Gallerys

ສສຍລ ຕາງຫນ້າຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ຕົວແທນ ສະພາສະຕີແຫ່ງຊາດປະເທດໄທ ມອບເງິນ ຈຳນວນ 2,041,000 ບາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຊຶ່ງປະກອບມີ:
- ເຈົ້າອາວາດ ຈັງຫວັດ ສະເຊີງເຊົາ ມອບເງິນ 1,000,000ບາດ
- ສະພາສະຕີແຫ່ງຊາດປະເທດໄທ ມອບເງິນ 1,000,000 ບາດ
-ສະມາຄົມແມ່ດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດຈັງຫວັດ ອຸດອນທານີ, ສະມາຄົມສະຕີນັກທຸລະກິດ ແລະ ວິຊາຊີບແຫ່ງຊາດປະເທດໄທ ມອບເງິນ 41,000ບາດ

208220832084208520862087208820892090209120932094

ສສຍລ ຕາງຫນ້າຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ສຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ມອບເງິນ ຈຳນວນ 3,000,000ກີບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

2068