Gallerys

ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2018, ທ່ານ ນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ, ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຈໍານວນ 15 ທ່ານ ຈາກ ສສຍລ 2 ທ່ານ, ຮອງປະທານ ສຍ ນະຄອນຫລວງ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ ສຍ ແຂວງ ຈາກ 11 ແຂວງ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 1 ທ່ານ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຝຶກອົບຮົມວຽກງານແມ່ຍິງໄລຍະສັ້ນ ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2 ເດືອນ.

7095709670977098

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-6 ກັນຍາ 2018, ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ຮອງປະທານ ຄຊກມດ ພ້ອມພະນັກງານຫ້ອງການ ກອງເລຂາ ຄຊກມດ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ພາຍຫລັງຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແຂວງອັດຕະປື, ເຊິ່ງເຄື່ອງທີ່ນໍາໄປມອບໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ເຕັ້ນ, ອຸປະກອນເຄື້ອງຫລີ້ນ ສໍາລັບເດັກລຸ່ມ 3 ປີ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 60,500,000 ກີບ.

7088708970907091709270937094