Gallerys

ທ່ານນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ ຮອງປະທານຄະນບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມຄະນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນການພັດທະນາແມ່ຍິງນະຄອນ ຊຽງໄຮ້ ສ.ປ ຈີນ. ໃນກອງປະຊຸມທ່ານຮອງປະທານສສຍລ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສົ່ງເສີມແມ່ຍິງໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ຫລາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ,ການພັດທະນາ,ສົ່ງເສີມວິຊາຊີບ,ການເຊື່ອມໂຍງ, ການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການດໍາເນີນທຸລະກິດໃໝ່ຫລາຍຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ300ທ່ານ ຈາກຫລາຍປະເທດແລະເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງບັນດາເມືອງຂອງຊຽງໄຮ້ແລະຕາງໜ້າຈາກທຸກພາກສ່ວນ ໃນສັງຄົມ, ສໍາລັບຜູ້ແທນຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວປະກອບມີ5ທ່ານ ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໃນວັນທີ 18_19 ກັນຍານີ້.

100841008510086100871008810089100901009110093

ເນື່ອງໃນໂອກາດມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການພັດທະນາແມ່ຍິງນະຄອນຊຽງໄຮ້ປີ2018 ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງແມ່ຍິງສາວຈິວ. ໃນວັນທີ 17 ກັນຍານີ້ ທ່ານນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມຕະຫລາດອາຫານສົດຂອງແມ່ຍິງທີ່ເມືອງຊູຫິນ (Xuhui) ຊຶ່ງຕະຫລາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດຈາກການຮ່ວມມືສ້າງຕັ້ງຂອງແມ່ຍິງເມືອງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ການບໍລິຫານ ຈັດການຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນແມ່ຍິງເປັນຄະນະກໍາມະການນໍາພາ ຕະຫລາດແຫ່ງນີ້ຍັງເປັນບ່ອນຊ່ວຍເຫລືອແລະ ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸດ້ວຍຫລາຍ ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນການປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ທັກສະການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການຈ້າງງານ. ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມ ຢາມຊຸມຊົນຫລືສູນສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ (women home) ຊຶ່ງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວກໍເປັນບ່ອນສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ຮັບ ການເອົາໃຈໃສ່ຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ສັງຄົມ.

 

10076100771007810079100801008110082