ສູ້ຊົນພົ້ນທຸກ

134135136

ການໄປຫາວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງໃນການຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນເອົາບົດຮຽນທີ່ດີຈາກຜູ້ມີຄວາມຮູ້ປະສົບການ ເພື່ອນໍາມາພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ກໍຄືພັດທະນາປະເທດຊາດ ດັ່ງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖະໜອມ ສໍາພັນ ແລະນາງ ແສງເພັດ ດວງສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຈືນຂາໄກ່ຄູວຽງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ມາໝູນໃຊ້ໃນປະເທດເຮົາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວໄດ້.ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດ ຂອງທ່ານ ຖະໜອມ ສໍາພັນ ວ່າ: ເບື້ອງຕົ້ນຕົນເອງໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຄອບຄົວ (ໂຮງຊອຍໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ)ໄດ້ 2 ປີ ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ກຸ້ມກິນ, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ໄປຢາມພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເລີຍຖືໂອກາດນັ້ນຊອກຫາວຽກ ເຮັດງານທໍາ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ ພ້ອມທັງສຶກສາເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ປີ 1990-1996 ຈຶ່ງໄດ້ອາໄສເວລາເຮັດວຽກນັ້ນເປັນການຮຽນຮູ້ສູດການປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍສະເພາະຈືນຂາໄກ່ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ຈັກຂັ້ນຕອນ, ວິທີເອືອບ, ລົດຊາດທີ່ເໝາະກັບຄົນລາວ ພ້ອມທັງວິທີການຈືນ ໃຫ້ມີຄວາມກອບນອກນຸ້ມໃນຖືກໃຈຜູ້ບໍລິໂພກ. ພາຍຫຼັງກັບມາບ້ານ ກໍມີແນວຄິດລິເລີ່ມຢາກເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອມາເປັນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ, ມາຮອດຕົ້ນປີ 2000 ຈຶ່ງໄດ້ເປີດຮ້ານຂາຍຈືນຂາໄກ່ ຢູ່ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ ຖະໜົນຄູວຽງ ຊຶ່ງປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າ ຮ້ານຈືນຂາໄກ່ຄູວຽງŽໄລຍະເປີດຮ້ານທໍາອິດແມ່ນຈືນມື້ລະ 20 ກວ່າກິໂລ ຂາຍໃນລາຄາ 2.500-3.000ກີບ/ຂາ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ 600.000 ກີບ/ມື້ ເມື່ອເຫັນວ່າໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ, ຈາກລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມປະລິມານຂຶ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງ

ການຂອງລູກຄ້າຊຶ່ງປະຈຸບັນ ສາມາດຂາຍໄດ້ເຖິງ 100 ກວ່າກິໂລ/ມື້, 1 ກິໂລ ມີ 8 ຂາ ແລະ ຂາຍໃນລາຄາຂາລະ 9.000 ກີບ,ສະເລ່ຍລາຍຮັບມື້ໜຶ່ງ ເມື່ອຫັກຕົ້ນທຶນແລ້ວສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວປະມານ 3 ເຖິງ 4 ລ້ານກີບ/ມື້ ຖືວ່າເປັນທຸລະກິດຄອບຄົວຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວເປັນປະຈໍາ. ສະນັ້ນ, ໃນຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາຍັງມີແຜນຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມ

ຂຶ້ນອີກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນŽຮ້ານຈືນຂາໄກ່ຄູວຽງນອກຈາກຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວແລ້ວ ຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຮງງານໃນຄອບຄົວມີພຽງ 5 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບພະນັກງານຊ່ວຍວຽກເພີ່ມ 12 ຄົນ ເປັນຍິງທັງໝົດ ໂດຍໄດ້ຈ່າຍຄ່າຈ້າງເປັນເງິນເດືອນ ເດືອນລະ 1.200.000 ກີບ/ຄົນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ລວມເຖິງຄ່າກິນ, ສະຖານທີ່ພັກອາໄສໃຫ້ພ້ອມ.

       ທ່ານ ຖະໜອມ ສໍາພັນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດວ່າ: ເມື່ອຕັດສິນໃຈເຮັດສິ່ງໃດແລ້ວ ຕ້ອງກ້າເຮັດ ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ, ອົດທົນພະຍາຍາມ, ບໍ່ທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸ ປະສັກທີ່ພົບພໍ້ ມີບັນຫາຕ້ອງຊອກຫາທາງອອກ, ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຖ້າເຮົາມີຄວາມພະຍາຍາມຕັ້ງໃຈແລ້ວຍ່ອມມີຜົນສໍາເລັດŽ.

       ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເປີດຮ້ານຈືນຂາໄກ່ມາ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ປຸກເຮືອນຢູ່ທີ່ແໜ້ນໜາຖາວອນໄດ້ 1 ຫຼັງ, ສົ່ງລູກຮຽນວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຊື້ດິນສວນໄດ້ 2 ຕອນ ແລະ ລົດໃຫຍ່ 2 ຄັນ.

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ໂດຍ: ອິນດາວອນ

120

ຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ປະກອບມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ມີວິຖີການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ວັດທະນະທໍາ

ຮີດຄອງປະເພນີກໍ່ເປັນເອກະລັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພນີການຢູ່ການກິນ ອາຫານທາງພາກເໝືອນເປັນທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືຊາຮູ້ຈັກດີມາຈົນເຖິງ

ປັດຈຸບັນ ຈົນກາຍເປັນອາຊີບທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວ. ໃນນີ້ ຄອບຄົວຂອງອ້າຍ ສົມລິດ ແລະ ເອື້ອຍ ວອນແກ້ວ ວັນນະເດດ

ຢູ່ບ້ານພິບຸນທອງ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ສືບທອດຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດເຂົ້າປຸ້ນຫົວໂຫຼ້ງມາຈາກປູ່ຍ່າ

ຕາຍາຍ ແລ້ວນໍາເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ຫັນມາສ້າງເປັນເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເຮັດຂາຍຕາມຕະຫຼາດ ຕໍ່ມາປີ 2007

ໄດ້ຕັ້ງຮ້ານຂາຍເລີ່ມຈາກ 3 ໂຕະ ໃນໄລຍະນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກລູກຄ້າພໍປານໃດ, ບາງມື້ຂາຍໝົດບາງມື້ກໍ່ບໍ່ໝົດ. ແຕ່

ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ສູ້ຊົນອົດທົນ ທັງເຮັດທັງຖອດຖອນບົດຮຽນໄປນໍາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງເຂົ້າປຸ້ນ, ຜັກກິນກັບ ແລະ ແຈ່ວ ຈຶ່ງເຮັດ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກລູກຄ້າເປັນຢ່າງດີ. ມື້ໜຶ່ງຂາຍໄດ້ປະມານ 10 ກິໂລ

121

ຈຸດພິເສດຂອງຮ້ານແມ່ນເຮັດໄປນໍາ ຂາຍໄປພ້ອມໃໝ່ໆສົດໆ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນຍັງຮັກສາລົດຊາດໄວ້ໄດ້ດີ ບວກໃສ່

ກັບແຈ່ວທີ່ເພິ່ນຄິດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເອງ ມີລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຮ້ານເພິ່ນ, ສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນແມ່ນໝາກ

ຖົ່ວເນົ່າທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກໝາກຖົ່ວ, ຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງທີ່ພິຖີພິຖັນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກລູກຄ້ານັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອກິດ

ຈະກຳມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄອບຄົວຈຶ່ງໄດ້ຢືມເງິນຈາກກອງທຶນສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານຈໍານວນ 20 ລ້ານກີບ ເພື່ອມາຕໍ່ຍອດ

ໃນການປັບປຸງຮ້ານ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ. ປັດຈຸບັນ ຂະຫຍາຍມາເປັນ 13 ໂຕະ ມີລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ,

ມີການສັ່ງຈອງເພື່ອເຮັດງານລ້ຽງ ແລະ ງານສັງສັນຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ ສະເລ່ຍແລ້ວສາມາດຂາຍໄດ້ມື້ລະ 60-100 ກິໂລ, ສ່ວນການຂາຍ

ແມ່ນຂາຍເປັນຊຸດ ຊຶ່ງປະກອບມີ ນໍ້າຮ້ອນ, ຜັກລວກ, ແຈ່ວ ແລະ ເຂົ້າປຸ້ນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 50 ລ້ານກີບ/ເດືອນ

122

ຈາກຈຸດພິເສດຂອງບ້ານພິບຸນທອງ ທີ່ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 832 ຄົນ, ຍິງ 415 ຄົນ, ມີ 178 ຫຼັງຄາເຮືອນ ອາຊີບຫຼັກຂອງ

ປະຊາຊົນແມ່ນເຮັດນາ ແລະ ຜະລິດຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານເປັນອາຊີບສໍາຮອງ ໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ. ອາຫານພື້ນ

ເມືອງບາງຊະນິດແມ່ນໄດ້ສືບທອດກັນມາແຕ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ແລະ ຍັງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນໃນປັດຈຸບັນ ຈົນກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງເມືອງ

ຂອງບ້ານ. ບາງຄອບຄົວໄດ້ຫັນມາສ້າງເປັນເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຈົນສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນ

ຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານທີ່ໄດ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ແລະ ປຸກລະດົມປະຊາຊົນສ້າງຢູ່ທໍາກິນຕາມທ່າແຮງ

ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ກໍ່ຄືຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານດີຂຶ້ນ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຫຼາຍບ້ານ

ຫຼາຍເມືອງ. ສະເພາະອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ນອກຈາກປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສະມາຊິກຢືມເງິນມາສົມທົບ

ທຶນໃນການສ້າງເສດຖະກິດແລ້ວ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ເພື່ອສ້າງລາຍ

ຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ຈົນກາຍເປັນຕົວແບບຂອງບ້ານ ແລະ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ.

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      ໂດຍ: ແຕ໋ວ ວິໄລພອນ

72

ຄອບຄົວ ທ່ານນາງ ບົວທອງ ມະ ຫາໄຊ, ອາຍຸ 55 ປີ ແລະ ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ມະຫາໄຊ ອາຍຸ 63 ປີ ມີລູກຮ່ວມກັນ 9 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານນາເລົາ ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ທັງສອງຜົວເມຍ ມີຄວາມດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນສ້າງເສດຖະກິດ ຄອບຄົວ ໂດຍອາໄສ ການເຮັດເຂົ້າຫຼາມຂາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ.

      ທ່ານນາງ ບົວທອງ ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ ຟັງວ່າ:ປີ 1980 ໄດ້ຂາຍຂອງກິນສຸກ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກບາງມື້ບໍ່ ໄດ້ຂາຍດີກໍ່ຫຼຸບທຶນ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄອບຄົວຝືດເຄືອງຈິ່ງມີແນວຄິດຢາກຊອກອາຊີບ ຫຼື ວິທີສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວທີ່ໝັ້ນຄົງ ດັ່ງ ນັ້ນ, ຈິ່ງຫັນມາ ທົດລອງເຮັດເຂົ້າຫຼາມ ເຊິ່ງເປັນອາຊີບທີ່ສືບທອດມາແຕ່ຮຸ່ນພໍ່ແມ່ ແລະ ຕົນເອງກໍ່ມັກຮັກໃນອາຊີບນີ້ຈິ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດ ເຂົ້າຫຼາມ. ໃນໄລຍະທຳອິດ ປີ 1985 ແມ່ນເຮັດ ພຽງແຕ່ 4-5 ກິໂລຕໍ່ມື້ເຫັນວ່າ ໄດ້ຂາຍດີ ແລະ ລູກຄ້າກໍ່ນິຍົມຊົມຊອບຈິ່ງເຮັດເພີ່ມຕື່ມ ອີກເປັນ 10 ກິໂລ ຕໍ່ມື້.

      ສໍາລັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ກະກຽມກໍ່ບໍ່ຍາກພໍປານໃດ ສ່ວນປະກອບ ມີ: ເຂົ້າ 10 ກິໂລ, ໝາກພ້າວ 7 ໜ່ວຍ, ບັ້ງໄມ້ໄຜ່ 5 ລໍາ, ນໍ້າຕານ 2 ກິໂລ, ນ້ຳ 2 ລິດ.

      ວິທີການປຸງແຕ່ງ: ໜຶ້ງເຂົ້າໃຫ້ສຸກ, ນໍາເອົາໝາກພ້າວຂູດ, ໃສ່ນ້ຳອຸ່ນ, ຄັ້ນ ໝາກພ້າວເອົາຫົວກະທິອອກໃສ່ຖ້ວຍໄວ້ ແລ້ວເອົາ ນ້ຳທີ່ຜອງໄວ້ມາຄັ້ນໝາກພ້າວອີກ 3 ຮອບ ນຳໄປຕົ້ມໃສ່ນ້ຳຕານ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນປະໄວ້ຈົນນໍ້າຟົດຈຶ່ງເອົາເຂົ້າທີ່ ກຽມໄວ້ລົງໃສ່ ຄົນໃຫ້ ເຂົ້າກັນດີ, ນໍາເອົາຫົວກະທິມາຖອກໃສ່ເຫັນວ່າສ່ວນປະກອບເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ປົງໝໍ້ລົງ ເອົາໄມ້ທີ່ກຽມ ໄວ້ໄປລ້າງແລ້ວເອົາເຂົ້າທີ່ກຽມ ໄວ້ຮ່າຍ ໃສ່ໃນບັ້ງທັ່ງລົງຈົນເຕັມ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເອົາ ໄປເຜົາໃສ່ເຕົາໄຟທີ່ກຽມໄວ້ ພິກໄປມາ ເຫັນວ່າສຸກດີແລ້ວເອົາໄປປອກ ຮຸ່ງເຊົ້າມື້ ໃໝ່ກໍ່ນຳໄປຂາຍໄດ້. ສ່ວນບ່ອນຂາຍແມ່ນ ຢູ່ເຂດບ້ານນາເລົາ ເມືອງ ໄຊ. ມື້ໜຶ່ງສາ ມາດຂາຍໄດ້ 350,000 ກີບ ລາຄາຂາຍ ບັ້ງລະ 2,000-20,000 ກີບ ສະເລ່ຍລາຍ ຮັບທີ່ໄດ້ຫັກຕົ້ນທຶນອອກ ມີກໍາໄລປະມານ 68,040,000 ກີບ/ປີ.

      ນອກຈາກການເຮັດເຂົ້າຫຼາມ ແລ້ວຄອບຄົວຂອງ ທ່ານນາງ ບົວທອງ ຍັງ ໄດ້ເຮັດນາ, ລ້ຽງງົວ, ລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງໄກ່ຍັງ ມີລາຍຮັບ ເພີ່ມຕື່ມອີກ ສະເລ່ຍລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍງົວ 6,000,000 ກີບ ຂາຍ ເປັດ, ໄກ່ສະເລ່ຍ 500,000 ກີບ/ປີ.

      ນັບແຕ່ ປີ 1994 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ເຫັນວ່າສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວດີ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສາມາດປຸກເຮືອນໄດ້ 1 ຫຼັງ, ມີທຶນການ ສຶກສາໃຫ້ແກ່ລູກ, ສາມາດສົ່ງ ລູກຮຽນຈົບ ແລະ ມີເງິນແຮໄວ້ຄອບຄົວ ໃນເວລາເຈັບເປັນ.

      ຜົນສໍາເລັດທັງໝົດນັ້ນກໍ່ຍ້ອນ ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນຂອງຄອບຄົວທ່ານນາງ ບົວທອງ ແລະ ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ມະຫາໄຊ ບວກກັບຄວາມປະຢັດມັດທະຍັດ, ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ດຸໝັ່ນອົດທົນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກຄວາມທຸກ ຍາກເທື່ອລະກ້າວ. ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈຢາກສັ່ງຈອງເຂົ້າ ຫຼາມພາຍໃນເທດສະບານ ເມືອງ ໄຊ ຫຼື ຕ່າງເມືອງກໍ່ສາມາດໂທມາ ໄດ້ທີ່ເບີໂທ ທ່ານນາງ ບົວທອງ: 020 55782940.

73

                                                                                                                                                                                                                                                            ໂດຍ: ນ.ຄໍາແດງ ອຸ່ນລະຄອນ

                                                                                                                                                                                                                                                                            ສຍຂ ອຸດົມໄຊ.

5354555658

ສູນຫັດຖະກຳຕໍ່າແຜ່ນແພ  ບ້ານຜານົມ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1996 ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ກໍຄືເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ຂາຍ ເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ ຜະລິດມາຈາກສີໄມ້ລາຍມືອັນປານີດຂອງແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານ.

       ທ່ານນາງ ສຸລິນທອນ ມະນີແສງ ຫົວໜ້າສູນຫັດຖະກຳຕໍ່າແຜ່ນແພ ບ້ານຜານົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ພາຍໃນບ້ານຜານົມສ່ວນຫຼາຍມີມູນເຊື້ອຕໍ່າຫູກທໍໄໝມາແຕ່ດົນນານ, ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການເກັບລວດລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແຕ່ການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຍັງມີລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ, ບໍ່ມີຮ້ານຂາຍທີ່ແນ່ນອນ ອາໄສພຽງແຕ່ຂາຍຕາມໜ້າເຮືອນຂອງໃຜລາວ. ພາຍຫຼັງທີ່ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມບ້ານຜານົມ ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ

ການຊື້-ຂາຍເຄື່ອງຂອງປະຊາຊົນ, ບໍ່ມີການຈັດສັນໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ບໍ່ມີສະຖານທີ່ຖາວອນ, ຈຶ່ງໄດ້ສະໜອງງົບປະມານມູນຄ່າຮ້ອຍກວ່າລ້ານກີບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງສູນຫຼັງນີ້ຂຶ້ນ ພ້ອມທັງໄດ້ປຸກລະດົມແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ, ມີຄວາມຮູ້ໃນການຕໍ່າຫູກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຫັດຖະກຳ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີສະມາຊິກ 12 ຄົນ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີ 82 ຄົນ, ສິນຄ້າທີ່ສະມາຊິກຕໍ່າຈະມີຫຼາກຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ສິ້ນ, ເສື້ອ, ຜ້າບ່ຽງ, ຜ້າປູໂຕະ, ຜ້າຕຸ້ມ, ກະເປົາ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຜະລິດຈາກໄໝ, ຝ້າຍ ຍ້ອມດ້ວຍສີທຳມະຊາດ, ມີລາຄາແຕ່ 20.000-700.000 ກີບ. ສະເລ່ຍແລ້ວໃນແຕ່ລະເດືອນສະມາຊິກຜູ້ໜຶ່ງຈະມີລາຍຮັບປະມານ 15.000.000 -30.000.000 ກີບ.Ž

       ສູນຫັດຖະກຳດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານຜານົມທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຢູ່ບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກກຸ່ມອີກຈໍານວນໜຶ່ງມາ ຮັບໄປຕໍ່າຢູ່ເຮືອນຂອງໃຜລາວ ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ໄປພ້ອມກັນນັ້ນ ສູນດັ່ງກ່າວຍັງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອກ ອ້າງທະນົງໃຈຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃນການສົ່ງເສີມສີໄມ້ລາຍມືອັນປານີດ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການຄົ້ນຄິດລວດລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ໃນປີ 2016 ທີ່ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບບ້ານ ກໍຄືເມືອງຫຼວງພະບາງ. ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນແມ່ນຜ້າບ່ຽງລາຍກະແຈ ທີ່ຕໍ່າຈາກໄໝມ້ອນ, ຍ້ອມດ້ວຍສີທຳມະຊາດ, ກວ້າງ 40 ຊັງຕີແມັດ,ຄວາມຍາວ 2 ແມັດ, (ລາຄາ 300.000 ກີບ, ຝ້າຍປົນໄໝ ລາຄາ 50.000-80.000 ກີບ ໃຊ້ເວລາຕໍ່າ 2-4 ມື້) ເປັນລາຍທີ່ສືບທອດກັນມາຫຼາຍຮຸ່ນຄົນ ຫຼື ປະມານ 700 ປີ. ຜ້າລາຍກະແຈມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງທີ່ສະແດງເຖິງສາຍສຳພັນເກາະກ່າຍ, ຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງທີ່ແໜ້ນແຟ້ນຂອງຊົນເຜົ່າໄຕລື້ທີ່ອົບພະຍົບມາຈາກເຂດສິບສອງປັນນາ ປະເທດຈີນ, ໂດຍບັນພະບູລຸດໄດ້ນຳເອົາຜ້າລາຍດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານຜານົມຕໍ່າຜ້າບ່ຽງສຳລັບຮັບໃຊ້ພະມະເຫສີຂອງເຈົ້າຊີວິດໃນສະໄໝນັ້ນ. ເຖິງວ່າປະຈຸບັນລວດລາຍອາດມີການປະຍຸກໄປຕາມ ຍຸກສະໄໝ ຊຶ່ງມີທັງລາຍກະແຈປິດ, ກະແຈເປີດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມລວດລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ສືບທອດກັນມາແຕ່ບູຮານນະການກໍຍັງຖືກປົກປັກຮັກສາໄວ້ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

       ຖ້າຫາກທ່ານໃດທີ່ມີໂອກາດເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຫຼື ຜ່ານໄປ-ມາ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ກໍຢ່າລືມແວ່ເຂົ້າໄປອຸດໜູນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກສີໄມ້ລາຍມືຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງບ້ານຜານົມໄດ້ ຊຶ່ງເປີດຂາຍທຸກວັນແຕ່ວັນຈັນ-ວັນອາທິດ ເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5 ໂມງແລງ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ໂດຍ: ພິລະຈັນ  

7

ໃນສັງຄົມລາວປັດຈຸບັນ ມີຫຼາກຫຼາຍອາຊີບໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກກໍ່ສ້າງ, ນັກການຕະຫຼາດ, ນັກບັນຊີ, ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນອາຊີບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອາຊີບທີ່ໃຊ້ມັນສະໝອງ. ໜັງສືພິມແມ່ຍິງ ລາວສະບັບນີ້ຈະພາທ່ານ ໄປຮູ້ຈັກກັບອາຊີບທີ່ໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສີມືແຮງ ງານໃນການຜະລິດຫັດຖະກຳ ຊຶ່ງໄດ້ມີ ການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຫັດຖະກຳຖັກສານ ຂອງບ້ານ ຕາດທອງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

          ກຸ່ມຫັດຖະກຳຖັກສານດັ່ງກ່ວໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2013  ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໃຫ້ ກາຍ ເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງມີອາຊີບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.  ປັດຈຸບັນຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມ ຫັດຖະກຳ ຖັກສານປະກອບມີ: ຖັກກະເປົາທີ່ມີຫຼາຍ ແບບຫຼາຍຂະໜາດ, ຫຼາຍລວດລາຍ, ບໍ່ ວ່າຈະເປັນກະເປົາພາຍ, ກະເປົາຫິ້ວ ແລະ ອີກຫຼາຍໆແບບ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການສັ່ງຈອງຂອງລູກຄ້າ ເຊິ່ງລາຄາຂອງກະເປົາເລີ່ມ ແຕ່ 100,000 ກີບ ຫາ 250,000 ກີບ, ສະເລ່ຍ ແລ້ວລາຍຮັບຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມເດືອນໜຶ່ງຈະໄດ້ ປະມານ 5,000,000-10,000,000 ກີບ ຕໍ່ຄອບຄົວ. ໃນເມື່ອກ່ອນ ການຂາຍແມ່ນໄດ້ເອົາໄປຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼື ງານຕະຫຼາດນັດຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ແຕ່ມາ ຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີແມ່ຄ້າມາຮັບຊື້ ຢູ່ກັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດທັນຕາມການສັ່ງຈອງຂອງລູກຄ້າ.

          ທ່ານນາງ ບົວຈັນ ໄຊນາລາຍ ຫົວໜ້າກຸ່ມຫັດຖະກຳ ກ່າວວ່າ: ອາຊີບ ນີ້ເປັນອີກອາຊີບໜຶ່ງທີ່ສືບທອດຈາກວັດທະນະທຳ ຂອງລາວເຮົາ, ເປັນອາຊີບສຸດຈະລິດ, ເປັນວິຊາຊີບໜຶ່ງທີ່ສາມາດລ້ຽງ ຊີບໄດ້ໂດຍການຜະລິດດ້ວຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ກາຍເປັນຜະ ລິດຕະພັນອອກມາຂາຍ, ມີຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ຍຶດອາຊີບນີ້ເປັນຫຼັກ. ການຫຍິບປັກຖັກແສ່ວແມ່ນງານອັນລະອຽດອ່ອນ ປານີດ ຕ້ອງໃຊ້ ສະມາທິ, ຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມ ແລະ  ອົດທົນ ເພື່ອໄດ້ລວດລາຍທີ່ງົດງາມ. ແຕ່ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນອຸປະສັກ  ຂໍພຽງແຕ່ໃຈມັກຮັກ ກໍ ບໍ່ມີຫຍັງຍາກເກີນຄວາມພະຍາຍາມ. ຜ່ານການດຳເນີນກິດຈະການນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວມີການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະ ກິດດີຂຶ້ນ ປັດຈຸບັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມມີເຮືອນຢູ່ ທີ່ແໜ້ນໜາຖາວອນ, ມີລົດໃຫຍ່ຮັບໃຊ້ກິດຈະການ ແລະ ມີເງິນເກັບທ້ອນໄວ້ໃຊ້ໃນ ຍາມເຈັບເປັນ ແລະ ເປັນທຶນການສຶກສາໃຫ້ລູກ.8

ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນມີຄວາມສາມັກຄີ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ບວກກັບ ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການຄິດລວດລາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມລົງໃກ້ຊິດຕິດແທດຈາກ ອົງການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງບ້ານຕາດທອງ ໄດ້ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນ ຄົງ ສາມາດ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

                                                                                                                                                                                                      ໂດຍ: ເພັດທອງຄຳ