເຫັນໃຜອີ່ຫຼີ ເຊິ່ງຄວາມຮັກແບບນີ້ນ້ອງເອງຄວນຈະພາກພູມໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ (ຊາບຊຶ້ງໃຈ) ທີ່ຍາມໃດແມ່ກໍບໍ່ເຄີຍປະຖິ້ມ, ຫຼົງລືມ ທັງໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄວາມຮັກຂອງແມ່. 

       ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ແມ່ກໍເປັນຄົນທຳມະດາສາມັນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ ຮູ້ສຶກຄຽດຊັງ, ມີອາລົມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ຫງຸດຫງິດ-ໃຈດີ ໃຈຮ້າຍ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມມັນໄດ້ ຈົນຫຼົງມີຄຳເວົ້າບໍ່ສຸພາບ ຫຼື ກະແທກແດກດັນລູກໆ ໃນເມື່ອຫຼາຍສິ່ງ ຫຼາຍຢ່າງຂອງຊີວິດບໍ່ສາມາດເປັນໄປຕາມຄວາມຄິດຄືກັບສິ່ງທີ່ມຸ່ງຫວັງຕັ້ງໃຈ ເຊິ່ງນ້ອງຕ້ອງພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ, ເຫັນໃຈ ແລະ ຮັບຟັງຄວາມສຸກທຸກຂອງແມ່ເປັນຜູ້ທຳອິດ ເພາະຍາມໃດແມ່ ເພິ່ນກໍເຫັນນ້ອງເປັນລູກທີ່ແມ່ຕ້ອງຄິດຄະນຶງຫາຢູ່ສະເໝີ.

 1. ການດາວລົດ ເປັນວິທີການວາງແຜນແກ້ໄຂບັນຫາຊີວິດໃນສະເພາະໜ້າ ຫຼື ກໍລະນີສຸກເສີນຈຳເປັນທີ່ສ່ຽງ ແລະ ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງບາງທີແຜນການທີ່ນ້ອງວາງໄວ້ອາດບໍ່ສາມາດຫາ ເງິນມາຈ່າຍທັນ ສະນັ້ນ, ການວາງແຜນຊີວິດແບບນີ້ ຄວນມີແຜນສຳຮອງເພື່ອຮອງຮັບ ຄ່ອຍໆຄິດຊອກຫາທາງອອກດ້ວຍຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເຊັ່ນ: ອາດຫຼຸດເວລາພັກຜ່ອນ ຫຼື ນອນໃຫ້ໜ້ອຍລົງແລ້ວເພີ່ມເວລາເຮັດວຽກຊອກຫາລາຍໄດ້ໃນຫຼາຍໆບ່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ ຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນ ແຕ່ນ້ອງຕ້ອງອົດທົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ບຸກບືນຫຼາຍຂຶ້ນ‚ ສິ່ງສຳຄັນ, ຖ້ານ້ອງເດີນໜ້າບໍ່ໄຫວແທ້ໆ ກໍຄວນຈະຖອຍຫຼັງໜຶ່ງກ້າວກ່ອນເພື່ອລໍຈັງຫວະໄປໜ້າ 2-3 ກ້າວ, ຊອກທາງອອກດ້ວຍວິທີໃໝ່ຫຼື ໃຫ້ໝູ່ຊ່ວຍຈ່າຍຕໍ່ (ໂອນສິດ) ຈົ່ງເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ຊີວິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຕ້ອງອາໄສ ສອງປັດໄຈສຳຄັນຄື: ວາງແຜນດີ ແລະໂຊກຊະຕາ (ໂອກາດ)ຊ່ວຍ ຫຼື ມີຂຶ້ນມີລົງ ແຕ່ຖ້າເຂົາຈະເອົາຄືນກໍຕ້ອງຍອມ. ແລ້ວວາງແຜນຊີວິດໃໝ່ ຍ້ອນວ່າຊີວິດຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງບາງເທື່ອກໍລົ້ມ ແລ້ວລົ້ມອີກຈຶ່ງລຸກນັ່ງໄດ້ ສຳຄັນຢ່າຊູສິ້ນຫວັງ, ບໍ່ແນ່...ມື້ນີ້ເສຍລົດຈັກ ມື້ໜ້າອາດໄດ້ລົດໃຫຍ່ ຂໍພຽງມີຄວາມຕັ້ງໃຈສະໝໍ່າສະເໝີ.
 1. ເວລາແມ່ທຸກໃຈ ແລະ ບໍ່ສາມາດແບກຫາບກັບອາລົມຂອງເພິ່ນໄດ້ ເຮົາເປັນລູກກໍຕ້ອງຮູ້ສຶກເຫັນໃຈ, ຮັບຟັງ ແລະ ແບ່ງເບົາບັນຫາຊ່ວຍເພິ່ນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ  ຖ້າແມ່ໂທມາຂໍເງິນ ແລ້ວປ້ອຍດ່ານ້ອງ ນ້ອງບໍ່ຄວນຕອບໂຕ້, ຖືຊາ, ແຕ່ຕ້ອງຮັບຟັງແມ່ຢ່າງມີສະຕິ, ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຖ້າການດ່ານ້ອງເຮັດໃຫ້ແມ່ສະບາຍໃຈຂຶ້ນນ້ອງກໍຄວນຈະດີໃຈ ເພາະໃນຍາມນີ້ ເປັນເວລາທີ່ນ້ອງຄວນສະແດງຄວາມກະຕັນຍູເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່ທີ່ເພິ່ນໄດ້ຖະນຸຖະໜອມລ້ຽງດູເຮົາມາເປັນເວລາ 20 ກວ່າປີນັ້ນດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມຕົນ.

       ນ້ອງເອີຍ ! ມີບາງຄົນຢາກຟັງສຽງແມ່ ຢາກຍິນແມ່ດ່າ ແຕ່ກໍບໍ່ມີໂອກາດ ນ້ອງໂຊກດີ ຫຼາຍແລ້ວທີ່ຍັງມີແມ່ຄອຍມາຈົ່ມມາເວົ້າ ແລະ ຄິດຮອດຄິດເຖິງ ຈົ່ງໃຊ້ໂອກາດນີ້ ເພື່ອຕອບບຸນແທນຄຸນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ໄດ້ສະບາຍໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກ. ແລ້ວອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ຊີວິດຂອງນ້ອງຈະສົດໃສສວຍງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າ.

       ພິເສດ ນ້ອງຄວນຈະວາງແຜນຊີວິດໃໝ່ຕື່ມອີກ ຊອກຫາອາຊີບທີ່ມີລາຍໄດ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບກັບລາຍຈ່າຍທີ່ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ດ້ວຍການເຮັດທຸລະກິດນ້ອຍໆທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນ: ຮັບສິນຄ້າມາຂາຍ, ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ເພີ່ມມູນຄ່າຊີວິດແບບບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ (ໃຫ້ມີລາຍຮັບຫຼາຍກ່ອນ 800.000ກີບ) ໂດຍບໍ່ເປັນມະນຸດເງິນເດືອນພຽງຢ່າງດຽວເພາະການເຮັດວຽກອາໄສເງິນເດືອນຈະບໍ່ສາມາດລ້ຽງແມ່ ແລະ ນ້ອງ ທີ່ມີ ເຖິງ 4 ຊີວິດໃຫ້ສຸກສະບາຍໄດ້.ອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງໂຊກດີ

                                                                                                                                                                                                                                                                 ຈາກເອື້ອຍຄູ່ຄິດມິດໃຈ